Stosunki międzynarodowe – Sylabusy 2020/2021

Analiza sytuacji w gospodarce światowej

Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo informacyjne

Demografia

Doktryna państwa i prawa

Ekonomia

Energy security

Geografia polityczna świata

Instytucje Unii Europejskiej

Integracja europejska i prawo UE – M. Mazur

Integracja Europejska i prawo UE – P. Rogalski

Język angielski

Język hiszpański

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja międzykulturowa

Koncepcja praw i wolności człowieka

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Logistyka w biznesie międzynarodowym

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe Stosunki Kulturalne

Międzynarodowe Stosunki Polityczne

Międzynarodowy marketing terytorialny

Negocjacje międzynarodowe

Ochrona własności intelektualnej

Organizacje międzynarodowe

Podstawy psychologii

Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych

Polityka Bezpieczeństwa RP

Polityka migracyjna i azylowa RP

Polityka zagraniczna RP

Polityka wizowa

Pomoc rozwojowa

Prawo międzynarodowe publiczne

Procesy globalizacyjne we współczesnym świecie

Projekt własnego przedsięwzięcia

Prowadzenie działalności gospodarczej

Rola konstytucji w systemie prawnym

Seminarium dyplomowe

Systemy polityczne

Technologie informacyjne

Ustroje państw współczesnych

Wizerunek instytucji

Współpraca transgraniczna i handel zagraniczny

Wstęp do nauki o państwie i polityce

Wypowiedzi publiczne

Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego

Zarządzanie granicą państwa

Zarządzanie informacją

Zarządzanie projektami współpracy transgranicznej

Skip to content