fbpx
Studia Podyplomowe

BRANDING STRATEGIE AI

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 517 zł miesięcznie 

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Branding strategie AI

Studia podyplomowe to kompleksowy program edukacyjny, który łączy wiedzę z zakresu marketingu, brandingu i najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. Program studiów składa się z dwóch semestrów.

Pierwszy semestr koncentruje się na podstawach komunikacji cyfrowej i zarządzania marką. Studenci poznają psychologię komunikacji i konsumenta, zasady identyfikacji wizualnej i budowy strategii marki. Nauka obejmuje również pozycjonowanie i architekturę marki, storytelling w różnych kanałach, copywriting i content marketing. Przygotowując studentów do praktycznej strony zarządzania marką, kursy obejmują projektowanie stron internetowych, analizę rynku i konkurencji, reklamę cyfrową oraz pozycjonowanie i optymalizację stron (SEO).

Drugi semestr programu skupia się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w marketingu i komunikacji. W ramach tych studiów studenci zapoznają się z technikami e-mail marketingu, analityką i monitorowaniem danych, budowaniem społeczności online oraz tworzeniem i dystrybucją treści wideo. Program obejmuje także zarządzanie reputacją online, zaawansowane techniki storytellingu i marketing mobilny. Dalsza część programu to wprowadzenie do marketingu afiliacyjnego, prawo autorskie w komunikacji cyfrowej, UX/UI, a także wykorzystanie nowych technologii w komunikacji, takich jak VR, AR, AI i Growth Hacking.

Całość programu ma na celu przygotowanie absolwentów do skutecznego zarządzania marką w dynamicznie zmieniającym się środowisku cyfrowym, wykorzystując najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych „Branding strategie AI” jest wykształcenie specjalistów zdolnych do skutecznego zarządzania marką i jej komunikacją w cyfrowym świecie, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja.

Absolwent tego kierunku uzyska następujące kwalifikacje:

 • Zrozumienie psychologii komunikacji i konsumenta
 • Znajomość technik identyfikacji wizualnej
 • Umiejętność tworzenia atrakcyjnych treści przy użyciu technik storytellingu i copywritingu
 • Zdolność do projektowania i optymalizacji stron internetowych, a także do prowadzenia efektywnych kampanii reklamowych
 • Zdolność do analizowania rynku i konkurencji
 • Wiedzę na temat najnowszych technologii stosowanych w marketingu, takich jak sztuczna inteligencja, VR, AR i Growth Hacking
 • Znajomość prawnych aspektów komunikacji cyfrowej
 • Umiejętność budowania społeczności online, zarządzania reputacją online, tworzenia i dystrybucji treści wideo oraz e-mail marketingu
Dla kogo?

Studia podyplomowe „Branding strategie AI” są skierowane do szerokiej grupy osób, zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy w dziedzinie marketingu cyfrowego i brandingu z wykorzystaniem najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • forma prowadzenia studiów – blended learning
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  (2-3 zjazdy w semestrze w siedzibie Uczelni WSPA) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Branding strategie AI jest obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Wprowadzenie do komunikacji cyfrowej i brandingu

6 godz.

Psychologia komunikacji i konsumenta

8 godz.

Identyfikacja wizualna i podstawy zarządzania marką

6 godz.

Budowa strategii marki

10 godz.

Pozycjonowanie i architektura marki

4 godz.

Wprowadzenie do storytellingu w różnych kanałach

8 godz.

Techniki storytellingu

8 godz.

Copywriting i content marketing

6 godz.

Projektowanie stron internetowych

12 godz.

Analiza rynku i konkurencji

4 godz.

Reklama cyfrowa

8 godz.

Pozycjonowanie i optymalizacja stron (SEO)

4 godz.

Komunikacja wizualna

12 godz.

Narzędzia do zarządzania treścią

4 godz.

Wprowadzenie do wykorzystania sztucznej inteligencji w marketingu

9 godz.

E-mail marketing

10 godz.

Analityka i monitorowanie danych

4 godz.

Budowanie społeczności online

11 godz.

Tworzenie i dystrybucja treści wideo

8 godz.

Zarządzanie reputacją online

5 godz.

Zaawansowane techniki storytellingu

9 godz.

Marketing mobilny

4 godz.

Wprowadzenie do marketingu afiliacyjnego

8 godz.

Kampanie marketingowe

13 godz.

Prawo autorskie w komunikacji cyfrowej

8 godz.

Wprowadzenie do UX/UI i wykorzystanie nowych technologii w komunikacji (VR, AR, AI)

5 godz.

Wprowadzenie do Growth Hacking

6 godz.

Łącznie 200 godzin

 

 

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa:  200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 517 zł
Opłata semestralna: 2350 zł
Opłata za cały tok studiów: 4700 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok Studiów Podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • promocja ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia Podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz  w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2024 r.

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 10% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 15% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 20% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” łączy się ze zniżką „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” nie łączy się ze zniżką „Dodatkowe 5%” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Skip to content