Informatyka

 • Świetna kadra - wyładowcy-praktycy
 • Najnowocześniejszy sprzęt
 • Aktualne oprogramowanie
 • Darmowy soft Microsoftu - sprawdź!
cc

Informacje o kierunku

Dzięki studiom w WSPA na kierunku Informatyka studenci otrzymują wszechstronne wykształcenie, które umożliwia pracę w całym obszarze informatyki i teleinformatyki. Stawiając na przekazywanie wiedzy praktycznej, ograniczamy do niezbędnego minimum zajęcia teoretyczne wyróżniając się przez to stosowaną metodą warsztatową i projektową. Nasze laboratoria wyposażone są w stanowiska PC, Mac Mini oraz urządzenia mobilne (tablety oraz smartphony pod kontrolą systemów Android oraz iOS) i tablice interaktywne, a w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć komputery działają pod kontrolą systemów z rodziny Windows, Linux oraz OS X. Posiadamy również specjalistyczne laboratoria do nauki budowy sieci. Zależnie od wybranej specjalizacji, uczymy jak projektować i budować systemy informatyczne, jak projektować i budować sieci komputerowe oraz administrować systemami, jak budować aplikacje internetowe i mobilne.

Naszą kadrę dydaktyczną stanowią profesjonaliści - osoby, które na co dzień wykorzystują posiadaną specjalistyczną wiedzę w pracy zawodowej. W większości są to pracownicy lub właściciele firm informatycznych oraz praktycy z wieloletnim stażem. Dlatego w odróżnieniu od innych Uczelni, nasz program jest na bieżąco uaktualniany, aby studenci nabywali praktyczną wiedzę o najpopularniejszych i najnowszych dostępnych technologiach informatycznych.

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • Działach IT dowolnych organizacji

 • Software House’ach

 • Firmach telekomunikacyjnych

 • Bankach

 • Firmach Ubezpieczeniowych

Warto u nas studiować Informatykę!

Atuty kierunku:

 • Informatyka w WSPA to kierunek bazujący na przekazywaniu praktycznej wiedzy przy wykorzystaniu nowoczesnych stanowisk komputerowych.
 • Darmowe aplikacje (DreamSpark Premium, dawniej MSDN AA) - Program ten umożliwia legalne i darmowe korzystanie w celach edukacyjnych z większości oprogramowania firmy Microsoft na komputerach domowych przez studentów i wykładowców WSPA!
 • Kierunek objęty projektem unijnym „WySPA INŻYNIERÓW”
 • Możliwość udziału w organizowanym przez WSPA cyklu szkoleń m.in. na temat: „Kompetencje, komunikacja, autoprezentacja na rynku pracy”! „Rozwój osobisty, kariera, rynek pracy”!; „Jak zwiększyć swoją wartość na rynku pracy”!
 • Kształcenie przystosowane do Krajowych ram Kwalifikacji! Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus!
 • Studenci Informatyki aktywnie biorą udział w konferencjach naukowych. Udział dofinansowany przez WSPA.
 • Studenci brali udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych na terenie Uczelni z zakresu autoprezentacji czy rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Aktywna działalność koła naukowego Informatyków. Współpraca z firmami Informatycznymi.
 • Tragi pracy.
 • Udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu grafiki 3D. Szkolenie bezpłatne - zorganizowane przez WSPA i potwierdzone certyfikatem.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku informatyka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu różnego rodzaju systemów informatycznych. Dobrze zna zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, sieci komputerowych, systemów operacyjnych i baz danych.

Posiada umiejętności programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych pracujących z użyciem różnych metodyk prowadzenia projektów. Posiada też podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer.

Umie wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej oraz charakteryzuje się inicjatywą i zdolnościami umiejętnego wykorzystania technologii i narzędzi informatycznych, uczciwością i odpowiedzialnością, poszanowaniem prawa (w tym praw autorskich) oraz lojalnością wobec pracodawców, a także opanowaniem umiejętności i chęcią dalszego kształcenia.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach informatycznych o różnym profilu działalności – od produkcji oprogramowania różnego rodzaju (desktopowe, webowe, mobilne), poprzez jego wdrażanie aż po rozwój i eksploatację. Jest także przygotowany do pracy w charakterze informatyka, wykorzystującego narzędzia i systemy informatyczne.

Absolwent potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując elementarną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania. Zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki.

Absolwent specjalizacji „Sieci komputerowe”, jest przygotowany do projektowania i zarządzania sieciami komputerowymi oraz administrowania złożonymi środowiskami sieciowymi oraz serwerami sieciowymi.

Absolwent specjalizacji „Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych”, posiada przygotowanie do pracy jako programista, inżynier oprogramowania oraz wdrożeniowiec. Potrafi projektować i budować wielowarstwowe aplikacje biznesowe wykorzystujące bazy danych.

Absolwent specjalizacji „Technologie mobilne”, posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania, programowania i wdrażania systemów na platformy mobilne.

Absolwent specjalizacji „Technologie internetowe i Internet rzeczy”, jest przygotowany do projektowania, programowania, wdrażania i rozwijania aplikacji webowych. Zna i korzysta z technologii do budowy aplikacji po stronie serwera i oprogramowania po stronie klienta. Posiada przygotowanie do korzystania z chmury obliczeniowej. Jest wyposażony w podstawową wiedzę na temat Internetu rzeczy i sposobów wykorzystania tej idei.

Absolwent specjalizacji „Bazy danych i eksploracja danych”, posiada szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, projektowania oraz programowania i administracji bazami danych i hurtowaniami danych. Ponadto dysponuje wiedzą z zakresu eksploracji dużych zbiorów danych i korzystania z technik Business Intelligence.