Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 350 zł zł
Przy płatności semestralnej: 1 900 zł
Przy płatności rocznej: 3 800 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 370 zł
Przy płatności semestralnej: 2 000 zł
Przy płatności rocznej: 4 000 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Zarządzanie firmą +

  W ramach specjalności Zarządzanie firmą absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie projektowania biznesu, tworzenia modeli biznesowych, strategii działań marketingowych i budowania relacji z klientami, planowania zasobów przedsiębiorstwa , zarządzania produkcją i finansami, a także poznaje techniki skutecznych negocjacji.

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim +

  W ramach tej specjalności student uzyskuje gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz efektywnego wykorzystania tkwiącego w nich potencjału. Absolwent po zakończeniu nauki będzie umiał budować strategie personalne, rekrutować i budować zespołu. Będzie wiedział oraz jak rozbudzić w pracownikach inicjatywę, kreatywność i zaangażowanie w realizację celów organizacji. Pozna nowoczesne metody motywowania i oceniania pracowników. Nauczy się także jak przekonać pracowników do zmiany, negocjować i rozwiązywać konflikty.

 • Wycena nieruchomości +

  Po zakończeniu nauki absolwent otrzyma dyplom wraz z zaświadczeniem stwierdzającym zrealizowanie programu studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości. Oznacza to, zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przystąpienie do państwowego egzaminu na "rzeczoznawcę majątkowego" po uprzednim zaliczeniu tylko praktyki zawodowej. W efekcie absolwent proces przygotowania do zawodu skraca się o 1 rok, co niesie za sobą też korzystne skutki finansowe.

Kadra

Kadra na kierunku Zarządzanie to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  • mgr Anna Bielak - prodziekan kierunku
  • dr hab. inż. Anna Zarębska
  • dr hab. Artur Paździor
  • dr inż. Monika Wawer
  • dr inż. Radosław Marciniak
  • dr Monika Sak-Skowron
  • dr Bartosz Sobotka
  • dr Katarzyna Żuk
  • dr Joanna Hołda
  • mgr Michał Furmanek
  • mgr Paweł Prokop
  • mgr Krzysztof Łątka
  • mgr Marcin Nowak
  • mgr Iwona Romańska
  • mgr Monika Różycka-Górska
  • mgr Marcin Wrona
DLA STUDENTA