fbpx
Studia Podyplomowe

BRANDING STRATEGIE AI

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się zdalnie wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Ta usługa jest w Bazie Usług Rozwojowych i może być finansowana ze środków UE w ramach BUR.
Studiuj za 528 zł miesięcznie 

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Branding strategie AI

Studia podyplomowe to kompleksowy program edukacyjny, który łączy wiedzę z zakresu marketingu, brandingu i najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. Program studiów składa się z dwóch semestrów.

Pierwszy semestr koncentruje się na podstawach komunikacji cyfrowej i zarządzania marką. Studenci poznają psychologię komunikacji i konsumenta, zasady identyfikacji wizualnej i budowy strategii marki. Nauka obejmuje również pozycjonowanie i architekturę marki, storytelling w różnych kanałach, copywriting i content marketing. Przygotowując studentów do praktycznej strony zarządzania marką, kursy obejmują projektowanie stron internetowych, analizę rynku i konkurencji, reklamę cyfrową oraz pozycjonowanie i optymalizację stron (SEO).

Drugi semestr programu skupia się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w marketingu i komunikacji. W ramach tych studiów studenci zapoznają się z technikami e-mail marketingu, analityką i monitorowaniem danych, budowaniem społeczności online oraz tworzeniem i dystrybucją treści wideo. Program obejmuje także zarządzanie reputacją online, zaawansowane techniki storytellingu i marketing mobilny. Dalsza część programu to wprowadzenie do marketingu afiliacyjnego, prawo autorskie w komunikacji cyfrowej, UX/UI, a także wykorzystanie nowych technologii w komunikacji, takich jak VR, AR, AI i Growth Hacking.

Całość programu ma na celu przygotowanie absolwentów do skutecznego zarządzania marką w dynamicznie zmieniającym się środowisku cyfrowym, wykorzystując najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych „Branding strategie AI” jest wykształcenie specjalistów zdolnych do skutecznego zarządzania marką i jej komunikacją w cyfrowym świecie, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja.

Absolwent tego kierunku uzyska następujące kwalifikacje:

 • Zrozumienie psychologii komunikacji i konsumenta
 • Znajomość technik identyfikacji wizualnej
 • Umiejętność tworzenia atrakcyjnych treści przy użyciu technik storytellingu i copywritingu
 • Zdolność do projektowania i optymalizacji stron internetowych, a także do prowadzenia efektywnych kampanii reklamowych
 • Zdolność do analizowania rynku i konkurencji
 • Wiedzę na temat najnowszych technologii stosowanych w marketingu, takich jak sztuczna inteligencja, VR, AR i Growth Hacking
 • Znajomość prawnych aspektów komunikacji cyfrowej
 • Umiejętność budowania społeczności online, zarządzania reputacją online, tworzenia i dystrybucji treści wideo oraz e-mail marketingu
Dla kogo?

Studia podyplomowe „Branding strategie AI” są skierowane do szerokiej grupy osób, zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy w dziedzinie marketingu cyfrowego i brandingu z wykorzystaniem najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • zajęcia prowadzone są w formie m.in.: wykładów, ćwiczeń, treningów, przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem Platformy puw.wspa.pl
 • forma prowadzenia studiów – online
 • organizacja roku akademickiego – tutaj
Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Branding strategie AI jest obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Wprowadzenie do komunikacji cyfrowej i brandingu

6 godz.

Psychologia komunikacji i konsumenta

8 godz.

Identyfikacja wizualna i podstawy zarządzania marką

6 godz.

Budowa strategii marki

10 godz.

Pozycjonowanie i architektura marki

4 godz.

Wprowadzenie do storytellingu w różnych kanałach

8 godz.

Techniki storytellingu

8 godz.

Copywriting i content marketing

6 godz.

Projektowanie stron internetowych

12 godz.

Analiza rynku i konkurencji

4 godz.

Reklama cyfrowa

8 godz.

Pozycjonowanie i optymalizacja stron (SEO)

4 godz.

Komunikacja wizualna

12 godz.

Narzędzia do zarządzania treścią

4 godz.

Wprowadzenie do wykorzystania sztucznej inteligencji w marketingu

9 godz.

E-mail marketing

10 godz.

Analityka i monitorowanie danych

4 godz.

Budowanie społeczności online

11 godz.

Tworzenie i dystrybucja treści wideo

8 godz.

Zarządzanie reputacją online

5 godz.

Zaawansowane techniki storytellingu

9 godz.

Marketing mobilny

4 godz.

Wprowadzenie do marketingu afiliacyjnego

8 godz.

Kampanie marketingowe

13 godz.

Prawo autorskie w komunikacji cyfrowej

8 godz.

Wprowadzenie do UX/UI i wykorzystanie nowych technologii w komunikacji (VR, AR, AI)

5 godz.

Wprowadzenie do Growth Hacking

6 godz.

Łącznie 200 godzin

 

 

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa:  200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 528 zł
Opłata semestralna: 2 400 zł
Opłata za cały tok studiów: 4 800 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Zniżka „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025.

Zniżka polega na obniżeniu czesnego na cały tok studiów o 10%.

Zniżka „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z ofertą promocją „Dodatkowe 5%”
 • łączy się z ofertą promocyjną „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji”

w zakresie opłat za studia obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2024/2025

Dodatkowe 5%

Zniżka „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2024/2025 oraz uregulują czesne z góry.

Promocja polega na obniżeniu czesnego na cały tok studiów. W przypadku uregulowania płatności w innej formie niż jednorazowo, zniżka nie przysługuje.

Zniżka „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” obowiązującą w WSPA w Lublinie w roku akademickim 2024/2025
 • nie łączy się z ofertą promocyjną „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” w zakresie opłat za studia obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Zniżka „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów.

Promocja dotyczy całego toku studiów i polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Zniżka „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji”

 • łączy się z ofertą promocyjną „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” 
 • nie łączy się z ofertą promocyjną „Dodatkowe 5%”

w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

Absolwenci WSPA studiują bez opłaty wpisowej

„Absolwenci WSPA studiują bez opłaty wpisowej” – zniżka polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA.

Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok studiów podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • zniżka ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.
Skip to content