fbpx
Studia Podyplomowe

ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 407 zł miesięcznie

Studia Administrowanie sieciami komputerowymi mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, użytkowania i administrowania sieciami komputerowymi

W ramach zajęć słuchacz zapozna się z  nowoczesnymi zagadnieniami dotyczącymi sieci komputerowych. W nowym programie uwzględniliśmy potrzeby rynku pracy, jak również sugestie naszych studentów i słuchaczy. Dlatego też w harmonogramie znalazły się zagadnienia  dotyczące podstaw działania sieci komputerowych, administrowania systemami Linux i  Windows Server oraz podstawy bezpieczeństwa systemów sieciowych.

Na naszej uczelni od ponad 10 lat działa Akademia Sieciowa CISCO WSPA. Postanowiliśmy część zajęć prowadzonych na specjalistycznych kursach CISCO, włączyć do programu studiów podyplomowych (kurs Introduction to Networks i Routing & Switching Essentials). Dzięki temu słuchacz ma możliwość równoczesnego przygotowania się do egzaminu CCNA v7.

W WSPA można w późniejszym terminie kontynuować zajęcia na kursach Scaling Networks i Connecting Networks

Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, słuchacz otrzyma też certyfikat ukończenia szkoleń CISCO.

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką administrowania sieciami komputerowymi, w szczególności absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności, posiadających umiejętności obsługi komputera, pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. 

Czas trwania i organizacja zajęć
  • studia trwają dwa semestry
  • forma prowadzenia studiów: blended learning
  • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy oraz uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Dodatkowo słuchacz uzyska certyfikat ukończenia szkoleń CISCO.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
Program

Płatność miesięczna: 407 zł
Opłata semestralna: 1 850 zł
Opłata roczna: 3 700 zł

Część I – Introduction to Networks v7.0 (ITN) – Wprowadzenie do sieci – 22 godziny

Część II – Switching, Routing, and Wireless Essentials v7.0 (SRWE) – Przełączanie, routing i sieci bezprzewodowe – podstawy – 46 godzin

Część III – Enterprise Networking, Security, and Automation v7.0 (ENSA) – Sieci korporacyjne, bezpieczeństwo i automatyzacja – 46 godzin

Systemy operacyjne (Linux) – 8 godzin

Systemy operacyjne (Windows Server) – 8 godzin

Administracja siecią komputerową (Linux) – 16 godzin

Konfiguracja usług sieciowych – 16 godzin

Administracja siecią komputerową (Windows Server) – 16 godzin

Łączna liczba – 178 godzin

Skip to content