fbpx
Studia Podyplomowe

MBA w ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 1 110 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

MBA w Administracji Publicznej

Studia MBA w Administracji Publicznej mają na celu zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu technik i narzędzi wspierających procesy zarządcze w administracji publicznej (państwowej i samorządowej). Program studiów charakteryzuje się unikalnością w skali kraju, różnorodnością i wielowymiarowością podejmowanej tematyki. Kadra tworzona jest przez najlepszych wykładowców oraz wybitnych praktyków z wieloletnim doświadczeniem w administracji publicznej, firmach komercyjnych, organizacjach pozarządowych, jednostkach kulturalno-oświatowych, mediach oraz uczelniach.

Dla kogo?

Program studiów MBA w Administracji Publicznej jest skierowany przede wszystkim do kadry średniego i wyższego szczebla, a także pozostałych pracowników administracji państwowej i samorządowej, pragnących poszerzyć swoją wiedzę, wzmocnić swoje kompetencje oraz rozwinąć umiejętności z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów, aspektów prawnych, marketingowych, HR i związanych z komunikacją.

Cel studiów

Celem studiów MBA w Administracji Publicznej jest dostarczenie słuchaczom wszechstronnej i aktualnej wiedzy z obszaru szeroko pojętego zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności w obszarze tworzenia i zarządzania budżetami, skutecznego poruszania się w przepisach prawa, konstruowania strategii rozwojowych i naprawczych, zarządzania finansami, realizacji kampanii marketingowych, zarządzania środkami UE oraz komunikacji z otoczeniem społeczno-ekonomicznym.  

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć

 1. studia trwają dwa semestry;
 2. zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, wykładów, konwersatoriów oraz gier symulacyjnych;
 3. forma zajęć: blended learning* (dwa spotkania stacjonarne: rozpoczęcie i zakończenie studiów) zajęcia odbywają się soboty i niedziele, w godzinach 8-17;
 4. Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne w siedzibie Uczelni WSPA z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów, a także stworzenie projektu: Strategia naprawczo-rozwojowa JST, który będzie sprawdzeniem zdobytej podczas studiów wiedzy w praktyce.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń. Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Podstawy zarządzania 16 godz.
Ład korporacyjny 8 godz.
Audyt i kontrola wewnętrzna 8 godz.
Design thinking 8 godz.
Zarządzanie projektami UE 8 godz.
Zarządzanie strategiczne 8 godz.
Finanse publiczne 8 godz.
Budżet jednostek samorządowych 8 godz.
Rachunkowość budżetowa 16 godz.
Finanse i rachunkowość 16 godz.
Rachunkowość zarządcza 8 godz.
Prawne aspekty funkcjonowania administracji 8 godz.
Prawne i ekonomiczne aspekty gospodarowania nieruchomościami 8 godz.
Zamówienia publiczne 8 godz.
Dobre praktyki administracyjne 8 godz.
Prawo pracy w samorządzie terytorialnym 16 godz.
Odpowiedzialność menedżera i samorządu w świetle prawa karnego i cywilnego 8 godz.
Komunikacja interpersonalna 8 godz.
IT w urzędzie 8 godz.
CSR w administracji publicznej 8 godz.
Wystąpienia publiczne 8 godz.
Dyplomacja i savoir vivre 8 godz.
Marketing gospodarczy i promocja regionu 8 godz.
Strategie marketingowe 8 godz.
Współpraca krajowa i międzynarodowa JST 8 godz.
Kreowanie marki JST 8 godz.
Media regionalne a kreowanie marki JST 8 godz.
Strategia naprawczo-rozwojowa JST – projekt 16 godz.

rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa: 500 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 1 100 zł
Opłata semestralna: 5 000 zł
Opłata roczna: 10 000 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok Studiów Podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • promocja ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia Podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz  w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2024 r.

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 10% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 15% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 20% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” łączy się ze zniżką „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” nie łączy się ze zniżką „Dodatkowe 5%” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Skip to content