fbpx

Informatyka – Sylabusy 2022/2023

Informatyka – studia I stopnia

Semestr zimowy:

Administracja serwerem i usługami w środowisku Linux Unix

Algorytmy i struktury danych 

Analiza matematyczna i algebra liniowa

Artificial Intelligence Systems

Awareness of Values (INF)

Bezpieczeństwo danych w chmurze

Bezpieczeństwo systemów informatycznych 

Developing an Android application 

Developing an iOS application

Foundations of digital technology – wykład

Foundations of digital technology – lab 

Information Technologies 

Informatyczny audyt bezpieczeństwa

Integracja systemów informatycznych

Intercultural communication

Internet rzeczy 

Introduction to software engineering – wykład

Introduction to software engineering – lab

Mathematical analysis and linear algebra

Podstawy bezpieczeństwa i kryptografii

Podstawy programowania – wykład

Podstawy programowania – lab 

Podstawy programowania – lab

Probability and Statistics

Programming 

Programowanie 

Programowanie (lab)

Programowanie w języku Java (Projektowanie i eksploatacja systemów inf)

Programowanie w języku Java (Technologie webowe)

Projekt zespołowy systemu informatycznego – wykład

Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika (Technologie webowe) ST

Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika (Grafika komputerowa) ST

Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika (PiESI) NST

Projektowanie i konfiguracja sieci komputerowych zorientowana na bezpieczeństwo 

Projektowanie uniwersalne a dostępność w cyberprzestrzeni 

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Rysunek odręczny

Security of IT systems

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 2 – L. D.

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 2 (INF) – B. G.

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz.2 – B. O.

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz.2 – M. B.

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz.2 – R. S.

Systemy sztucznej inteligencji

Świadomość wartości 

Technologie informacyjne 

Technologie frontendowe

Wstęp do inżynierii oprogramowania

Zarządzanie bezpieczeństwem danych – lab

Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi 

 

Semestr letni:

Architektura systemów komputerowych – lab

Architektura systemów komputerowych – wykład 

Bazy danych NST

Bazy danych ST

Bezpieczeństwo sieci – L. D.

Bezpieczeństwo sieci – lab

Database administration – lab 

Discrete mathematics 

E-biznes

E-business 

Foundations of electrical engineering 

Foundations of the graph theory (wykład)

Grafika komputerowa 

Grafika użytkowa

Graph databases 

Internet technologies

Języki skryptowe w administracji serwerem 

Matematyka dyskretna 

Object-oriented programming paradigm 

Ochrona własności intelektualnej

Operating systems 

Podstawy kształtowania bryły przestrzennej 

Podstawy teorii grafów – wykład

Projekt zespołowy systemu informatycznego

Projektowanie 3D 

Projektowanie i konfiguracja sieci komputerowych zorientowanych na bezpieczeństwo cz. II 

Projektowanie i konfiguracja sieci komputerowych zorientowanych na bezpieczeństwo cz. II – L. D.

Projektowanie i konfiguracja sieci komp. zorientowanych na bezpieczeństwo cz. II – Z. R.

Programming paradigms 

Programowanie w języku C# 

Przetwarzanie równoległe i rozproszone

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 1 – L. D.

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 1 – M. K.

Systemy operacyjne – lab

Systemy operacyjne – wykład

Systemy wbudowane

Technologie internetowe

Tworzenie usług sieciowych 

Wprowadzenie do internetu rzeczy 

Wprowadzenie do technologii frontendowych 

Zaawansowane algorytmy i struktury danych 

 

Informatyka – studia II stopnia

Semestr zimowy:

Bezpieczeństwo danych w chmurze 

Competence management methodology

Ekonomia menedżerska

Medyczne systemy bazodanowe 

Podstawy bioinformatyki 

Programowanie w środowisku analitycznym

Programowanie z wykorzystaniem biblioteki STL

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 2 

Wykrywanie incydentów – lab

Zaawansowane przetwarzanie obrazów cyfrowych 

Zaawansowany projekt zespołowy cz. 1 – projekt 

Zaawansowany projekt zespołowy cz. 1 – wykład 

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 

Zintegrowane systemy zarządzania 

 

Semestr letni:

Polityka cyberbezpieczeństwa i cybernetyczne działania wojenne

Testy penetracyjne 

Zaawansowany projekt zespołowy cz. 2 

Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania 

Skip to content