fbpx
Studia Licencjackie

ZARZĄDZANIE

O kierunku

Zarządzanie jako kierunek z pogranicza nauk ekonomicznych i społecznych kształci przyszłych menedżerów i specjalistów obszarów zarządczych w przedsiębiorstwach, takich jak marketing, HR, logistyka, czy finanse oraz przygotowuje do zarządzania własną firmą. Student zarządzania zdobywa wszechstronną wiedzę zarówno z zakresu ekonomii i finansów, psychologii, prawa i socjologii. Zajęcia mają charakter praktyczny i są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą bogate doświadczenie zarówno zawodowe jak i dydaktyczne.

Atuty kierunku

Warto rozpocząć studia na kierunku Zarządzanie, ponieważ:

 • kadra wykładowców to w większości praktycy biznesu, pracownicy czołowych przedsiębiorstw oraz właściciele własnych firm, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem,
 • program studiów umożliwia sprawne posługiwanie się technikami teleinformatycznymi zgodnie z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych (ECDL),
 • studenci mogą zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe dzięki praktykom w firmach partnerskich, takich jak: Grupa Bury, POL-SKONE, Stokrotka, Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie, ZUS.
 • studenci biorą udział w przygotowaniu i realizacji wielu innowacyjnych projektów,
 • zajęcia odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik nauczania pozwalających na efektywną naukę,
 • studenci mają możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus,
 • zajęcia są prowadzone w oparciu o program Technologii Kreatywności, której celem jest wykształcenie u studentów postaw przedsiębiorczych oraz umiejętności myślenia poza schematami.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Zarządzanie mając szerokie perspektywy zawodowe mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • agencjach reklamowych, interaktywnych i eventowych,
 • firmach konsultingowych,
 • działach marketingu, HR, finansowych, logistyki w przedsiębiorstwach usługowych, handlowych i produkcyjnych,
 • centrach badania opinii społecznej i badań marketingowych,
 • agencjach pracy i firmach rekrutacyjnych jako rekruterzy lub specjaliści ds. zarządzania talentami,
 • firmach pracujących projektowo, w charakterze Project Managera,
 • przedsiębiorstwach państwowych, organizacjach publicznych lub pozarządowych,
 • innowacyjnie funkcjonujących urzędach administracji publicznej ( w komórkach ds. strategii i projektów inwestycyjnych i społecznych),
 • sektorze przemysłów kreatywnych (łączących kulturę, technologię i nowoczesne zarządzanie),
 • organizacjach społecznych kreujących i realizujących projekty innowacyjne,
 • charakterze eksperta w zakresie rynków globalnych,
 • charakterze menedżera projektów innowacyjnych ( m.in. : parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości),
 • firmach rodzinnych i w ramach własnej działalności gospodarczej.
Możliwość studiowania w Filii w Wodzisławiu Śląskim:

Wydział zamiejscowy (klik)

Możliwość studiowania online

Studiowanie przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość. W semestrze obowiązują wtedy tylko 3 lub 4 (w zależności od kierunku) zjazdy stacjonarne, w siedzibie uczelni, włączając w to sesję egzaminacyjną.

Informacje o kierunku
Specjalności
Czesne
 • Praktyczne i uniwersalne specjalności dostosowane do zainteresowań przyszłych studentów WSPA oraz oczekiwań sfer gospodarczych i społecznych.
 • Minimum teorii przy maksimum praktyki – większość zajęć stanowią ćwiczenia, warsztaty, laboratoria, projekty. Wykłady to zaledwie 1/3 wszystkich zajęć.
 • Nowoczesna wiedza i praktyczne umiejętności – w trakcie zajęć studenci zdobywają wiedzę z najnowszego dorobku naukowego obszaru zarządzania, uwzględniającą bieżące trendy w zarządzaniu.
 • Rozwój kompetencji miękkich – indywidualizmu, umiejętności pracy w grupie, komunikatywności, samodzielności, kreatywności i innowacyjności studentów poprzez swobodę, inspirację i współpracę.
 • Rozwój umiejętności projektowych – w trakcie studiów studenci realizują kilkanaście projektów, rozwijających wiedzę i umiejętności praktyczne. Część projektów realizowana jest we współpracy z firmami.
 • Praktyczne przygotowanie do zawodu.
 • Wykładowcy – praktycy – większość wykładowców na kierunku Zarządzanie to praktycy biznesu, osoby aktywnie uczestniczące w życiu gospodarczym i społecznym – eksperci.
 • Wykształcenie odpowiadające potrzebom rynku.
 • Zajęcia w Uczelni i poza jej murami – część zajęć realizowana jest na terenie firm i instytucji.
 • Unikatowa ścieżka rozwoju kreatywnego, zapewniająca rozwój kompetencji osobowościowych i społecznych.
Zarządzanie firmą

Dzięki specjalności student:

 • Uzyskuje gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie zarządzania firmą;
 • Uczy się jak zaprojektować nowy biznes (np. START-UP) lub stworzyć model biznesowy, usprawniający działalność istniejącego przedsiębiorstwa;
 • Poznaje strategie realizacji działań marketingowych, a także strategie budowania długotrwałych relacji z klientami i pracownikami;
 • Uczy się także jak efektywnie planować zasoby przedsiębiorstwa, zarządzać produkcją i finansami, a także skutecznie negocjować.
 Zarządzanie HR

Dzięki specjalności  student:

 • Uzyskuje gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz efektywnego wykorzystania tkwiącego w nich potencjału;
 • Uczy się jak rekrutować ludzi, zbudować zespół oraz jak rozbudzić w pracownikach inicjatywę, kreatywność i zaangażowanie w realizację celów przedsiębiorstwa.;
 • Poznaje m.in. strategie personalne, różne formy i metody doskonalenia pracowników (zarówno klasyczne, jak i nowoczesne) oraz różne systemy oceny ich pracy;
 • Uczy się także jak przekonać pracowników do zmiany, negocjować i rozwiązywać konflikty
 Zarządzanie innowacjami – NOWOŚĆ!

Zarządzanie innowacjami to specjalność stworzona z myślą o osobach, które chcą rozwijać innowacyjne i kreatywne rozwiązania w biznesie ukierunkowane na projekt, który znajdzie uznanie na rynku i zapewni przyrost efektywności finansowej firmy. To specjalność dedykowana dla osób posiadających odwagę zmiany otoczenia oraz chęć wprowadzania nowych pomysłów jako nowoczesny lider firmy. Specjalność przygotuje studentów do pracy w zespole, w którym planowanie i zarządzanie jest szeregiem działań zmierzających do osiągnięcia konkretnych celów poprzez realizację projektu w zakresie jego zainicjowania, zaplanowania, wdrażania i skutecznej komercjalizacji innowacji.

Po zakończeniu studiów na kierunku zarządzanie o specjalności zarządzanie innowacjami:

 • będziesz umiał kreować rozwój przedsiębiorstwa, identyfikować i prowadzić projekty o potencjale proinnowacyjnym,
 • będziesz umiał udoskonalać procesy biznesowe, aby odnosiły sukces i posiadały przewagę konkurencyjną na rynku,
 • będziesz umiał kształtować atmosferę przyjazną kreatywności, celem podnoszenia potencjału pracowników firmy i ich twórczego rozwoju,
 • będziesz zdolny do prowadzenia własnego innowacyjnego przedsiębiorstwa, np. przedsiębiorstwa wirtualnego czy eko-innowacyjnego.
 • będziesz miał wiedzę, jak pozyskać środki zewnętrzne na rozwój firmy, w tym środki unijne czy z funduszu venture capital,
 • będziesz wiedział jak pomóc osobom, które pracują nad autorskimi rozwiązaniami i chcieliby wdrożyć je w życie,
 • będziesz mógł pracować w instytucjach transferu technologii czy parkach technologicznych.

Kluczowy atut:

 • Student ze współpracującymi firmami z WSPA, samodzielnie lub w grupie wykreuje, opracuje i zweryfikuje innowacyjne przedsięwzięcie biznesowe, a także opracuje dla niego sposób i metodologię adaptacji i wdrożenia!
 • PROJEKTY 'REAL-CASE’ – nauka metodą projektową, dotycząca realnych problemów biznesowych i technologicznych, zgłoszonych przez firmy i organizacje współpracujące.
 • W ramach specjalności zostanie przekazana pełna wiedza dotycząca zarządzania projektami i innowacjami, oparta na doświadczeniach praktyków.

Kariera

Absolwent specjalności będzie dobrze przygotowany do pracy jako menedżer projektów lub lider zespołów projektowych. Wiedza zdobyta podczas studiów umożliwi absolwentom znalezienie ciekawej pracy w charakterze animatora ds. przedsiębiorczości lub animatora gospodarczego do spraw rozwoju technologicznego, negocjatora biznesowego, specjalisty do spraw doskonalenia organizacji, specjalista do spraw pozyskiwania funduszy. Absolwent specjalności będzie mógł stworzyć własną organizację opartą na innowacyjności oraz zarządzaniu projektami. Absolwent będzie mógł pracować w instytucjach publicznych zajmujących się redystrybucją środków na rozwój działalności o charakterze innowacyjnym.

Studia stacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 410 zł
 • Płatność semestralna: 2 100 zł
 • Płatność roczna: 4 200 zł
Studia niestacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 430 zł
 • Płatność semestralna: 2 200 zł
 • Płatność roczna: 4 400 zł
Studia online (przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość):
 • Płatność miesięczna: 430 zł
 • Płatność semestralna: 2 200 zł
 • Płatność roczna: 4 400 zł

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content