fbpx

Stosunki międzynarodowe – Sylabusy 2021/2022

Semestr zimowy:

Analiza sytuacji w gospodarce światowej

Demografia NST

Demografia ST

Dyplomacja i protokół dyplomatyczny – wykład

Dyplomacja i protokół dyplomatyczny – projekt

Ekonomia 

Geografia polityczna świata 

Język angielski 

Język hiszpański 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Organizacje międzynarodowe – wykład ST

Organizacje międzynarodowe – wykład 

Organizacje Międzynarodowe – ćwiczenia

Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych 

Polityka zagraniczna RP 

Prawo Międzynarodowe publiczne NST

Prawo Międzynarodowe publiczne ST 

Procesy globalizacyjne we współczesnym świecie

Regiony i samorządy w stosunkach międzynarodowych

Rola konstytucji w systemie prawnym 

Rozwój międzynarodowy i pomoc rozwojowa 

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej s. 5 i 6

Systemy polityczne 

Technologie informacyjne ST

Technologie informacyjne NST

Ustroje państw współczesnych 

Wstęp do nauki o państwie i polityce

Wypowiedzi publiczne 

Zarządzanie granicą państwa – ćwiczenia

Zarządzanie granicą państwa – wykład

Zarządzanie projektami współpracy transgranicznej 

 

Semestr letni:

Integracja Europejska i prawo UE 

Komunikacja międzykulturowa 

Logistyka w biznesie międzynarodowym

Makroekonomia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Międzynarodowe stosunki polityczne 

Negocjacje międzynarodowe 

Procesy migracyjne we współczesnym świecie 

Protokół dyplomatyczny w praktyce 

Religie we współczesnym świecie 

Unia Gospodarcza i Walutowa w ramach UE – wykład

Wizerunek instytucji 

Skip to content