Administracja

Tylko 300 zł miesięcznie!
cc

Informacje o kierunku

Jako absolwent będziesz posiadał wiedzę oraz umiejętności jej praktycznego wykorzystania w dziedzinie nauk społecznych, zwłaszcza podstaw administracji, w tym e-administracji, biznesu krajowego i zagranicznego, w tym e-biznesu, zarządzania i prawa. Studia dadzą Ci możliwość równoległego zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności i nabywania doświadczenia - dzięki możliwości praktyk (w tym zagranicznych), kursów i szkoleń.

Zainteresowani rozszerzaniem swoich umiejętności naukowych, praktycznych i organizacyjnych mogą wstąpić do działających na Kierunku Administracja organizacji studenckich: Koła Naukowego Administratywistów WSPA, lub Studenckiej Poradni Prawnej WSPA.  

Na Kierunku Administracja organizowane są dla uczniów szkół średnich warsztaty praktyczne „Dzień Przedsiębiorczości i Administracji”. Zainteresowani studenci mogą także uczestniczyć w organizowanych na Kierunku Administracja tematycznych konferencjach oraz brać udział w spotkaniach seminaryjnych z naukowcami, praktykami i biznesmenami w ramach cyklu „Przedsiębiorczy Lublin”.

W roku akademickim 2015/2016 zostały podpisane kolejne trzy umowy partnerskie z podmiotami (partnerami) zainteresowanymi stworzeniem miejsc stażu – dla studentów lub absolwentów – jak również miejsc pracy dla absolwentów Kierunku Administracja.  

Przygotujemy Cię do pracy w:

  • biznesie krajowym i zagranicznym,
  • e-biznesie i administracji,
  • administracji rządowej - urzędzie wojewódzkim,
  • administracji samorządowej – w urzędzie gminy, starostwie powiatowym, lub urzędzie marszałkowskim
  • organizacjach niekomercyjnych, w tym np. fundacjach i stowarzyszeniach,

  Warto u nas studiować Administrację!
  Atuty kierunku:

  • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
  • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów.
  • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
  • Kształcenie praktyczne.
  • Praktyki w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą!
  • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus.
  • Możliwość udziału w WSPA w bezpłatnych szkoleniach potwierdzanych certyfikatem.
  • Wycieczki do instytucji związanych z administracją.
  • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia.