Czesne
Płatność miesięczna: 358 zł
Opłata semestralna: 1 625 zł
Opłata roczna: 3 250 zł
Kadra

Kadra na kierunku Rachunkowość i finanse to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

Program studiów
 • +
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  3. Podatek VAT i akcyzowy
  4. System podatkowy w Polsce
  5. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
  6. Podstawy rachunkowości
  7. Rachunkowość finansowa
  8. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa
  9. MSR/MSSF
  10. Analiza finansowa
  11. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  12. Systemy informatyczne w rachunkowości
Aktualne promocje