fbpx
Studia Podyplomowe

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA

Studia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 407 zł miesięcznie

Certyfikat od Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej – STOMOZ dla programu kształcenia na kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie ochroną zdrowia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (od maja 2007 roku).

Dla kogo

Studia adresowane są dla osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych oraz zatrudnionych w sekcjach ekonomicznych w zakładach opieki zdrowotnej.

Tryb nauki i czas trwania
  • studia trwają dwa semestry
  • forma prowadzenia studiów: on-line
  • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie
  • zajęcia prowadzone są w formie m.in.: wykładów, ćwiczeń, treningów, z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania
  • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów, w tym uczestnictwo w treningu menedżerskim kończącym studia.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
Informacje o kierunku
Program

Płatność miesięczna: 407 zł
Opłata semestralna: 1 850 zł
Opłata roczna: 3 700 zł

Zarząd Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej – STOMOZ w maju 2007 roku przyznał certyfikat dla programu kształcenia na kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie ochroną zdrowia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej.

Organizacja opieki zdrowotnej – 8 godzin

System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce – 8 godzin

Prawne podstawy funkcjonowania JOZ – 8 godzin

Public relations w ochronie zdrowia – 8 godzin

Zarządzanie strategiczne w ZOZ – 8 godzin

Ekonomia menedżerska w ochronie zdrowia – 8 godzin

Polityka zdrowotna – 8 godzin

Promocja zdrowia – 4 godziny

Prawa pacjenta – 4 godziny

Kontraktowanie usług medycznych – 8 godzin

Prawo pracy – 12 godzin

Prawne aspekty wykonywania zawodów medycznych – 4 godziny

Ochrona danych medycznych – 4 godziny

Zamówienia publiczne – 8 godzin

Prawne aspekty restrukturyzacji ZOZ – 4 godziny

Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia – 12 godzin

Zarządzanie zasobami ludzkimi – 8 godzin

Zarządzanie zmianą – 4 godziny

Analizy ekonomiczne i finansowe JOZ – 20godzin

Zarządzanie finansami i projektami w ochronie zdrowia – 12 godzin

Łączna liczba – 160 godzin

Skip to content