Administracja

cc

Informacje o kierunku

Nowe zadania, postęp technologiczny, rosnące wymagania interesantów wymagają permanentnego dostosowywania administracji do zmieniających się warunków.

Jako jedyni uczymy nie tylko tego jaka jest aktualnie, ale przede wszystkim jaka BĘDZIE administracja publiczna. Program kierunku uwzględnia najnowsze zmiany i trendy w administracji.

Przewiduje jakie umiejętności i kompetencje będą potrzebne i poszukiwane przez pracodawców.

Wykładowcy to doskonale zorientowani PRAKTYCY życia publicznego, którzy przekazują wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do sprawnego funkcjonowania w administracji.

Absolwenci kierunku administracja bez problemu znajdują zatrudnienie i są cenionymi, poszukiwanymi na rynku pracownikami.

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • administracji samorządowej (urzędach miast, gmin, starostwach powiatowych, urzędzie marszałkowskim),

 • instytucjach samorządowych (urzędach pracy, zakładach pomocy społecznej),

 • administracji rządowej (ministerstwach, urzędach wojewódzkich i jednostkach podległych),

 • instytucjach oświatowych,

 • organizacjach niekomercyjnych (fundacjach, stowarzyszeniach),

 • działach administracyjnych instytucji komercyjnych

Warto u nas studiować Administrację!

Atuty kierunku:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
 • Kształcenie praktyczne.
 • Praktyki w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą!
 • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus.
 • Możliwość udziału w WSPA w bezpłatnych szkoleniach potwierdzanych certyfikatem.
 • Wycieczki do instytucji związanych z administracją.
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia.

Sylwetka absolwenta

 • zna najnowsze trendy dotyczące zarządzania w administracji,
 • posiada gruntowną wiedzę i praktyczne umiejętność związane z pracą w administracji,
 • zna przepisy prawa, umie je interpretować i stosować w codziennej praktyce,
 • potrafi zdiagnozować potrzeby społeczne, zaprojektować i wdrożyć zasady partycypacji,
 • jest profesjonalnie przygotowany do aplikowania na stanowiska urzędnicze administracji rządowej i samorządowej,
 • potrafi korzystać z najnowszych rozwiązań informatycznych stosowanych w administracji.