Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 440 zł
Przy płatności semestralnej: 2 400 zł
Przy płatności rocznej: 4 800 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 440 zł
Przy płatności semestralnej: 2 400 zł
Przy płatności rocznej: 4 800 zł
Kadra

Kadra na kierunku Projektowanie wnętrz to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

  • +
    Opiekun kierunku: mgr Małgorzata Michalska-Nakonieczna