fbpx

Administracja – Sylabusy 2022/2023

Administracja – studia I stopnia

Autoprezentacja

Bezpieczeństwo i zarządzanie danymi w systemach informatycznych

Bezpieczeństwo i zarządzanie danymi 

Ekonomia

Ekonomia – wykład

Etyka urzędnicza 

Historia administracji

Historia i nauki o administracji 

Idea podmiotowości człowieka

Instytucje Unii Europejskiej

Internetowe bazy danych

Komunikacja międzykulturowa

Konstytucyjny system organów państwowych 

Kontrakty biznesowe 4 sem.

Kontrakty biznesowe 5 sem.

Kontrola administracji

Kontrola administracji – K. P.

Legislacja administracyjna 

Nauki o administracji

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w sektorze publicznym

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w sektorze publicznym – D. K.

Ochrona własności intelektualnej

Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym

Partycypacja społeczna

Podstawy psychologii

Postepowanie administracyjne

Postępowanie podatkowe

Praktyka zawodowa

Prawne aspekty e-administracji w Polsce 

Prawne aspekty e-administracji – ćwiczenia

Prawne instrumenty wspierania biznesu – wykład

Prawne instrumenty wspierania biznesu – warsztat

Prawo administracyjne – część ogólna – P. R.

Prawo administracyjne – część ogólna – wykład

Prawo administracyjne – część ogólna – warsztat

Prawo administracyjne część szczegółowa 

Prawo cywilne. Część ogólna z umowami w administracji – K. P.

Prawo cywilne. Część ogólna z umowami w administracji – wykład

Prawo cywilne. Część ogólna z umowami w administracji – warsztat

Prawo handlowe

Prawo międzynarodowe publiczne 

Prawo pracy i prawo urzędnicze

Prawo pracy i prawo urzędnicze – K. P.

Procesy kierowania w administracji publicznej

Projektowanie i zarządzanie serwisem internetowym

Projektowanie i zarządzanie serwisem internetowym – projekt 

Projektowanie i zarządzanie serwisem internetowym – wykład 

Projekty biznesowe

Promocja i publikacja informacji w Internecie

Publiczne prawo gospodarcze

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji – M. Mazur

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji – P. Rogalski

Seminarium dyplomowe

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej – Dr M. M

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 1 – Dr P. R.

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 1 – Dr J. H.

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 2 (ADM) – Dr J. H.

Systemy e-administracji

Świadczenie usług drogą elektroniczną – K. P.

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykład

Świadczenie usług drogą elektroniczną – warsztat

Technologie informacyjne

Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce

Wstęp do prawoznawstwa 

Wybrane instytucje prawa rzeczowego, spadkowego i rodzinnego

Wychowanie fizyczne

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w działaniu e-organizacji

Zamówienia publiczne 

Zarządzanie finansami publicznymi w Polsce

Zarządzanie i finansowanie oświaty

Zarządzanie kapitałem ludzkim – wykład

Zarzadzanie kapitałem ludzkim w administracji publicznej

Zarządzanie z wykorzystaniem Internetu

 

Administracja – studia II stopnia

Semestr zimowy:

Bazy danych w administracji publicznej 

Ekonomia menadżerska 

Finanse przedsiębiorstw

Fundusze strukturalne i system finansowania UE

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej

Metodyka zarządzania kompetencjami

Monitoring strategiczny

Podatki i opłaty samorządowe

Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych 

Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków publicznych

Postępowanie dyscyplinarne

Postępowanie sądowo-administracyjne

Praktyka zawodowa

Prawne aspekty e-administracji

Prawo podatkowe

Prawo wyznaniowe

Przygotowywanie oraz realizacja projektów UE

Samorząd europejskich metropolii

System ochrony prawnej UE

Umowy w obrocie gospodarczym

Zintegrowane systemy zarządzania

 

Semestr letni:

Akty prawa miejscowego w praktyce działania samorządu terytorialnego 

Audyt i kontrola wewnętrzna 

Decision making (Podejmowanie decyzji) w języku angielskim

Dyplomacja miejska i współpraca międzynarodowa

Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego

Finansowanie instytucji samorządowych 

Język angielski cz. 1 i 2

Język niemiecki cz. 1 i 2

Język rosyjski cz. 1 i 2

Negocjacje i mediacje

Nowoczesne miasta

Obsługa inwestycji w gospodarce

Organy i funkcje administracji gospodarczej

Organy i instytucje samorządu gminnego

Prawne aspekty tworzenia strategii miast 

Strategia rozwoju lokalnego i regionalnego

Polityka gospodarcza 

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 1 i 2 – J. H.

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 1 i 2 – N. O.

Strategia rozwoju lokalnego i regionalnego

Warsztaty strategiczne z mieszkańcami

Zarządzanie procesami rewitalizacji w miastach 

Zarządzanie zasobami w miastach i metropoliach

Zarządzanie zmianą w samorządzie terytorialnym 

Skip to content