fbpx
Studia Podyplomowe

ZARZĄDZANIE I MARKETING W ROLNICTWIE

Zdobądź kwalifikacje rolnicze na kierunku biznesowym

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 363 zł miesięcznie

Absolwent studiów podyplomowych posiada następujące kwalifikacje:

  • niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej
  • wymagane do zakupu ziemi rolnej
  • rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109). 
Czas trwania i organizacja zajęć
  • studia trwają dwa semestry
  • forma prowadzenia studiów – online
  • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Zarządzanie i marketing nadające kwalifikacje do rolniczego samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
Informacje o kierunku
Program

Płatność miesięczna: 363 zł
Opłata semestralna: 1 650 zł
Opłata roczna: 3 300 zł

Studia podyplomowe są adresowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo lub dla kadry kierowniczej różnych szczebli organizacji.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje:

  1. rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109);
  2. niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej;
  3. wymagane do zakupu ziemi rolnej.

Agrobiznes i podstawy marketingu – 12 godzin

Podstawy produkcji rolniczej – 20 godzin

Technologia produkcji rolniczej (roślinnej, warzywniczej, sadowniczej) – 50 godzin

Marketing artykułów rolnych – 8 godzin

Programy unijne i rozwój obszarów wiejskich – 12 godzin

Podstawy prawa i prawa rolnego – 8 godzin

Gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia – 30 godzin

Zarządzanie w gospodarstwach rolnych i wielofunkcyjnych – 16 godzin

Aspekty środowiskowe na obszarach wiejskich – 12 godzin

Agroturystyka z ekologią – 8 godzin

Zarządzanie agrofirmą – 12 godzin

Zarządzanie grupami producenckimi – 8 godzin

Ekonomika rolnictwa z podstawami rachunkowości rolniczej – 16 godzin

Technologia produkcji zwierzęcej i dobrostan zwierząt (bydło mięsne, mleczne, trzoda chlewna) – 50 godzin

Techniki promocji – 8 godzin  

Budowanie strategii marketingowych – 16 godzin

Łączna liczba – 286 godzin

Skip to content