Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 370 zł zł
Przy płatności semestralnej: 2 000 zł
Przy płatności rocznej: 4 000 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 380 zł
Przy płatności semestralnej: 2 050 zł
Przy płatności rocznej: 4 100 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe +
  Niezwykle potrzebna specjalność kierowana jest do osób chcących zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu bezpieczeństwa firm, organizacji i instytucji o charakterze międzynarodowym, diagnozowania problemów i rozwiązywania konfliktów, naprawiania wadliwie funkcjonujących zespołów i budowania nowych grup zadaniowych. Dostarcza wiedzy i umiejętności stosowania procedur w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego.

  • Zdobędziesz wiedzę o istocie i specyfice bezpieczeństwa w różnych sferach życia społecznego
  • Będziesz potrafił analizować i identyfikować różne zagadnienia w praktyce
  • Będziesz potrafił badać mechanizmy koncentrujące się na przeciwdziałaniu zagrożeniom
 • Biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna +
  Mocno osadzona w praktyce specjalność kierowana jest do osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji projektów współpracy transgranicznej.

  • Nauczysz się realizować projekty współpracy transgranicznej
  • Nauczysz się rozpoznawać potrzeby środowisk, instytucji, firm zajmujących się współpracą transgraniczną
  • Nauczysz się rozwiązywać konflikty występujące we współpracy transgranicznej
  • Nauczysz się stosować zasady i procedury współpracy transgranicznej
Kadra

Kadra na kierunku Stosunki międzynarodowe to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

Dla studenta
Aktualne promocje