Studia Podyplomowe

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

UWAGA: kandydat wybierający drugi kierunek studiów podyplomowych Rachunkowość budżetową lub Podatki, otrzymuje zniżkę na drugi kierunek 50%

Studiuj za 358 złotych

Dla kogo?

Studia kierowane są do:
• pracowników pionów finansowo-księgowych
• właścicieli oraz osób zarządzających przedsiębiorstwami,
• osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych lub doradztwa podatkowego
• osób przygotowujących się do pracy i zainteresowanych podniesieniem kompetencji w tym obszarze.

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych Rachunkowość i finanse jest kształcenie profesjonalistów z zakresu zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz treści i sposobu sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego.
W ramach studiów słuchacze zdobędą specjalistyczną oraz praktyczną wiedzę, znajomość empirycznych przykładów oraz umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości, w tym rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.

Charakterystyka kierunku

Studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i finanse pozwolą słuchaczom zapoznać się z poszczególnymi elementami rachunkowości stosowanej w praktyce, jak również funkcjonowania spółek kapitałowych prawa handlowego. Podejmowanie w ramach zajęć tematy pozwolą usystematyzować wiedzę uczestników mi.in w zakresie rachunkowości, finansów spółek, analizy finansowej, podatków, planowania finansowego, czy sprawozdawczości. Dzięki zajęciom prowadzonym w sposób oryginalny i dostosowany do indywidualnych predyspozycji grupy, absolwenci będą przygotowani do pracy w różnych instytucjach finansowych, a także na stanowiskach kierowniczych, w tym jako członkowie zarządów czy dyrektorów finansowych. Pozyskana wiedza i umiejętności staną się bezcennie również przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i jej ewidencjonowaniu.

Czas trwania i organizacja zajęć

 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-16
 • forma prowadzenia studiów – online

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj
Rekrutacja trwa od 18 maja 2020. Rozpoczęcie studiów wrzesień/październik 2020.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość i finanse jest obecność na platformie i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program studiów

Program kierunku - Rachunkowość i finanse

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 3. Podatek VAT i akcyzowy
 4. System podatkowy w Polsce
 5. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
 6. Podstawy rachunkowości
 7. Rachunkowość finansowa
 8. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa
 9. MSR/MSSF
 10. Analiza finansowa
 11. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 12. Systemy informatyczne w rachunkowości
Czesne
O kierunku

Czesne

Płatność miesięczna: 358 zł
Opłata semestralna: 1 625 zł
Opłata roczna: 3 250 zł

Rachunkowość i finanse w WSPA to:

Studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i finanse pozwolą słuchaczom zapoznać się z poszczególnymi elementami rachunkowości stosowanej w praktyce, jak również funkcjonowania spółek kapitałowych prawa handlowego. Podejmowanie w ramach zajęć tematy pozwolą usystematyzować wiedzę uczestników mi.in w zakresie rachunkowości, finansów spółek, analizy finansowej, podatków, planowania finansowego, czy sprawozdawczości. Dzięki zajęciom prowadzonym w sposób oryginalny i dostosowany do indywidualnych predyspozycji grupy, absolwenci będą przygotowani do pracy w różnych instytucjach finansowych, a także na stanowiskach kierowniczych, w tym jako członkowie zarządów czy dyrektorów finansowych. Pozyskana wiedza i umiejętności staną się bezcennie również przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i jej ewidencjonowaniu.

Skip to content