Stosunki międzynarodowe

Tylko 310 zł miesięcznie!
cc

Informacje o kierunku

Studia na Kierunku Stosunki Międzynarodowe na Naszej uczelni dadzą Ci możliwość pozyskania wiedzy, nabycia umiejętności i komunikacji społecznej w zakresie międzynarodowego otoczenia człowieka, prawa międzynarodowego, polityki zagranicznej i dyplomacji. Zapoznają Cię z kulturą w stosunkach międzynarodowych, ich aspektami ekonomicznymi, procesami globalizacji i regionalizacji.

Studia skierowane są do osób wiążących swoją przyszłość z instytucjami i urzędami Unii Europejskiej, placówkami dyplomatycznymi, organami administracji państwowej, organizacjami międzynarodowymi, rządowymi i pozarządowymi, konsulatami i przedstawicielstwami państw w Polsce, a także pragnących pracować w placówkach naukowo-badawczych, placówkach kulturalno – oświatowych, firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych, przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, środkach masowego przekazu, agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych oraz firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny.

  • Poznasz funkcjonowanie płaszczyzn współpracy międzynarodowej oraz zdobędziesz umiejętność analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej.
  • Poznasz dwa języki obce, w  tym jeden na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  • Będziesz nabywał umiejętności prawidłowego interpretowania m. in. zjawisk polityczno-prawne, ekonomicznych i kulturowych o charakterze międzynarodowym,
  • Będziesz się uczył prawidłowego posługiwania podstawowymi normami prawa międzynarodowego publicznego w  celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu stosunków międzynarodowych.