Czesne
Czesne na studia stacjonarne wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 350 zł
Przy płatności semestralnej: 1 900 zł
Przy płatności rocznej: 3 800 zł

Czesne na studia niestacjonarne wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 370 zł
Przy płatności semestralnej: 2 000 zł
Przy płatności rocznej: 4 000 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:
 • Finanse i rachunkowość +
  Dzięki tej specjalizacji student rozwija umiejętności poruszania się po rynkach finansowych i w obszarze bankowości. Poznaje także tajniki funkcjonowania sektora bankowego i ubezpieczeniowego od strony praktycznej. Po ukończonej specjalizacji student jest w stanie samodzielnie poruszać się w skomplikowanym świecie sektora finansowego.
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw +
  W trakcie specjalizacji student rozwija umiejętności specjalistyczne w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Doskonali także kompetencje w zakresie prowadzenia księgowości i zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Po ukończonej specjalizacji student jest w stanie formułować i realizować finansowe cele funkcjonowania przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi rachunkowo-finansowych.

Kadra

 • Kadra na kierunku Finanse i rachunkowość to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  • prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Paździor - opiekun kierunku
  • dr hab. Andrzej Bień
  • dr inż. Radosław Marciniak
  • dr Anna Jargiełło
  • dr Waldemar Jurkiewicz
  • dr Marzena Wrona
  • dr Katarzyna Żuk
  • mgr Andrzej Borowski
  • mgr Marek Wołos
  • mgr Agnieszka Kwietniewska
  • mgr Iwona Romańska
  • mgr Marcin Wrona