fbpx
Studia Podyplomowe

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA

Studia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Studiuj za 407 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Zarządzanie ochroną zdrowia 

Patronat od Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej – STOMOZ dla programu kształcenia na kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie ochroną zdrowia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (od maja 2007 roku).

Dla kogo

Studia adresowane są do osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych oraz zatrudnionych w sekcjach ekonomicznych w zakładach opieki zdrowotnej.

o studiach

O kierunku

Zarząd Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej – STOMOZ w styczniu 2023 roku przyznał certyfikat dla programu kształcenia na kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie ochroną zdrowia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej.

Tryb nauki i czas trwania
 • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • studia trwają dwa semestry
 • forma prowadzenia studiów – online
 • zajęcia prowadzone są w formie m.in.: wykładów, ćwiczeń, treningów, przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów, w tym uczestnictwo w treningu menedżerskim kończącym studia.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

 • Organizacja opieki zdrowotnej – 8 godz.

  System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce – 8 godz.

  Prawne podstawy funkcjonowania JOZ – 8 godz.

  Public relations w ochronie zdrowia – 8 godz.

  Zarządzanie strategiczne w ZOZ – 8 godz.

  Ekonomia menedżerska w ochronie zdrowia – 8 godz.

  Polityka zdrowotna – 8 godz.

  Promocja zdrowia – 4 godz.

  Prawa pacjenta – 4 godz.

  Kontraktowanie usług medycznych – 8 godz.

  Prawo pracy – 12 godz.

  Prawne aspekty wykonywania zawodów medycznych – 4 godz.

  Ochrona danych medycznych – 4 godz.

  Zamówienia publiczne – 8 godz.

  Prawne aspekty restrukturyzacji ZOZ – 4 godz.

  Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia – 12 godz.

  Zarządzanie zasobami ludzkimi – 8 godz.

  Zarządzanie zmianą – 4 godz.

  Analizy ekonomiczne i finansowe ZOZ – 20 godz.

  Zarządzanie finansami i projektami w ochronie zdrowia – 12 godz.

  Łączna liczba – 160 godz.

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 407 zł
Opłata semestralna: 1 850 zł
Opłata roczna: 3 700 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2022/2023 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 3 i więcej pracowników;

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

 

 

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2022 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Skip to content