Czesne
Czesne na studia stacjonarne wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 360 zł
Przy płatności semestralnej: 1 950 zł
Przy płatności rocznej: 3 900 zł

Czesne na studia niestacjonarne wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 375 zł
Przy płatności semestralnej: 2 050 zł
Przy płatności rocznej: 4 100 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:
 • Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa technicznego +
  Specjalność Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa technicznego jest skierowana do osób mających aspiracje w kierunku podjęcia pracy w charakterze biegłego sądowego lub rzeczoznawcy technicznego z obszaru transportu i ruchu drogowego. Tematyka i zakres prowadzonych zajęć dydaktycznych skupia się na zagadnieniach związanych z oceną stanu technicznego środków transportu, w szczególności pojazdów, analizie i rekonstrukcji przebiegu wypadków komunikacyjnych, aspektów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Przyszli absolwenci mają możliwość zapoznania się z podstawami teoretycznymi powyższych zagadnień a także nabywają umiejętności praktycznych uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych, ćwiczeniach audytoryjnych i terenowych oraz w ramach praktyk zawodowych. Specjalność BTERT jest okazją do zdobycia poszukiwanych na rynku pracy umiejętności i wiedzy a także szansą na zdobycie atrakcyjnego zawodu w obszarze ciągle rozwijającego się rynku transportu drogowego.
 • Transport - spedycja - logistyka +
  Jako absolwent zostaniesz przygotowany nie tylko do pracy w nowoczesnej firmie transportowej ale również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w transporcie drogowym. W programie będą uwzględnione aspekty prowadzenia działalności w sferze transportu, spedycji i logistyki także na polu międzynarodowym.
 • Systemy bezzałogowe +
  Specjalność Systemy bezzałogowe jest skierowana do osób chcących w przyszłości znaleźć zatrudnienie w bardzo dynamicznie rozwijającej się obecnie branży systemów bezzałogowych, tzw. dronów oraz mających aspiracje w kierunku podjęcia pracy w charakterze pilota drona. Obecnie drony znajdują zastosowanie w coraz większej ilości instytucji związanych z przemysłem filmowym, geodezją, kartografią, ochroną porządku publicznego, bezpieczeństwem, pożarnictwem, leśnictwem, wojskowością itp.

Kadra

 • Kadra na kierunku Transport to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  • dr Jan Laskowski - prodziekan kierunku

  • dr hab. inż. Jarosław Pytka

  • prof. Stanisław Grzegórski

  • dr Ernest Gnapowski

  • dr Jacek Poleszak

  • dr Konrad Pylak

  • dr Krzysztof Markowski

  • mgr inż. Gracjana Woźniak

  • mgr Piotr Zawrotniak

  • mgr Marcin Wrona