Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 350 zł
Przy płatności semestralnej: 1 900 zł
Przy płatności rocznej: 3 800 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 370 zł
Przy płatności semestralnej: 2 000 zł
Przy płatności rocznej: 4 000 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Finanse i bankowość +

  Dzięki tej specjalizacji student rozwija umiejętności poruszania się po rynkach finansowych i w obszarze bankowości. Poznaje także tajniki funkcjonowania sektora bankowego i ubezpieczeniowego od strony praktycznej. Po ukończonej specjalizacji student jest w stanie samodzielnie poruszać się w skomplikowanym świecie sektora finansowego.

 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw +

  W trakcie specjalizacji student rozwija umiejętności specjalistyczne w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Doskonali także kompetencje w zakresie prowadzenia księgowości i zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Po ukończonej specjalizacji student jest w stanie formułować i realizować finansowe cele funkcjonowania przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi rachunkowo-finansowych.

Kadra

Kadra na kierunku Finanse i rachunkowość to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  • mgr Andrzej Borowski - Prodziekan kierunku
  • mgr Karolina Białek
  • prof. Andrzej Bień
  • dr Jakub Bis
  • prof. Zdzisław Czarnecki
  • dr hab. Mariya Fleychuk
  • dr Lech Jańczuk
  • dr Anna Jargiełło
  • dr Waldemar Jurkiewicz
  • dr Mariusz Kicia
  • dr Artur Kokoszkiewicz
  • mgr Władysław Kossowski
  • mgr Agnieszka Kwietniewska
  • mgr Dawid Lahutta
  • mgr Marcin Leśkiewicz
  • dr Ewa Łazuka
  • dr Anna Makarewicz
  • dr Maria Paździor
  • prof. Artur Paździor
  • dr Henryk Ponikowski
  • mgr Elwira Przybylska
  • mgr Iwona Romańska
  • mgr Monika Różycka-Górska
  • dr Bartosz Sobotka
  • dr Małgorzata Sosińska-Wit
  • dr Mariola Stecka
  • dr Paweł Wlaź
  • mgr Piotr Zawrotniak
  • dr Tomasz Żminda
  • dr Katarzyna Żuka
DLA STUDENTA