Informatyka

Tylko 320 zł miesięcznie!
 • Świetna kadra - wyładowcy-praktycy
 • Najnowocześniejszy sprzęt
 • Aktualne oprogramowanie
 • Darmowy soft Microsoftu - sprawdź!
cc

Informacje o kierunku

Naszą kadrę dydaktyczną stanowią profesjonaliści - osoby, które na co dzień wykorzystują posiadaną specjalistyczną wiedzę w pracy zawodowej. W większości są to pracownicy lub właściciele firm informatycznych oraz praktycy z wieloletnim stażem.

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • firmach informatycznych produkujących i wdrażających oprogramowanie,
 • w charakterze grafika komputerowego, projektanta, programisty gier komputerowych (w tym edukacyjnych),
 • jednostkach administracji wdrażających lub wykorzystujących systemy informatyczne,
 • instytucjach rynku pracy,
 • szpitalach i jednostkach zajmujących się profilaktyką zdrowia,
 • nowoczesnych ośrodkach badawczo-rozwojowych i uczelniach wyższych,
 • charakterze operatora i administratora systemów informatycznych, projektanta oprogramowania, konstruktora i administratora sieci komputerowych,
 • w charakterze kierownika i  członka zespołu projektu informatycznego.

Warto u nas studiować Informatykę! Atuty kierunku:

 • Informatyka w WSPA to kierunek bazujący na przekazywaniu praktycznej wiedzy przy wykorzystaniu nowoczesnych stanowisk komputerowych.
 • Darmowe aplikacje (DreamSpark Premium, dawniej MSDN AA) - Program ten umożliwia legalne i darmowe korzystanie w celach edukacyjnych z większości oprogramowania firmy Microsoft na komputerach domowych przez studentów i wykładowców WSPA!
 • Kierunek objęty projektem unijnym „WySPA INŻYNIERÓW”
 • Możliwość udziału w organizowanym przez WSPA cyklu szkoleń m.in. na temat: „Kompetencje, komunikacja, autoprezentacja na rynku pracy”! „Rozwój osobisty, kariera, rynek pracy”!; „Jak zwiększyć swoją wartość na rynku pracy”!
 • Kształcenie przystosowane do Krajowych ram Kwalifikacji! Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus!
 • Studenci Informatyki aktywnie biorą udział w konferencjach naukowych. Udział dofinansowany przez WSPA.
 • Studenci brali udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych na terenie Uczelni z zakresu autoprezentacji czy rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Aktywna działalność koła naukowego Informatyków. Współpraca z firmami Informatycznymi.
 • Tragi pracy.
 • Udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu grafiki 3D. Szkolenie bezpłatne - zorganizowane przez WSPA i potwierdzone certyfikatem.