Czesne
Czesne na studia stacjonarne wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 350 zł
Przy płatności semestralnej: 1 900 zł
Przy płatności rocznej: 3 800 zł

Czesne na studia niestacjonarne wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 370 zł
Przy płatności semestralnej: 2 000 zł
Przy płatności rocznej: 4 000 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:
 • Zarządzanie firmą +
  Specjalność skierowana jest do osób, które chcą przygotować się do założenia i prowadzenia własnej firmy lub pełnienia funkcji menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, agencjach konsultingowych i innych organizacjach o charakterze krajowym lub międzynarodowym. W trakcie studiów uzyskasz gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie zarządzania. Nauczysz się jak zaprojektować nowy biznes lub stworzyć model biznesowy, usprawniający działalność istniejącego przedsiębiorstwa. Poznasz strategie realizacji działań marketingowych, a także strategie budowania długotrwałych relacji z klientami i pracownikami. W trakcie licznych ćwiczeń i warsztatów nauczysz się m.in. jak efektywnie planować zasoby przedsiębiorstwa, zarządzać produkcją i finansami, a także skutecznie negocjować. Przykładowe przedmioty: Projektowanie modelu biznesowego, Zarządzanie finansami, Negocjacje, Zarządzanie zespołami międzykulturowymi, Zarządzanie relacjami z klientami, E-biznes, Podstawy prawa.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim +
  Specjalność skierowana jest do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą z ludźmi, w roli menedżerów organizacji, kierowników lub pracowników działów HR firm bądź instytucji wywodzących się z różnych branż, w tym także tych o międzynarodowym środowisku pracy. W trakcie studiów uzyskasz gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie Skutecznego rekrutowania i zarządzania zasobami ludzkimi oraz efektywnego wykorzystania tkwiącego w nich potencjału. Nauczysz się jak zbudować zespół oraz jak rozbudzić w pracownikach inicjatywę, kreatywność i zaangażowanie w realizację celów przedsiębiorstwa. Poznasz m.in. strategie personalne, różne formy i metody doskonalenia pracowników (zarówno klasyczne, jak i nowoczesne) oraz różne systemy oceny ich pracy. Nauczysz się także jak przekonać pracowników do zmiany organizacyjnej oraz jak negocjować i rozwiązywać konflikty pracownicze. Przykładowe przedmioty: Strategie personalne, Klasyczne i nowoczesne formy rozwoju pracowników, Negocjacje zbiorowe i rozwiązywanie konfliktów pracowniczych, Dokumentacja kadrowa i płacowa, Wartościowanie pracy i systemy ocen.
 • Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym +
  Specjalność skierowana jest do osób, które chcą podjąć pracę w przedsiębiorstwach państwowych, organizacjach publicznych i instytucjach administracyjnych, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach. W trakcie studiów uzyskasz gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne w pracy w organizacjach funkcjonujących w sferze publicznej, samorządowej oraz działających w trzecim sektorze. Poznasz podstawy prawne ich działania, miejsce w ustroju państwa oraz struktury organizacyjne i ich wzajemne relacje. Zdobędziesz wiedzę o rynku pracy w instytucjach publicznych, samorządowych oraz organizacjach trzeciego sektora oraz sposobach i wymogach rekrutacji. Poznasz metody komunikacji stosowane w tych organizacjach. Nauczysz się jak jak planować i realizować zadania operacyjne i administracyjne, a także jak przygotowywać projekty i zarządzać nimi. Poznasz również zasady gromadzenia i podziału środków publicznych. Przykładowe przedmioty: Podstawy prawne i ustrojowe, Polityka publiczna, Finanse publiczne, Zarządzanie informacją w administracji publicznej, Zarządzanie projektami, Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym.

Kadra

 • Kadra na kierunku Zarządzanie to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  • mgr Anna Bielak - prodziekan kierunku
  • dr hab. inż. Anna Zarębska
  • dr hab. Artur Paździor
  • dr inż. Monika Wawer
  • dr inż. Radosław Marciniak
  • dr Monika Sak-Skowron
  • dr Bartosz Sobotka
  • dr Katarzyna Żuk
  • dr Joanna Hołda
  • mgr Michał Furmanek
  • mgr Paweł Prokop
  • mgr Krzysztof Łątka
  • mgr Marcin Nowak
  • mgr Iwona Romańska
  • mgr Monika Różycka-Górska
  • mgr Marcin Wrona