Informatyka – Sylabusy 2020/2021

Semestr zimowy:

Analiza matematyczna i algebra liniowa

Biznesowe zastosowania technologii mobilnych

Database programming

Information Technology Project Management

Kodowanie i kompresja danych

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja międzykulturowa

Metody numeryczne – wykład

Metody numeryczne – laboratorium

Podstawy programowania – dr R. Stęgierski

Podstawy programowania – mgr K. Król

Podstawy programowania – mgr T. Król

Programowanie – dr B. Gocłowska

Programowanie – dr R. Stęgierski

Programowanie – mgr K. Król

Programowanie – mgr T. Król

Programming

Programowanie w języku c#

Projekt Zespołowy Systemu Informatycznego sem. V

Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika

Przetwarzanie równoległe i rozproszone

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka st (spec. cyber.)

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka st (spec. graf.)

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka nst/puw

Rysunek odręczny

Świadomość wartości

Team Design of Information Technology System

Tworzenie aplikacji internetowych w języku PHP

Tworzenie usług sieciowych – wykład

Tworzenie usług sieciowych – laboratorium

Wprowadzenie do technologii frontendowych – wykład

Wprowadzenie do technologii frontendowych – laboratorium

Wstęp do inżynierii oprogramowania

 

Semestr letni:

Bezpieczeństwo sieci 

Bezpieczeństwo sieci puw

Inżynieria oprogramowania

Projektowanie 3D

Systemy operacyjne

Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Zaawansowane programowanie w języku c# 

Skip to content