fbpx
Studia Podyplomowe

SYSTEMY BAZ DANYCH

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 385 zł miesięcznie
Czas trwania i organizacja zajęć
  • studia trwają dwa semestry
  • forma prowadzenia studiów – blended learning
  • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
Informacje o kierunku
Program

Płatność miesięczna: 385 zł
Opłata semestralna: 1750 zł
Opłata roczna: 3 500 zł

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i udostępniania baz danych w sieciach rozległych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności, posiadających umiejętności obsługi komputera, pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Podstawy baz danych- 10 godzin

Administracja baz danych- 16 godzin

Bezpieczeństwo i ochrona danych- 16 godzin

Projektowanie baz danych – 16 godzin

Język zapytań SQL- 20 godzin

Nierelacyjne bazy danych- 16 godzin

Mobilne bazy danych- 16 godzin

Hurtownie danych- 16 godzin

Rozproszone systemy baz danych- 16 godzin

Zarządzanie projektem – narzędzia CASE- 16 godzin

Łączna liczba: 158 godzin

Skip to content