Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 360 zł
Przy płatności semestralnej: 1 950 zł
Przy płatności rocznej: 3 900 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 375 zł
Przy płatności semestralnej: 2 050 zł
Przy płatności rocznej: 4 100 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego z elementami rzeczoznawstwa technicznego +

  Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo ruchu drogowego z elementami rzeczoznawstwa technicznego posiadają kompetencje z zakresu systemów bezpieczeństwa w transporcie, analizy wypadków komunikacyjnych, rzeczoznawstwa technicznego, nowoczesnych technologii w transporcie, alternatywnych źródeł napędu. Posiadają oni umiejętności analizy czynników mających wpływ na bezpieczeństwo transportu oraz podejmowania działań na rzecz jego polepszenia. Absolwenci tej specjalności są przygotowani teoretycznie do ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy technicznego. Są oni przygotowani merytorycznie i praktycznie do podjęcia pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu. Posiadają predyspozycje do pracy analitycznej.

 • Transport - spedycja - logistyka +

  Absolwenci specjalności Transport spedycja logistyka na kierunku transport WSPA posiadają specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie spedycji krajowej i międzynarodowej, techniki przewozu towarów, prawa transportowego UE, logistyki i systemów logistycznych, transportu lotniczego i szynowego, a także w zakresie analizy i globalnego zarządzania systemami logistycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technologii IT. Są przygotowani merytorycznie i praktycznie do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach transportowych na stanowisku spedytora, logistyka w różnych gałęziach transportu. Posiadają predyspozycje organizatorskie.

 • Systemy bezzałogowe w transporcie +

  Absolwenci specjalności Systemy bezzałogowe w transporcie posiadają specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji i obsługi systemów bezzałogowych lądowych i powietrznych. Są ponadto przygotowani teoretycznie do przystąpienia do egzaminu państwowego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w celu uzyskania Świadectwa Kwalifikacji uprawniającego do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi (tzw. dronami) w polskiej przestrzeni powietrznej. Absolwenci specjalności Systemy bezzałogowe w transporcie znajdą zatrudnienie w bardzo dynamicznie rozwijającej się obecnie branży systemów bezzałogowych w charakterze pilota lub konstruktora dronów. Obecnie drony znajdują zastosowanie w coraz większej ilości instytucji związanych z przemysłem filmowym, geodezją, kartografią, ochroną porządku publicznego, bezpieczeństwem, pożarnictwem, leśnictwem, wojskowością itp.

Kadra

Kadra na kierunku Transport to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  • dr Jan Laskowski - prodziekan kierunku

  • dr hab. inż. Jarosław Pytka

  • prof. Stanisław Grzegórski

  • dr Ernest Gnapowski

  • dr Jacek Poleszak

  • dr Konrad Pylak

  • dr Krzysztof Markowski

  • mgr inż. Gracjana Woźniak

  • mgr Piotr Zawrotniak

  • mgr Marcin Wrona

DLA STUDENTA