Studia Podyplomowe

ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 385 zł miesięcznie

Studia Administrowanie sieciami komputerowymi mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, użytkowania i administrowania sieciami komputerowymi.

W ramach zajęć słuchacz zapozna się z  nowoczesnymi zagadnieniami dotyczącymi sieci komputerowych. W nowym programie uwzględniliśmy potrzeby rynku pracy, jak również sugestie naszych studentów i słuchaczy. Dlatego też w programie znalazły się zajęcia dotyczące podstaw działania sieci komputerowych, administrowania systemami Linux i Windows Serwer i podstawy bezpieczeństwa systemów sieciowych.

Na naszej uczelni od ponad 10 lat działa Akademia Sieciowa CISCO WSPA. Postanowiliśmy część zajęć prowadzonych na specjalistycznych kursach CISCO włączyć do programu studiów podyplomowych (kurs Introduction to Networks i Routing & Switching Essentials). Dzięki temu słuchacz ma możliwość równoczesnego przygotowania się do egzaminu zawodowego CCENT, który jest częścią certyfikatu CCNA.

W WSPA można w późniejszym terminie kontynuować zajęcia na kursach Scaling Networks i Connecting Networks

Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych słuchacz otrzyma też certyfikat ukończenia szkoleń CISCO.

Czas trwania i organizacja zajęć
  • studia trwają dwa semestry
  • forma prowadzenia studiów – online
Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Dodatkowo słuchacz otrzyma certyfikat ukończenia szkoleń CISCO.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
Informacje o kierunku
Program

Płatność miesięczna: 385 zł
Opłata semestralna: 1 750 zł
Opłata roczna: 3 500 zł

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką administrowania sieciami komputerowymi a szczególnie absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności, posiadających umiejętności obsługi komputera, pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. 

Część I – Introduction to Networks v7.0 (ITN) – Wprowadzenie do sieci – 22 godziny

Część II – Switching, Routing, and Wireless Essentials v7.0 (SRWE) – Przełączanie, routing i sieci bezprzewodowe – podstawy – 46 godzin

Część III – Enterprise Networking, Security, and Automation v7.0 (ENSA) – Sieci korporacyjne, bezpieczeństwo i automatyzacja – 46 godzin

Systemy operacyjne (Linux) – 8 godzin

Systemy operacyjne (Windows Server) – 8 godzin

Administracja siecią komputerową (Linux) – 16 godzin

Konfiguracja usług sieciowych – 16 godzin

Administracja siecią komputerową (Windows Server) – 16 godzin

Łączna liczba – 178 godzin

Skip to content