Czesne
Płatność miesięczna: 347 zł
Opłata semestralna: 1 575 zł
Opłata roczna: 3 150 zł
Program studiów
  • +
    1. Podatek dochodowy od osób prawnych
    2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
    3. Podatek VAT i akcyzowy
    4. System podatkowy w Polsce
    5. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
    6. Podstawy rachunkowości finansowej
    7. Rachunkowość budżetowa
    8. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa
    9. Rachunkowość budżetowa w praktyce
    10. Zamówienia publiczne
    11. Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna w administracji
    12. publicznej
    13. Finanse Publiczne
    14. Fundusze unijne
Aktualne promocje