Studia Podyplomowe

MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 374 zł miesięcznie
Dla kogo?

Studia menedżerskie przeznaczone są dla osób, które w sposób profesjonalny i kompleksowy pragną zdobyć najnowszą wiedzę, poznać praktyczne narzędzia i metody realizacji zadań, przed jakimi stoi administracja publiczna XXI wieku. Skorzystać z nich powinni zarówno pracownicy administracji publicznej, których interesuje rozwój, realizacja najnowszych zadań, jak również osoby, które swoją przyszłość wiążą z administracją publiczną i chcą być w pełni przygotowani do wyzwań, którym przyjdzie im sprostać.

Czas trwania i organizacja zajęć
  • studia trwają dwa semestry
  • zjazdy stacjonarne odbywają się w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
  • forma prowadzenia studiów – blended learning
Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy oraz uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
Informacje o kierunku
Program

Płatność miesięczna: 374 zł
Opłata semestralna: 1 700 zł
Opłata roczna: 3 400 zł

Zmieniające się warunki funkcjonowania administracji publicznej stawiają nowe wyzwania, wymagają ciągłego doskonalenia jakości usług oraz podnoszenia kompetencji osób, które je świadczą. Rozwiązania stosowane dotychczas w biznesie coraz częściej znajdują zastosowanie w sektorze publicznym. Celem studiów jest dostarczenie najnowszej wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz nabycie praktycznych umiejętności służących do efektywnego zarządzania.

Zarządzanie finansami w administracji publicznej – 16 godzin    

Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami pomocowymi – 16 godzin

Budżet zadaniowy- 8 godzin

Pozyskiwanie inwestorów przez JST- 8 godzin                    

Zarządzanie zasobami ludzkimi- 2 godziny

Zarządzanie jakością w administracji publicznej- 16 godzin

Powszechny model samooceny CAF- 8 godzin

Partycypacja społeczna i współpraca z NGO- 8 godzin

PR  i Budowanie wizerunku instytucji publicznych – 8 godzin      

Systemy informatyczne w administracji publicznej- 8 godzin      

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem- 16 godzin

Zamówienia publiczne- 8 godzin                             

KPA najnowsze rozwiązania-  8 godzin

Podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego – 8 godzin

Instrukcja kancelaryjna- 6 godzin

Odpowiedzialność urzędnika- 4 godziny

Dostęp do informacji publicznej – 8 godzin

Łączna liczba – 162 godziny

Skip to content