Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 370 zł zł
Przy płatności semestralnej: 2 000 zł
Przy płatności rocznej: 4 000 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 390 zł
Przy płatności semestralnej: 2 100 zł
Przy płatności rocznej: 4 200 zł
Specjalności

Wybierz jedną z  nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Zarządzanie firmą +
  Dzięki specjalności Zarządzanie firmą student:
  • Uzyskuje gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie zarządzania firmą
  • Uczy się jak zaprojektować nowy biznes (np. START-UP) lub stworzyć model biznesowy usprawniający działalność istniejącego przedsiębiorstwa
  • Poznaje strategie realizacji działań marketingowych, a także strategie budowania długotrwałych relacji z klientami i pracownikami
  • Uczy się także jak efektywnie planować zasoby przedsiębiorstwa, zarządzać produkcją i finansami, a także skutecznie negocjować
 • Zarządzanie HR +
  Dzięki specjalności Student:
  • Uzyskuje gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz efektywnego wykorzystania tkwiącego w nich potencjału
  • Uczy się jak rekrutować ludzi, zbudować zespół oraz jak rozbudzić w pracownikach inicjatywę, kreatywność i zaangażowanie w realizację celów przedsiębiorstwa
  • Poznaje m.in. strategie personalne, różne formy i metody doskonalenia pracowników (zarówno klasyczne, jak i nowoczesne) oraz różne systemy oceny ich pracy
  • Uczy się także jak przekonać pracowników do zmiany, negocjować i rozwiązywać konflikty
Kadra

Kadra na kierunku Zarządzanie to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

Dla studenta
Aktualne promocje