Administracja – Sylabusy 2020/2021

Ekonomia

Etyka urzędnicza

Historia administracji

Idea podmiotowości człowieka

Instytucje Unii Europejskiej

Język angielski

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja międzykulturowa

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Konstytucyjny system organów państwowych

Kontrakty biznesowe 4 sem.

Kontrakty biznesowe 5 sem.

Kontrola administracji

Legislacja administracyjna

Nauki o administracji

Ochrona własności intelektualnej

Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym

Partycypacja społeczna

Postepowanie administracyjne

Postępowanie podatkowe – ćwiczenia

Praktyka zawodowa

Prawne aspekty e-administracji – wykład

Prawne aspekty e-administracji – ćwiczenia

Prawo administracyjne – część ogólna – wykład

Prawo administracyjne – część ogólna – warsztat

Prawo administracyjne – część szczegółowa

Prawo cywilne. Część ogólna z umowami w administracji – wykład

Prawo pracy i prawo urzędnicze

Procesy kierowania w administracji publicznej – wykład

Procesy kierowania w administracji publicznej – projekt

Projekt własnego przedsięwzięcia

Projektowanie i zarządzanie serwisem internetowym

Projekty biznesowe

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej

Seminarium dyplomowe

Systemy e-administracji

Technologie informacyjne

Wybrane instytucje prawa rzeczowego, spadkowego i rodzinnego

Wychowanie fizyczne

Zamówienia publiczne

Zarządzanie kapitałem ludzkim w adm. publ. – wykład

Zarządzanie kapitałem ludzkim w adm. publ. – warsztat

Skip to content