Promocje i zniżki

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2020-2021

Promocje i zniżki:

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką*

Promocja dotyczy absolwentów WSPA tj. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia I lub II stopnia w roku akademickim 2020/2021.
Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”
 • nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Pliki do pobrania:

 1. 10% absolwenci
 2. absolwenci 10% + 5% dodatkowe

Drugi kierunek 50%

Promocja „Drugi kierunek 50%” dotyczy studentów WSPA, którzy rozpoczną studia na drugim kierunku w roku akademickim 2020-2021 lub kandydatów na studia, podejmujących naukę na dwóch kierunkach w roku akademickim 2020-2021.
Promocja polega na obniżeniu czesnego na drugim kierunku o 50%.

Promocja „Drugi kierunek 50%”:

 • nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Poleć na WSPA

Promocja „Poleć na WSPA” dotyczy studentów, których krewni lub znajomi rozpoczną studia wyższe w WSPA w roku akademickim 2020/2021.
Promocja polega na obniżeniu czesnego o 10% w jednym semestrze nauki za każdą zgłoszoną osobę na studia wyższe.

Promocja „Poleć na WSPA”:

 • nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Promocje na studia podyplomowe:

Promocja na opłatę wpisową

Promocja trwa od 01 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. i dotyczy kandydatów na studia podyplomowe, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty, zostaną zakwalifikowani oraz rozpoczną studia w semestrze letnim roku akademickiego 2020-2021 na dowolnym kierunku. Promocja polega na przeksięgowaniu na poczet czesnego opłaty wpisowej.

nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja dotyczy Absolwentów WSPA tj. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021.
Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.
Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”.

nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Pliki do pobrania:
SPD promocja 10 procent

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów swojemu pracownikowi.
Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

1. 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
2. 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
3. 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji”:

nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Promocyjna Trójka

Promocja dotyczy kandydatów na kierunkach Rachunkowość budżetowa, Rachunkowość i finanse oraz Podatki.
Kandydaci, którzy rozpoczną naukę jednocześnie na dwóch kierunkach z ww. roku akademickim 2020/2021, otrzymują zniżkę 50% na jeden kierunek.
Promocja „Promocyjna Trójka”:

nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Poleć na WSPA

Promocja dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych, których krewni lub znajomi rozpoczną studia podyplomowe w WSPA w roku akademickim 2020/2021.
Promocja polega na obniżeniu czesnego o 10% w jednym semestrze nauki za każdą zgłoszoną osobę na studia podyplomowe.
Promocja „Poleć na WSPA”:

nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Voucher na studia 500 zł

Promocja dotyczy kandydatów, którzy złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 500 złotych za okazaniem odpowiedniego Vouchera pracownikowi Działu Rekrutacji.
Promocja „Voucher na studia 500 zł”:

nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Informacje o promocji Voucher -500zł

 

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Sprawdź zasady rekrutacji na studia:

I stopnia (licencjackie/inżynierskie)

Rekrutacja kandydatów na studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej

Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

– kserokopia świadectwa dojrzałości
– 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm 
– kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł)

Dla kandydatów na Studia Inżynierskie (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura, Projektowanie wnętrz):

– zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
Badanie można wykonać w dowolnym Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (pobierz skierowanie)

Dla kandydatów na kierunki Architektura czy Projektowanie wnętrz:

– teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:

rysunek z natury
rysunek z wyobraźni
kompozycja z prostych brył geometrycznych 

Krok 3. Pobranie oraz podpisanie dokumentów rekrutacyjnych:

– Umowa o kształcenie:
STACJONARNE studia I stopnia 2020-2021NIESTACJONARNE studia I stopnia 2020-2021

– Jednolite studia magisterskie 2020-2021

Ślubowanie

Krok 4.  Złożenie kompletu podpisanych dokumentów

Dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl).

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Gratulujemy! Zostałeś studentem WSPA

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Zamień doświadczenie na wykształcenie!

Jeśli posiadasz udokumentowane doświadczenie zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia po odbytych kursach i szkoleniach) w wymiarze min. 5 lat, możesz uzyskać zaliczenie niektórych przedmiotów na II i III roku nauki na studiach licencjackich.

II stopnia (magisterskie)

Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na studia uzupełniające magisterskie składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
Krok 2.  Przygotowanie potrzebnych załączników:

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem
– 2 zdjęcia legitymacyjne – format 35mm x 45mm
– kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł).

Krok 3. Pobranie oraz podpisanie dokumentów rekrutacyjnych:

– Umowa o kształcenie:
1. studia II stopnia – kierunek Zarządzanie 2020-2021
2. studia II stopnia – kierunek Socjologia 2020-2021

Krok 4. Złożenie kompletu podpisanych dokumentów

                 Dokumenty wysłać pocztą tradycyjną bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl)

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 Gratulujemy! Zostałeś studentem WSPA.

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Zamień doświadczenie na wykształcenie!

Jeśli posiadasz udokumentowane doświadczenie zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia po odbytych kursach i szkoleniach) w wymiarze min. 5 lat możesz uzyskać zaliczenie niektórych przedmiotów na II i III roku nauki na studiach licencjackich.

Podyplomowe

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Etapy rekrutacji:

1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA

Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA.

2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA
  (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne – format 35mm x 45 mm
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej – 200 zł

3. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA

Dokumenty należy złożyć w biurze rekrutacji WSPA, wysłać pocztą tradycyjną  bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl).

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 

Osoby przyjęte na studia podyplomowe zostaną poinformowane drogą e-mailową o terminie rozpoczęcia zajęć.

Gratulujemy! Zostałeś słuchaczem WSPA.

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Godziny otwarcia:
 • Poniedziałek – Piątek:
  7.30 – 15.30
Skip to content