Studia Licencjackie

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Atuty kierunku:

 • Nowoczesna wiedza i praktyczne umiejętności – w trakcie zajęć studenci zdobywają wiedzę z najnowszego dorobku naukowego, uwzględniającą bieżące trendy w finansach i rachunkowości.
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna – Wykładowcy – praktycy. Większość wykładowców na kierunku FiR to praktycy finansów i rachunkowości, osoby aktywnie uczestniczące w życiu gospodarczym i społecznym, posiadające wiedzę ekspercką i konkretne umiejętności praktyczne.
 • Program przygotowujący do samodzielnego funkcjonowania na rynku finansowym, projektowania przedsięwzięć finansowych, systemów rachunkowości oraz zarządzania finansami.
 • Praktyczne przygotowanie do zawodu. Okazja zdobycia wykształcenia odpowiadającego potrzebom rynku – wszyscy absolwenci znajdują zatrudnienie.
 • Możliwość praktycznej nauki języka obcego, na poziomie biegłości B2, zdobycie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem obcym z zakresu finansów i rachunkowości.
 • Możliwość wyjazdów zagranicznych oraz udziału w licznych szkoleniach i projektach.
 • Staże i praktyki organizowane w instytucjach finansowych, rachunkowych będących Partnerami kierunku.

Specjalności

Finanse i bankowość

Dzięki tej specjalizacji student rozwija umiejętności poruszania się po rynkach finansowych i w obszarze bankowości. Poznaje także tajniki funkcjonowania sektora bankowego i ubezpieczeniowego od strony praktycznej. Po ukończonej specjalizacji student jest w stanie samodzielnie poruszać się w skomplikowanym świecie sektora finansowego.

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

W trakcie specjalizacji student rozwija umiejętności specjalistyczne w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Doskonali także kompetencje w zakresie prowadzenia księgowości i zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Po ukończonej specjalizacji student jest w stanie formułować i realizować finansowe cele przedsiębiorstwa z wykorzystaniem praktycznych narzędzi rachunkowo-finansowych.

Nasze atuty to:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego
 • Kształcenie praktyczne
 • Realizacja projektu kreatywnego
 • Praktyki w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą
 • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus
 • Możliwość udziału w WSPA w bezpłatnych szkoleniach potwierdzanych certyfikatem
 • Wizyty studyjne do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i firm komercyjnych
 • Spotkania z przedstawicielami związków pracodawców, instytucji rynku pracy pozwalające świadomie planować dalszą ścieżkę rozwoju zawodowego
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia
Przygotujemy Cię do...
Uczymy:

...pracy w:

 • Biurach rachunkowych,
 • Bankach,
 • Firmach ubezpieczeniowych,
 • Działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw,
 • Wydziałach księgowości administracji publicznej,
  oraz do samodzielnego zarządzania finansami w ramach prowadzonej działalności
 • W ramach zajęć kierunkowych przekazujemy wiedzę na temat finansów, bankowości, rachunkowości, funkcjonowania rynków finansowych oraz specyfiki finansów administracji publicznej.
 • W ramach zajęć specjalnościowych kształtujemy praktyczne umiejętności skutecznego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencjonowania operacji finansowych, dokonywania analiz oraz interpretacji ich wyników
 • W ramach zajęć ogólnouczelnianych kształtujemy postawy prospołeczne, rozwijamy umiejętności negocjacji, działania koncepcyjnego, przekraczania swoich ograniczeń i schematycznego myślenia.

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content