Czesne
Płatność miesięczna: 374 zł
Opłata semestralna: 1 700 zł
Opłata roczna: 3 400 zł
Kadra

Kadra na kierunku Menedżer administracji publicznej to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  Kierownik kierunku – mgr Paweł Prokop
Program studiów
 • Moduł I: Finanse  w administracji publicznej +
  • Zarządzanie finansami w administracji publicznej
  • Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami pomocowymi
  • Budżet zadaniowy
  • Pozyskiwanie inwestorów przez jst
 • Moduł II:  Kluczowe aspekty zarządzania administracją publiczną +
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
  • Powszechny model samooceny CAF
  • Partycypacja społeczna i współpraca z NGO
  • PR i budowanie wizerunku instytucji
  • Systemy informatyczne w administracji publicznej
  • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
  • Zamówienia publiczne
 • Moduł III: Podstawowe regulacje prawne w administracji publicznej +
  • KPA – najnowsze rozwiązania
  • Podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
  • Instrukcja kancelaryjna
  • Odpowiedzialność urzędnika
  • Dostęp do informacji publicznej
Aktualne promocje