Promocje i zniżki

Promocje na studia wyższe

5% na start

Promocja „5% na start ” trwa do 30 września 2021 r. i  dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną  zakwalifikowani na studia wyższe w roku akademickim 2021/2022. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I roku studiów.

„5% na start ”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

Czesne z uwzględnieniem promocji „5% na start”:  5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „5% na start ” oraz „Dodatkowe 5%”: 5%+5%

Wakacyjna zniżka 10%

Promocja „Wakacyjna zniżka 10% ” trwa do 31 sierpnia 2021 r. i  dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną  zakwalifikowani na studia wyższe w roku akademickim 2021/2022. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 10% na I roku studiów.

„Wakacyjna zniżka 10% ”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Wakacyjna zniżka 10% ”:  10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Wakacyjna zniżka 10% ” oraz „Dodatkowe 5%”: 10%+5%

15% dla zdecydowanych

Promocja „15% dla zdecydowanych” trwa do 31 lipca 2021 r. i  dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną  zakwalifikowani na studia wyższe w roku akademickim 2021/2022. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 15% na I i II semestrze studiów.

Promocja „15% dla zdecydowanych”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

Czesne z uwzględnieniem promocji „15% dla zdecydowanych”:  15%

Czesne z uwzględnieniem promocji „15% dla zdecydowanych” oraz „Dodatkowe 5%”: 15%+5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką*

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia wyższe w roku akademickim 2021/2022. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;

 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”oraz „Dodatkowe 5%”: 10%+5%

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia wyższe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2021/2022 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocjami „15% dla zdecydowanych”; „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Wakacyjna zniżka 10% ”
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „15% dla zdecydowanych”: 15%+5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%+5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Wakacyjna zniżka 10% ” oraz „Dodatkowe 5%”: 10%+5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „5% na start ” oraz „Dodatkowe 5%”: 5%+5%

 

Drugi kierunek 50%

Promocja „Drugi kierunek 50%” dotyczy studentów WSPA, którzy rozpoczną studia wyższe na drugim kierunku w roku akademickim 2021/2022 oraz kandydatów na studia wyższe, podejmujących naukę na dwóch kierunkach w roku akademickim 2021/2022. Promocja polega  na obniżeniu czesnego na drugim kierunku o 50%.

Promocja „Drugi kierunek 50%” jest przyznawana na okres jednego semestru i przedłużana automatycznie po zaliczeniu przez studenta poprzedniego semestru pierwszego kierunku.

Promocja „Drugi kierunek 50%” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

Poleć na WSPA

Promocja „Poleć na WSPA” dotyczy studentów, których krewni lub znajomi rozpoczną studia wyższe lub podyplomowe w WSPA w roku akademickim 2021/2022. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 10% w jednym semestrze nauki za każdą osobę, zgłoszoną na studia w WSPA.

 1. Polecenie na studia wyższe:

Student uzyskuje rabat w kolejnym semestrze pod warunkiem ukończenia przez poleconą osobę pierwszego semestru na studiach wyższych;

      2. Polecenie na studia podyplomowe:

Student uzyskuje rabat w bieżącym semestrze pod warunkiem uregulowania czesnego oraz rozpoczęcia studiów podyplomowych przez poleconą osobę.

Promocja „Poleć na WSPA” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

 

Promocje na studia podyplomowe

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2021/2022 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2021/2022 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika;
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników;
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników.

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

 

 

Voucher 500 zł

Promocja „Voucher na studia 500 zł” dotyczy kandydatów, którzy złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022 oraz okażą odpowiedni Voucher pracownikowi Działu Rekrutacji. Promocja polega  na obniżeniu czesnego o 500 złotych.

Promocja „Voucher na studia 500 zł” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Voucher na studia 500 zł”: -500 zł

Poleć na WSPA

Promocja „Poleć na WSPA” dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych WSPA, których krewni lub znajomi rozpoczną studia podyplomowe lub wyższe w WSPA w roku akademickim 2021/2022. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 10% w jednym semestrze nauki za każdą osobę, zgłoszoną na studia w WSPA.

 1. Polecenie na studia podyplomowe:

Słuchacz uzyskuje rabat w bieżącym semestrze pod warunkiem uregulowania czesnego oraz rozpoczęcia studiów podyplomowych przez poleconą osobę;

2. Polecenie na studia wyższe:

Słuchacz uzyskuje rabat w kolejnym semestrze pod warunkiem ukończenia przez poleconą osobę pierwszego semestru na studiach wyższych.

Promocja „Poleć na WSPA” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

 

Dział Rekrutacji

ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek:
7.30 – 15.30

Skip to content