Czesne
Opłata semestralna: 1 750 zł
Opłata roczna: 3 500 zł
Kadra

Kadra na kierunku Transport - Spedycja - Logistyka to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
Program studiów
 • +
  • Dostęp do rynku
  • Analiza i wycena szkód komunikacyjnych
  • Zarządzanie potencjałem kadrowym w firmie transportowej
  • Prawo socjalne
  • Logistyka i centra logistyczne
  • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
  • Transport lotniczy – cargo, biznes czarter
  • Czas pracy kierowców
  • Dokumentacja spedycyjna i spedycja w transporcie drogowym
  • Prawo handlowe
  • Kontrola transportu drogowego – rola i zadania Inspekcji Transportu Drogowego
  • Organizacja i zarządzanie w firmie transportowo – logistycznej
  • Transport multimodalny
  • Obsługa celna w transporcie międzynarodowym
  • Technika transportu ładunków i przeładunek
  • Prawo cywilne
  • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstw
  • Ubezpieczenia towaru i osób w firmie transportowo – logistycznej
  • Bezpieczeństwo drogowe
  • Prawo podatkowe
  • Zasady transportu towarów niebezpiecznych, łatwopsujących i ponadgabarytowych