fbpx
Studia Podyplomowe

ZARZĄDZANIE I MARKETING W ROLNICTWIE

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 363 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Zarządzanie i marketing w rolnictwie

Absolwent studiów podyplomowych posiada następujące kwalifikacje:

 • niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej
 • wymagane do zakupu ziemi rolnej
 • rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109). 
Dla kogo?

Studia podyplomowe są adresowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo lub dla kadry kierowniczej różnych szczebli organizacji.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje:

 1. rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109)
 2. niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej
 3. wymagane do zakupu ziemi rolnej

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów, konwersatoriów oraz gier symulacyjnych.
 • forma zajęć: on-line za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl
 • zajęcia odbywają się soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Zarządzanie i marketing w rolnictwie nadające kwalifikacje do rolniczego samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Agrobiznes i podstawy marketingu – 12 godzin

Podstawy produkcji rolniczej – 20 godzin

Technologia produkcji rolniczej (roślinnej, warzywniczej, sadowniczej) – 50 godzin

Marketing artykułów rolnych – 8 godzin

Programy unijne i rozwój obszarów wiejskich – 12 godzin

Podstawy prawa i prawa rolnego – 8 godzin

Gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia – 30 godzin

Zarządzanie w gospodarstwach rolnych i wielofunkcyjnych – 16 godzin

Aspekty środowiskowe na obszarach wiejskich – 12 godzin

Agroturystyka z ekologią – 8 godzin

Zarządzanie agrofirmą – 12 godzin

Zarządzanie grupami producenckimi – 8 godzin

Ekonomika rolnictwa z podstawami rachunkowości rolniczej – 16 godzin

Technologia produkcji zwierzęcej i dobrostan zwierząt (bydło mięsne, mleczne, trzoda chlewna) – 50 godzin

Techniki promocji – 8 godzin  

Budowanie strategii marketingowych – 16 godzin

Łączna liczba – 286 godzin

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 363 zł
Opłata semestralna: 1 650 zł
Opłata roczna: 3 300 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Skip to content