Czesne
Płatność miesięczna: 385 zł
Opłata semestralna: 1 750 zł
Opłata roczna: 3 500 zł
Kadra

Kadra na kierunku Transport - Spedycja - Logistyka to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

Program studiów
 • +
  1. Organizacja i zarządzanie w firmie transportowo - logistycznej
  2. Prawo socjalne
  3. Prawo cywilne
  4. Dostęp do rynku
  5. Prawo handlowe
  6. System podatkowy w Polsce
  7. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
  8. Bezpieczeństwo drogowe
  9. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstw
  10. Kontrola transportu drogowego - rola i zadania Inspekcji Transportu Drogowego
  11. Międzynarodowe prawo celne
  12. Internetowe rozwiązania w spedycji
  13. Organizacja przewozów kolejowych
Aktualne promocje