Studia Licencjackie

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Misja kierunku

Misją kierunku Stosunki Międzynarodowe jest kształcenie i integrowanie studentów pochodzących z całego świata, rozwój umiejętności interpersonalnych niezbędnych do rozpoznawania potrzeb środowisk (instytucji, firm) o charakterze wielokulturowym przy pomocy nowoczesnych form kształcenia.
Doskonalenie umiejętności analitycznych związanych z rozpoznaniem, a następnie analiza zjawisk politycznych, społecznych i ekonomicznych zachodzących na arenie międzynarodowej, a także konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, wyzwań, problemów współczesnego świata jest również misją naszej Uczelni.

Program kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe jest zgodny wymogami rynku pracy i skonstruowany tak, by po ukończeniu studiów absolwent kierunku:

→ Zdobył kompetencje i umiejętności niezbędne w funkcjonowaniu w środowisku międzynarodowym

→ Nabył umiejętności rozumienia międzynarodowych relacji, które kształtują się między państwami i organizacjami międzynarodowym w zglobalizowanym świecie

→ Potrafił w sposób krytyczny analizować i diagnozować zdarzenia, zjawiska i procesy występujące w realiach podmiotów stosunków międzynarodowych

→ Posiadał wiedzę praktyczną o procesach wymiany gospodarczej na poziomie międzynarodowym

Specjalności

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Niezwykle potrzebna specjalność kierowana jest do osób chcących zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu bezpieczeństwa firm, organizacji i instytucji o charakterze międzynarodowym, diagnozowania problemów i rozwiązywania konfliktów, naprawiania wadliwie funkcjonujących zespołów i budowania nowych grup zadaniowych. Dostarcza wiedzy i umiejętności stosowania procedur w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego.

 

 • Zdobędziesz wiedzę o istocie i specyfice bezpieczeństwa w różnych sferach życia społecznego
 • Będziesz potrafił analizować i identyfikować różne zagadnienia w praktyce
 • Będziesz potrafił badać mechanizmy koncentrujące się na przeciwdziałaniu zagrożeniom

Biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna

Mocno osadzona w praktyce specjalność kierowana jest do osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji projektów współpracy transgranicznej.

 

 • Nauczysz się realizować projekty współpracy transgranicznej
 • Nauczysz się rozpoznawać potrzeby środowisk, instytucji, firm zajmujących się współpracą transgraniczną
 • Nauczysz się rozwiązywać konflikty występujące we współpracy transgranicznej
 • Nauczysz się stosować zasady i procedury współpracy transgranicznej
 • Nauczysz się prowadzić negocjacje

Nasze atuty to:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego
 • Kształcenie praktyczne
 • Realizacja projektu kreatywnego
 • Praktyki w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą
 • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus
 • Możliwość udziału w WSPA w bezpłatnych szkoleniach potwierdzanych certyfikatem
 • Wizyty studyjne do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i firm komercyjnych
 • Spotkania z przedstawicielami związków pracodawców, instytucji rynku pracy pozwalające świadomie planować dalszą ścieżkę rozwoju zawodowego
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia
Co nas wyróżnia?
Sylwetka absolwenta
  • Studiują u nas studenci z 30 państw
  • Innowacyjne metody nauczania oparte o technologię kreatywności
  • Projektowa forma pracy dyplomowej
  • Praktyki w Konsulacie Generalnym Ukrainy w Lublinie, Urzędzie Miasta Lublin, firmach i instytucjach regionu o charakterze międzynarodowym
  • Zajęcia prowadzone przez pracowników największych firm i instytucji międzynarodowych
  • Uczymy dodatkowego języka obcego
  • Jedyny kierunek w Województwie Lubelskim z programem trójjęzycznym; zajęcia prowadzone są w trzech językach – języku polskim, angielskim i rosyjskim.

O sylwetce

Absolwent wygrywa na rynku pracy, ponieważ został wyposażony w umiejętności postępowania i rozwoju twórczego. Dzięki ukończeniu studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe absolwent posiada:

 • umiejętność rozpoznawania potrzeb środowisk wielokulturowych
 • umiejętność znajdowania rozwiązań problemów i konfliktów interpersonalnych, społecznych i międzynarodowych, dzięki temu potrafi naprawiać zespoły dysfunkcjonalne oraz budować nowe zespoły zadaniowe
 • umiejętność twórczego rozwijania siebie i zespołu.

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content