fbpx

Studia podyplomowe w WSPA to oferta dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Umożliwiają one pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w danej dziedzinie oraz pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczeń. Ukończenie studiów podyplomowych podnosi konkurencyjność przyszłych pracowników na rynku pracy. Dodatkowo studia w WSPA są doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów zawodowych i osobistych. Kadra dydaktyczna złożona z praktyków oraz słuchacze posiadający różne doświadczenia zawodowe pozwalają na wymianę informacji i analizę materiału w szerokim zakresie odnoszącym się do praktyki.

Każdy i w każdym momencie może rozpocząć studia podyplomowe.
Dołącz do nas wypełniając FORMULARZ REKRUTACYJNY.
Jeśli interesuje Cię studiowanie na uruchomionym już kierunku zadzwońW SEMESTRZE ZIMOWYM 2019-2020 uruchomiliśmy kierunki:

Administrowanie sieciami komputerowymi
Certyfikowany kierownik projektu
Dietetyka
Informatyka śledcza
Kadry i płace w prawie i praktyce
Menedżer administracji publicznej
Podatki
Prawo Socjalne
Profesjonalny Coaching
Projektowanie wnętrz
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość i finanse
System baz danych
Transport-Spedycja-Logistyka

Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie ochroną zdrowia
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Poszerz swoją wiedzę na studiach podyplomowych! Sprawdź nowe kierunki: