Zarządzanie

Tylko 300 zł miesięcznie!
cc

Informacje o kierunku

Przygotujemy Cię do realizacji procesu zarządzania w organizacjach biznesowych i administracyjnych. Ukształtujemy Twoje umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Jako absolwent będziesz posiadał wiedzę i umiejętności jej praktycznego wykorzystania w zakresie projektowania nowych i doskonalenia istniejących przedsięwzięć, procesów i systemów organizacyjnych. Zdobyte kwalifikacje pozwolą Ci na efektywne organizowanie i zarządzanie innowacjami, projektami, jakością, logistyką. Rozwiniesz umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole. Program studiów wzbogacony o zajęcia z przedsiębiorczości, zarządzania potencjałem społecznym, finansów, marketingu, networkingu wspomoże Cię w prowadzeniu własnej działalności. 

  Przygotujemy Cię do pracy w międzynarodowym środowisku:

  • agencjach eventowych, PCO (profesjonalny organizator kongresów), DMC (biuro zarządzania destynacją)
  • obiektach konferencyjnych, hotelarstwie
  • firmach konsultingowych i doradczych sekora MICE
  • organizacjach publicznych i instytucjach administracyjnych, stowarzyszeniach, convention bureaux
  • agencjach marketingowych i reklamowych,
  • a przede wszystkim do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności biznesowej.

   Przygotujemy Cię do pracy w:

   • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz innych jednostkach gospodarczych,
   • organizacjach publicznych i instytucjach administracyjnych,
   • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach,
   • firmach konsultingowych i doradczych,
   • agencjach marketingowych i reklamowych, a przede wszystkim do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności biznesowej.

   Warto u nas studiować Zarządzanie!
   Atuty kierunku:

   • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
   • Program nauczania pozwalający na poznanie zasad i  prawidłowości funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych i  administracyjnych.
   • Program umożliwiający sprawne posługiwanie się technikami teleinformatycznymi zgodnie z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych (ECDL).
   • Poznanie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, nabycie umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania i organizacji.
   • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów – zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
   • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus.
   • Praktyki w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą.
   • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
   • Kształcenie praktyczne.
   • Realizacja własnych akcji społecznych poprzez działalność w kole naukowym.
   • Możliwość reprezentowania Uczelni podczas udziału w konferencjach.
   • Możliwość organizacji konferencji naukowych.