fbpx

Finanse i rachunkowość – Sylabusy 2022/2023

Semestr zimowy:

Autoprezentacja 

Biznes plan jako finansowy plan działalności gospodarczej

Ekonomia

Ekonomia – ćwiczenia

Finanse przedsiębiorstwa

Funkcjonowanie rynku finansowego – ćwiczenia

Funkcjonowanie rynku finansowego – wykład

Komunikacja międzykulturowa

Matematyka 

Podstawy rachunkowości – ćwiczenia (NST PUW)

Podstawy rachunkowości – ćwiczenia (ST)

Podstawy rachunkowości

Podstawy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych

Prawo podatkowe – wykład NST

Prawo podatkowe – wykład ST

Prawo podatkowe ćwiczenia ST

Podstawy zarządzania – ćwiczenia (NST)

Rachunkowość handlowa 

Rachunkowość zarządcza

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej s. 5 i 6 – A. Jargiełło

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej s. 5 i 6 – B. Sobotka

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej – M. Sosińska-Wit

Statystyka opisowa

Strategie finansowania przedsiębiorstw i opłacalność projektów inwestycyjnych – ćw (ST)

Strategie finansowania przedsiębiorstw i opłacalność projektów inwestycyjnych – ćw (NST) 

Ubezpieczenia społeczne – wykład

Ubezpieczenia społeczne – ćw. w programie Płatnik 

Semestr letni:

Analiza ekonomiczno-finansowa

Audyt i rewizja finansowa

Bankowość

Ekonometria 

Finanse publiczne

Ochrona własności intelektualnej

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie 

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość podatkowa 

Rachunkowość podatkowa – laboratorium

Sprawozdawczość finansowa i rzeczowa w przedsiębiorstwie

Zastosowanie matematyki w finansach i rachunkowości – ćw 

Skip to content