Studia Podyplomowe

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 369 złotych

Dla kogo?

Studia kierowane są do:

 • kadry zarządczej wszystkich szczebli i funkcji w sektorze prywatnym i publicznym
 • menedżerów i kierowników projektów
 • osób planujących aplikowanie na stanowiska kierownicze
 • pracowników działów personalno-kadrowych, doradców personalnych i psychologów pracy
 • osób zainteresowanych tematyką z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi jest kształcenie profesjonalistów w zakresie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach studiów słuchacze zdobędą teoretyczne i praktyczne przygotowanie do podejmowania wyzwań z zakresu zarządzania ludźmi w firmie. Absolwenci będą mogli czerpać z wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych do tworzenia lub aktualizacji systemów HR, a także opracować założenia dotyczące ich realizacji.

Czas trwania i organizacja zajęć

 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia na platformie odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • forma prowadzenia studiów – online

 Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj
Rekrutacja trwa od 18 maja 2020. Rozpoczęcie studiów wrzesień/październik 2020.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi jest obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program studiów

Program studiów - Zarządzanie zasobami ludzkimi

 1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 2. Organizacja i zadania działu personalnego
 3. Ocena potencjału i rozwój pracowników
 4. Analiza rynku pracy
 5. Nabór i selekcja pracowników
 6. System okresowej oceny pracowników
 7. Onboarding pracownika w organizacji
 8. Zarządzanie zmianą w organizacji
 9. Trening menedżerski
 10. Finansowe systemy motywacyjne
 11. Nowoczesne zarządzanie funkcją personalną
 12. Prawo pracy
 13. Nowoczesne technologie w HR
 14. Działalność agencji zatrudnienia
Czesne
O kierunku

Czesne

Płatność miesięczna: 369 zł
Opłata semestralna: 1 675 zł
Opłata roczna: 3 350 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi w WSPA to:

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi jest kształcenie profesjonalistów w zakresie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach studiów słuchacze zdobędą teoretyczne i praktyczne przygotowanie do podejmowania wyzwań z zakresu zarządzania ludźmi w firmie. Absolwenci będą mogli czerpać z wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych do tworzenia lub aktualizacji systemów HR, a także opracować założenia dotyczące ich realizacji.

Skip to content