Czesne
Płatność miesięczna: 347 zł
Opłata semestralna: 1 575 zł
Opłata roczna: 3 150 zł
Program studiów
 • +
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  3. Podatek VAT i akcyzowy
  4. System podatkowy w Polsce
  5. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
  6. Podstawy rachunkowości finansowej
  7. Rachunkowość budżetowa
  8. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa
  9. Rachunkowość budżetowa w praktyce
  10. Zamówienia publiczne
  11. Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna w administracji
  12. publicznej
  13. Finanse Publiczne
  14. Fundusze unijne
Aktualne promocje