Czesne
Płatność miesięczna: 369 zł
Opłata semestralna: 1 675 zł
Opłata roczna: 3 350 zł
Program studiów
 • +
  1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
  2. Organizacja i zadania działu personalnego
  3. Ocena potencjału i rozwój pracowników
  4. Analiza rynku pracy
  5. Nabór i selekcja pracowników
  6. System okresowej oceny pracowników
  7. Onboarding pracownika w organizacji
  8. Zarządzanie zmianą w organizacji
  9. Trening menedżerski
  10. Finansowe systemy motywacyjne
  11. Nowoczesne zarządzanie funkcją personalną
  12. Prawo pracy
  13. Nowoczesne technologie w HR
  14. Działalność agencji zatrudnienia
Aktualne promocje