Czesne
Czesne na studia stacjonarne wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 350 zł
Przy płatności semestralnej: 1 900 zł
Przy płatności rocznej: 3 800 zł

Czesne na studia niestacjonarne wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 360 zł
Przy płatności semestralnej: 1 950 zł
Przy płatności rocznej: 3 900 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:
 • Dziennikarstwo międzynarodowe +
  Specjalność wspólna dla stosunków międzynarodowych i dziennikarstwa. Przygotowuje do pracy w środowisku międzynarodowym, daje podstawowe umiejętności z zakresu dziennikarstwa i pogłębioną znajomość stosunków międzynarodowych. Przygotowuje do pracy w charakterze korespondenta zagranicznego, komentatora polityki międzynarodowej, analityka stosunków międzynarodowych.
 • Biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna +
  Specjalność pozwala poznać zasady i procedury współpracy transgranicznej, procedury związane z ruchem granicznym, wymianą transgraniczną i prowadzeniem projektów współpracy transgranicznej. Ponadto studenci nabywają wiedzę o procesach wymiany gospodarczej na poziomie międzynarodowym i umiejętności potrzebne w międzynarodowej wymianie gospodarczej.
 • Unia Europejska w działaniu +
  Unia Europejska w działaniu – Specjalność skierowana do osób, które zainteresowane są pracą w instytucjach Unii Europejskiej. Absolwent specjalności posiada szeroką wiedzę o podstawowych obszarach działalności UE oraz różnych aspektach oraz sposobach zarządzania organizacją międzynarodową, jaką jest Unia Europejska. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć dydaktycznych dostarczają dobrej orientacji z zakresu struktur administracji UE, europejskich mechanizmów decyzyjnych, a także obowiązujących przepisów prawa europejskiego. W obszarze specjalności mieszczą się także elementy wiedzy o polityce poszczególnych państw członkowskich.
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe +
  Specjalność skierowana jest do osób, które zainteresowane są pracą w instytucjach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym, a także w służbach mundurowych. Absolwent specjalności posiada wiedzę o istocie i specyfice bezpieczeństwa w różnych sferach życia społecznego; zna ramy instytucjonalno-prawne bezpieczeństwa międzynarodowego; potrafi identyfikować i analizować różnorodne zagrożenia bezpieczeństwa (militarne, terrorystyczne, pozamilitarne) oraz badać mechanizmy koncentrujące się na przeciwdziałaniu tym zagrożeniom.

Kadra

 • Kadra na kierunku Stosunki międzynarodowe to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  • dr Maria Mazur - prodziekan kierunku
  • dr hab. Antoni Olak
  • dr Jan Laskowski
  • dr Jerzy Gryz
  • dr Marta Komorska
  • dr Joanna Hołda
  • mgr Anna Bielak
  • mgr Piotr Skrzypczak
  • mgr Marcin Wrona