fbpx
Studia Podyplomowe

SOFT SKILLS W IT

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 583 zł miesięcznie 

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Soft Skills w IT 

Praca w branży IT często wykracza poza kompetencje techniczne – wymagając kontaktu z klientem, umiejętności prezentowania swoich kompetencji i rozumienia potrzeb biznesowych. Ze względu na tempo przemian technologicznych szczególnie cenione są osoby, które wiedzę i umiejętności twarde potrafią łączyć z kompetencjami miękkimi, ponieważ taki zestaw gwarantuje „zwinność”, ułatwiającą szybkie dostosowywanie do zmieniających się okoliczności.

Warto podkreślić, że w branży IT średnio jedna na pięć osób o kompetencjach technicznych musi stać się liderem/liderką, liderem technicznym, liderem zespołu – bez tego projekt się nie powiedzie, niezależnie od poziomu umiejętności technicznych. Natomiast dla ról nietechnicznych, takich jak „Scrum Master” czy „Manager” odpowiedni poziom umiejętności miękkich jest nieodzowny.

Pamiętaj! Soft skills w IT to już must, nie nice to have!

Dobre umiejętności interpersonalne są szczególnie ważne w IT, gdzie o sukcesie projektu zazwyczaj decyduje dobrze zgrany zespół, a nie nawet wybitne jednostki. Dlatego studia podyplomowe z zakresu Soft Skills w IT oferują kompleksowy program rozwijający umiejętności miękkie oparte o doświadczenie praktyków, pracujących w branży IT.

Dla kogo?

Studia dedykowane są osobom, które chcą pełnić lub aktualnie pełnią role wymagające umiejętności miękkich, czyli:

 • liderów i liderek technicznych
 • zespołów architektów
 • managerów
 • scrum masterów
 • product ownerów
 • osób, które chcą zmienić swoją ścieżkę kariery zawodowej.
Cel studiów

Celem studiów Soft Skills w IT jest zdobycie wysokorozwiniętych umiejętności miękkich – kierowniczych, liderskich i interpersonalnych, aby w jak najbardziej efektywny sposób zarządzać zespołami.

Studia Soft Skills w IT rozwiną u słuchaczy otwartość na zmiany, innowacyjność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. Tylko otwarty i wszechstronny umysł jest w stanie wymyślić coś nowego, co będzie rozwiązaniem dla nietypowego problemu. Wymagania projektowe często zmieniają się jeszcze szybciej niż technologie, dlatego nabycie umiejętności miękkich jest bardzo ważne, aby być odpowiedzialnym specjalistą czy menedżerem. Nawet wybitne jednostki nie rozwiążą wszystkich problemów. Praca grupowa jest konieczna w każdej dobrze funkcjonującej organizacji, a dla zapewnienia należytej wymiany informacji istotna jest sprawna i szybka komunikacja. Zarządzanie czasem, to dzisiaj must have. Każdy w pewnym stopniu jest rozliczany z efektów pracy, dlatego efektywne zarządzanie listą swoich to podstawa. Nie mniej ważna jest umiejętność negocjacji, bo praca zespołowa to również ciągłe negocjacje, nie tylko z przełożonym, ale także ze współpracownikami. Umiejętność przekazywania wiedzy jest pożądana na stanowiskach seniorskich. Gdy zdobyta wiedza nabiera realnej wartości dla innych, warto ją spożytkować, dzieląc się ze współpracownikami swoim doświadczeniem. Studia wykształcą u słuchaczy umiejętność przyjmowania krytyki, odpowiedzialność, samodzielność, pewność siebie, a także motywację do pracy oraz zaangażowanie.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć

 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • zajęcia prowadzone są w formie m.in.: wykładów, ćwiczeń, treningów, przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem Platformy puw.wspa.pl
 • forma prowadzenia studiów – online
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz egzamin z obroną pracy końcowej.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

PROGRAM

Semestr I

 

Event Storming – Sławek Sobótka

16

Leadership: fundamenty – Anita Przybył

28

Motywacja w realiach IT – Rafał Barszczewski

16

Ukryte algorytmy komunikacji w zespołach IT (analiza transakcyjna) Kamil Rogulski

16

Syndrom oszusta w praktyce lidera – Patrycja Kuba

4

Praca z konfliktem – Jaga Biernacka

16

Suma I semestr

96

Semestr II

 

Efektywność osobista i zarządzanie sobą w czasie w pracy developera Kamil Rogulski

16

Praktyka budowy efektywnych zespołów – Jaga Biernacka

16

Efektywne spotkania zespołowe i biznesowe Kamil Rogulski

16

Przygotowanie prezentacji biznesowych i wystąpienia publiczne Kamil Rogulski

16

Asertywność lidera – Patrycja Kuba

8

Odporność psychiczna i radzenie sobie ze stresem – Patrycja Kuba

16

User Story Mapping – Paweł Skiścim

16

Suma II semestr

104

Całkowita liczba godzin (Semestr I+II)

200

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa:  200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 583 zł
Opłata semestralna: 2650 zł
Opłata za cały tok studiów: 5300 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Na studia Soft Skills w IT zapraszają wykładowcy: Patrycja Kuba, Anita Przybył i Rafał Barszczewski

Promocje na studia podyplomowe

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok Studiów Podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • promocja ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia Podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz  w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2024 r.

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 10% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 15% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 20% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” łączy się ze zniżką „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” nie łączy się ze zniżką „Dodatkowe 5%” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Opiekun kierunku

Poznaj naszych wykładowców

Partnerzy kierunku

Skip to content