Czesne
Płatność miesięczna: 352 zł
Opłata semestralna: 1 600 zł
Opłata roczna: 3 200 zł
Program studiów
 • Moduł I Podstawowy/Ogólny +
  1. Prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania
  2. systemu oświaty w Polsce
  3. Podstawy zarządzania placówką oświatową
  4. Podstawy rachunkowości
  5. i finansów w oświacie
  6. Podstawy controllingu finansowego w oświacie
  7. Marketing w oświacie
  8. Elementy prawa gospodarczego
  9. Elementy prawa pracy
  10. Zamówienia publiczne
  11. Status prawny dyrektora szkoły
  12. Umiejętności kierownicze
 • Moduł II Zarządzanie przedszkolami i placówkami pozaszkolnymi +
  1. Organizacja pracy przedszkoli i placówek pozaszkolnych
  2. Rekrutacja i szkolenie personelu przedszkoli i placówek pozaszkolnych
  3. Finansowe aspekty funkcjonowania przedszkoli i placówek pozaszkolnych – warsztaty
  4. Praktyczne aspekty zarządzania przedszkolami i placówkami pozaszkolnymi - warsztaty
  5. Zarządzanie przedszkolami i placówkami pozaszkolnymi - dyskusje menedżerskie
 • Moduł III Zarządzanie szkołami +
  1. Organizacja pracy szkół
  2. Rekrutacja i szkolenie personelu szkół
  3. Finansowe aspekty funkcjonowania szkół – warsztaty
  4. Praktyczne aspekty zarządzania szkołami - warsztaty
  5. Zarządzanie szkołami – dyskusje menedżerskie
 • Moduł IV Nadzór pedagogiczny +
  1. Podstawy prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego
  2. Rola i zadania podmiotów sprawujących nadzór pedagogiczny
  3. Formy nadzoru pedagogicznego
 • Moduł V Trening menedżerski +
Aktualne promocje