Czesne
Płatność miesięczna: 347 zł
Opłata semestralna: 1 575 zł
Opłata roczna: 3 150 zł
Kadra

Kadra na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

Program studiów
 • +
  1. Metodyka i organizacja szkoleń w zakresie BHP
  2. Regulacje prawne z zakresu BHP w Polsce i UE
  3. Organizacja stanowiska pracy
  4. Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy
  5. Certyfikacja maszyn i urządzeń
  6. Ochrona przeciwpożarowa zakładu
  7. Prawo pracy
  8. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  9. Podstawy psychologii pracy
  10. Zagrożenia i wypadki przy pracy
  11. Ergonomia w procesach pracy
  12. Zasady udzielania I pomocy
  13. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  14. Warunki pracy dla osób niepełnosprawnych
  15. Analiza czynników szkodliwych środowiska pracy
Aktualne promocje