fbpx
Studia podyplomowe

MARKETING POLITYCZNY

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Ta usługa jest w Bazie Usług Rozwojowych i może być finansowana ze środków UE w ramach BUR.
Studiuj za 539 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Marketing polityczny

To suma wiedzy z wielu obszarów, połączona z wyjątkowymi kompetencjami interpersonalnymi i organizacyjnymi, wpisanymi w szeroki zakres kontekstu historycznego, politycznego, obyczajowego i mentalnego. Marketing Polityczny w WSPA to dodatkowo nietuzinkowi wykładowcy zaproszeni do tego grona według klucza: praktyka, pasja, wizja połączonego z niestandardowym sposobem prowadzenia zajęć, w tym łamaniem zasad konwencjonalnego myślenia o tym, czym zazwyczaj są, a czym mogą być efekty studiowania na tym kierunku.

Marketing polityczny? Pierwsza myśl dotyczy tego, co poprzedza wybory polityczne różnego szczebla i tego, co na co dzień towarzyszy nam w mass mediach. Tymczasem wielość obszarów oddziaływania znacznie wykracza poza ramy zwyczajowego rozumienia marketingu politycznego. To przecież składowa demokracji; poza światem polityki to również istota kampanii społecznych, kształtowania informacji, świadomości własnej tożsamości, a także prawa do dokonywania wyborów jako obywatel i jako człowiek.

Cel studiów 

Celem studiów jest przygotowanie studentów do praktycznego planowania i realizowania kampanii i doraźnych wydarzeń o różnym charakterze i różnej skali oraz do wspierania polityków, aktywistów i organizatorów, a także zaplecza medialnego w budowaniu i zarządzaniu ich wizerunkiem poprzez działania komunikacyjne i marketingowe.

Podczas studiów zostanie omówione zastosowanie narzędzi marketingowych w kampaniach, strategiach i codziennych działaniach o charakterze politycznym i społecznym. Wyróżnikiem będą metody prowadzenia zajęć takie jak: wykłady konserwatoryjne, warsztaty, projekty, case study, symulacje, burza mózgów, wystąpienia indywidualne, praca w zespole.

To, co odróżnia Marketing Polityczny na WSPA od innych wyższych uczelni, to postawienie na przełamywanie stereotypów, zarówno w aspekcie wypracowania idei, opracowania strategii, jak również pracy na korzyść lidera, sztabu/zaplecza, a także potencjalnych odbiorców.

Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami z zakresu marketingu politycznego oraz pozyskanie umiejętności pozwalających na współorganizowanie lub autorskie przeprowadzenie kampanii w praktyce na rzecz instytucji, organizacji i indywidualnych beneficjentów:

 • tworzenie strategii marketingowych z uwzględnieniem mediów, nowych mediów, podstaw reklamy, promocji i PR oraz komunikacji (zewnętrznej i wewnątrz organizacji)
 • projektowanie kampanii wyborczej/społecznej
 • diagnoza rynku/ grupy odbiorców
 • pogłębienie umiejętności interpersonalnych, mediacyjnych i negocjacyjnych
 • zarządzanie wizerunkiem organizacji i jednostki
 • wystąpienia publiczne i autoprezentacja
 • komunikacja interpersonalna
 • funkcja rzecznika prasowego
 • leadershiping a przywództwo polityczne
 • wiedza ogólna z zakresu marketingu politycznego w Polsce i na świecie
 • sztuka wizualnego budowania wizerunku
 • Internet jako narzędzie komunikacji
 • aspekty prawne
 • Design Thinking jako metoda twórczego rozwiązywania problemów i niestandardowego podejścia do tematu
 • sztuka przełamywania stereotypów
 • zarządzanie sytuacją kryzysową jednostki i organizacji
Dla kogo?

Z uwagi na zakres tematyczny studiów są one skierowane zarówno do osób, które dopiero pragną poznać tę dziedzinę, jak i do osób chcących doskonalić swoje umiejętności z racji posiadanego już doświadczenia. Bo też marketing polityczny, to nie tylko problematyka związana z aktywnością na rzecz kampanii politycznych. Stąd studia kierowane są do:

 • organizatorów różnego rodzaju kampanii: od społecznych po polityczne
 • dziennikarzy
 • przyszłych i obecnych rzeczników prasowych
 • PR-owców
 • freelancerów i specjalistów nowych mediów, a w tym: prowadzących social media oraz strony internetowe (administratorzy, fotografowie, autorzy filmów)
 • marketingowców, w tym osób zajmujących się działaniami promocyjnymi i reklamą
 • pracowników administracji publicznej różnego szczebla

To również interesujący obszar wiedzy dla osób, które pragną wzbogacić swoje portfolio w zakresie zarządzania tego rodzaju projektami.

O jakości studiowania Marketingu Politycznego w WSPA niech zaświadcza znakomite grono wykładowców–praktyków: dziennikarzy, trenerów komunikacji interpersonalnej, politologów, pasjonatów historii, rzeczników prasowych, autorów kampanii społecznych i wyborczych różnego szczebla, a także wielu innych wybitnych specjalistów.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć
 1. studia trwają dwa semestry
 2. zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 3. forma prowadzenia studiów – blended learning
 4. Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  (2-3 zjazdy w semestrze w siedzibie Uczelni WSPA) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Warsztat mówcy – warsztaty, w tym elementy logopedii

10 godz.

Jak to się robi w USA

6 godz.

Historia kampanii politycznych w Polsce po transformacji ustrojowej

6 godz.

Sztuka negocjacji i mediacji (z uwzględnieniem tzw. sytuacji trudnych)

12 godz.

Komunikacja interpersonalna

10 godz.

Zarządzanie wizerunkiem

8 godz.

Praktyki manipulacyjne i socjotechniki

6 godz.

Rodzaje kampanii wyborczych od samorządowych do prezydenckich

6 godz.

Zasady leadershipingu a przywództwo polityczne

8 godz.

Design Thinking jako metoda twórczego rozwiązywania problemów i niestandardowego podejścia do tematu

10 godz.

Organizacja kampanii wyborczej

6 godz.

Ocena a decyzja, czyli kiedy stereotyp wpływa na wybór

6 godz.

Sztuka wizualnego budowania wizerunku – filmowo i fotograficznie

12 godz.

Zarzadzanie sytuacją kryzysową  jednostki i organizacji

10 godz.

Jak wykreować lidera

8 godz.

Media tradycyjne a nowe media – Internet jako narzędzie komunikacyjne

14 godz.

Rola rzecznika prasowego – zasady współpracy z dziennikarzami

6 godz.

Logo, kolor, hasło

10 godz.

Projektowanie strategii marketingowych (z uwzględnieniem mediów, nowych mediów, podstaw reklamy, promocji i PR oraz komunikacji zewnętrznej i wewnątrz organizacji)

12 godz.

Autoprezentacja oraz wystąpienia publiczne i medialne (w tym konferencje prasowe, debaty, wywiady)

12 godz.

Regulacje prawne obowiązujące w marketingu politycznym, w tym podczas kampanii wyborczej  z uwzględnieniem prawa prasowego i autorskiego

4 godz.

Czym są i jak wykorzystać badania opinii społecznej

4 godz.

Łącznie 186 godzin

 

 

 

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 539 zł
Opłata semestralna: 2 450 zł
Opłata roczna: 4 900 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Zniżka „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025.

Zniżka polega na obniżeniu czesnego na cały tok studiów o 10%.

Zniżka „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z ofertą promocją „Dodatkowe 5%”
 • łączy się z ofertą promocyjną „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji”

w zakresie opłat za studia obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2024/2025

Dodatkowe 5%

Zniżka „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2024/2025 oraz uregulują czesne z góry.

Promocja polega na obniżeniu czesnego na cały tok studiów. W przypadku uregulowania płatności w innej formie niż jednorazowo, zniżka nie przysługuje.

Zniżka „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” obowiązującą w WSPA w Lublinie w roku akademickim 2024/2025
 • nie łączy się z ofertą promocyjną „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” w zakresie opłat za studia obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Zniżka „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów.

Promocja dotyczy całego toku studiów i polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Zniżka „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji”

 • łączy się z ofertą promocyjną „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” 
 • nie łączy się z ofertą promocyjną „Dodatkowe 5%”

w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

Absolwenci WSPA studiują bez opłaty wpisowej

„Absolwenci WSPA studiują bez opłaty wpisowej” – zniżka polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA.

Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok studiów podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • zniżka ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.
Skip to content