fbpx

Stosunki międzynarodowe – Sylabusy 2022/2023

 

Analiza sytuacji w gosp. światowej

BHP

Demografia

Doktryna państwa i prawa

Dyplomacja i protokół dyplomatyczny

Ekonomia – ćwiczenia

Ekonomia – wykład

Filozofia z etyką

Fundusze pomocowe

Geografia polityczna świata

Instytucje i organy ochrony zewn. granicy UE

Instytucje i organy odp. za politykę migr. i azyl.

Instytucje Unii Europejskiej

Integracja cudzoziemców w UE Integracja europejska i prawo UE

Internacjonalizacja przedsiębiorstw (spec. 1)

Internacjonalizacja przedsiębiorstw (spec. 2)

Język angielski cz. 1

Język angielski cz. 2

Język angielski cz. 3

Język angielski cz. 4

Język angielski cz. 5

Język hiszpański cz. 1

Język hiszpański cz. 2

Język hiszpański cz. 3

Język hiszpański cz. 4

Język niemiecki cz. 1

Język niemiecki cz. 2

Język niemiecki cz. 3

Język niemiecki cz. 4

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja międzykulturowa

Koncepcja praw i wolności człowieka

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Kreatywny rozwój podmiotu

 Logistyka w biznesie międzynarodowym

Makroekonomia

Międzyn. marketing terytorialny

Międzyn. ochrona praw człowieka

Międzyn. stosunki gospodarcze

Międzyn. stosunki kulturalne

Międzyn. stosunki polityczne

Międzynarodowe programy edukacyjne 

Migracja zarobkowa w Polsce

Negocjacje międzynarodowe

Ochrona danych osobowych

Ochrona własności intelektualnej

Organizacje międzynarodowe

Podstawy kreatywności – ćwiczenia

Podstawy kreatywności – wykład

Podstawy psychologii

Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych

Polityka migracyjna i azylowa RP

Polityka migracyjna i azylowa UE

Polityka zagraniczna RP

Pomoc humanitarna i rozwojowa

Praktyka zawodowa

Prawo międzynarodowe publiczne

Procesy globalalizacyjne we współcz. świecie

Procesy migracyjne we współczesnym świecie

Projekt własnego przedsięwzięcia

Protokół dyplom. w praktyce 

Regiony i samorządy w stosunkach międzynarodowych

Religie we współczesnym świecie

Rola konstytucji w systemie prawnym

Rozwój międzynarodowy i pomoc rozwojowa

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej

Sposoby nabycia obywatelstwa RP 

Status cudzoziemca w RP

Świadomość wartości

Technologie informacyjne

Unia gosp. i walutowa w ramach UE

Ustroje państw współczesnych

Wizerunek instytucji

Wprowadzenie do badań społecznych cz. 1

Wprowadzenie do badań społecznych cz. 2

Współczesne systemy polityczne 

Współcześni repatrianci w Polsce

Współpraca transgraniczna i handel zagraniczny

Wstęp do nauki o państwie i polityce 

Wychowanie fizyczne

Wypowiedzi publiczne

Zarządzanie projektami współpr. transgr. (spec. 1)

Zarządzanie projektami współpr. transgr. (spec. 2)

Zarządzanie granicą państwa (spec. 1)

Zarządzanie granicą państwa (spec. 2)

 

 

Skip to content