fbpx
Studia Podyplomowe

MENTORING INNOWACJI I BIZNESU

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 539 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Mentoring innowacji i biznesu

Jedyny taki kierunek studiów podyplomowych w Polsce! Innowacyjny program zajęć dydaktycznych oraz praktycznych z zakresu mentoringu, który wyprzedza przyszłość! Ogromnym atutem studiów jest przewaga zajęć praktycznych, dających możliwość nauczenia się gotowych rozwiązań w pracy profesjonalnego mentora.

Tworzenie innowacji i kreatywne rozwiązywanie problemów to największe wyzwania współczesnych firm i organizacji różnych sektorów i branż, bez względu na ich wielkość. Odpowiedzią na potrzebę wspierania pracowników w dążeniu do rozwoju i osiągania celów organizacyjnych stanowi mentoring, będący potężnym narzędziem rozwoju potencjału ludzkiego, który kształtuje także kompetencje konieczne do sprawnego działania w danej dziedzinie.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Mentoring Innowacji i Biznesu jest przygotowanie słuchacza do wykorzystywania w praktyce innowacyjnych metod i narzędzi mentoringowych. Słuchacze zdobędą umiejętności w zakresie aktywizowania do działania oraz pobudzania motywacji klienta, a także rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą mentora.

Program studiów koncentruje się na treningu zarówno miękkich umiejętności psychologicznych i społecznych, jak i kompetencji twardych związanych z umiejętnościami praktycznymi, metodykami i narzędziami w pracy mentora.

Szczególna uwaga poświęcona zostanie terapeutycznym narzędziom duchowym, takim jak uważność, wdzięczność, intuicja czy wizualizacja. Słuchacze studiów nauczą się jak prowadzić mentoring, tj. rozpoznawać i radzić sobie z potrzebami zawodów wysokiego ryzyka, np. takimi jak lekarze, psychoterapeuci czy zawody służb mundurowych.

Program obejmuje także analizę zagrożeń XXI w. „I DON,T HAVE TIME” oraz wyzwania rynkowe XXI w., takie jak: indukowanie w przyszłość osób chorych, niską samoocenę, świat multimedialny. Zagadnienia programowe dotyczyć będą także innowacyjnych narzędzi budowania wizerunku własnego, uwalniania emocji wg metod dr Nelsona, zarządzania myślami i emocjami, czy neurografiki.

Program powstał w ramach współpracy z Partnerem Technologicznym WSPA – Wydawnictwem ML GROUP Kamila Stolarczyk.

Kamila Stolarczyk – wizjonerka, kreatorka, przedsiębiorca, mentor, wydawca i redaktor naczelna trzech czasopism. Organizatorka szkoleń, warsztatów biznesowych, mentorka i doradca przedsiębiorców.  Kompleksowo buduje wizerunek firm oraz osób w Internecie. Kamila Stolarczyk, która zajmuje się profesjonalnym mentoringiem dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, aby wskazywać rekomendacje w zakresie treści merytorycznych programu zajęć.

Słuchacze studiów zostaną wyposażeni w wiedzę na temat istotności dobrej relacji mentora z klientem indywidualnym, zespołem lub organizacją. Mając na względzie działania inspirujące, stymulujące i  wspierające wykorzystanie potencjału osoby do rozwiązywania problemów, nauczą się zasad efektywnej komunikacji w mentoringu oraz poznają etapy w pracy z klientem.

Absolwenci studiów będą posiadali wiedzę w zakresie rozwoju kompetencji innowacyjnych oraz wykorzystania metodologii pracy mentoringowej.

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe, które na co dzień zajmują się lub planują zajmować funkcjonowaniem w roli profesjonalnego mentora:

 • osób, które pragną nabyć kwalifikacje w zakresie szeroko pojętego mentoringu,
 • osób, które pragną zmienić swoją ścieżkę zawodową,
 • osób interesujących się rozwojem osobistym  i duchowym,
 • menedżerów, osób pełniących funkcje zarządcze,
 • pracowników działów personalnych,
 • trenerów,
 • terapeutów,
 • coachów,
 • psychologów,
 • doradców zawodowych,
 • osób, które kierują ludźmi, bądź zamierzają takie role pełnić,
 • osób, które na co dzień pomagają innym ludziom,
 • osób, które pragną stymulować swoją zmianą osobistą i zawodową.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć
 1. studia trwają dwa semestry
 2. zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 3. forma prowadzenia studiów – blended learning
 4. Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  (2-3 zjazdy w semestrze w siedzibie Uczelni WSPA) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl

 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Mentoring innowacji i biznesu jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Dodatkowo absolwenci uzyskają dyplom nauki i znajomości metody z zakresu Kodu Emocji dr Nelsona.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji

program

 • Wprowadzenie do mentoringu 5 godz.
 • Narzędzia wykorzystywane w mentoringu 10 godz.
 • Warsztat pracy mentora 10 godz.
 • Efektywna komunikacja w mentoringu 6 godz.
 • Etapy pracy z klientem w mentoringu 6 godz.
 • Typy osobowości według MBTI 10 godz.
 • Personal branding (innowacyjne budowanie wizerunku własnego w realu i w sieci) 8 godz.
 • Terapeutyczne narzędzia duchowe (intuicja, uważność, wizualizacja, wdzięczność) 8 godz.
 • Budowanie relacji mentor – mentorowany 6 godz.
 • Praca kreatywna i innowacyjna 4 godz.
 • Zarządzanie myślami i emocjami 5 godz.
  Odnalezienie misji 2 godz.
 • Mentoring biznesowy 10 godz.
  Nauka tworzenia kursów i eventów 6 godz.
 • Neurografika 6 godz.
 • Etyka w pracy mentora 4 godz.
 • Innowacyjne techniki uwalniające strach przed zmianą 4 godz.
 • Wystąpienia publiczne (sztuka prezentacji przed kamerą, video marketing) 8 godz.
 • Uwalnianie emocji wg metod dr Nelsona 6 godz.
 • Story telling w mentoringu 4 godz.
 • Diversity Management 10 godz.
 • Mentoring zawodów wysokiego ryzyka (lekarze, psychoterapeuci) 8 godz.
 • Zagrożenia XXI w. (IDHT) 6 godz.
 • Wyzwania rynkowe XXI w. (indukowanie w przyszłość osób chorych, niska samoocena, świat multimedialny) 8 godz.

Łącznie 160 godz.

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 539 zł
Opłata semestralna: 2 450 zł
Opłata roczna: 4 900 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok Studiów Podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • promocja ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia Podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz  w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2024 r.

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 10% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 15% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 20% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” łączy się ze zniżką „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” nie łączy się ze zniżką „Dodatkowe 5%” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Poznaj naszych wykładowców

ZOSTAŃ MENTOREM Z WSPA!

Skip to content