Czesne
Płatność miesięczna: 385 zł
Opłata semestralna: 1 750 zł
Opłata roczna: 3 500 zł
Kadra

Kadra na kierunku Administrowanie sieciami komputerowymi to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  Kierownik kierunku: dr Waldemar Suszyński
Program studiów
 • +
  1. Network Fundamentals (CCNA1)
  2. Routing Switching Essentials (CCNA2)
  3. Systemy operacyjne (Linux)
  4. Systemy operacyjne (Windows Server)
  5. Administracja siecią komputerową (Linux)
  6. Podstawy bezpieczeństwa w sieciach komputerowych
Aktualne promocje