fbpx

Administracja – Sylabusy 2021/2022

Autoprezentacja

Bezpieczeństwo i zarządzanie danymi w systemach informatycznych

Ekonomia

Etyka urzędnicza

Historia administracji

Idea podmiotowości człowieka

Instytucje Unii Europejskiej

Komunikacja międzykulturowa

Konstytucyjny system organów państwowych

Kontrakty biznesowe 4 sem.

Kontrakty biznesowe 5 sem.

Kontrola administracji

Legislacja administracyjna – wykład.odt

Legislacja administracyjna

Nauki o administracji

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w sektorze publicznym

Ochrona własności intelektualnej

Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym

Partycypacja społeczna

Podstawy psychologii

Postepowanie administracyjne

Postępowanie podatkowe – ćwiczenia

Praktyka zawodowa

Prawne aspekty e-administracji w Polsce – wykład

Prawne aspekty e-administracji – ćwiczenia

Prawne instrumenty wspierania biznesu – wykład

Prawne instrumenty wspierania biznesu – warsztat

Prawo administracyjne – część ogólna – wykład

Prawo administracyjne – część ogólna – warsztat

Prawo administracyjne – część szczegółowa

Prawo cywilne. Część ogólna z umowami w administracji – wykład

Prawo cywilne. Część ogólna z umowami w administracji – warsztat

Prawo międzynarodowe publiczne

Prawo pracy i prawo urzędnicze

Procesy kierowania w administracji publicznej – wykład

Procesy kierowania w administracji publicznej – projekt

Projektowanie i zarządzanie serwisem internetowym

Projekty biznesowe

Promocja i publikacja informacji w Internecie

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji – M. Mazur

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji – P. Rogalski

Seminarium dyplomowe

Systemy e-administracji

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykład

Świadczenie usług drogą elektroniczną – warsztat

Technologie informacyjne

Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce

Wstęp do prawoznawstwa

Wybrane instytucje prawa rzeczowego, spadkowego i rodzinnego

Wychowanie fizyczne

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w działaniu e-organizacji

Zamówienia publiczne

Zarządzanie kapitałem ludzkim – wykład

Zarządzanie kapitałem ludzkim w adm. publ. – warsztat

Zarządzanie z wykorzystaniem Internetu

Skip to content