fbpx
Studia Podyplomowe

Certyfikowany kierownik zarządzania projektami

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod
kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 605 zł miesięcznie

Rynek pracy i zadania stawiane współczesnemu kierownikowi projektu stają się niezwykle wymagające. Jest on także „łącznikiem” pomiędzy światem biznesu, klientem oraz programistami. Umiejętność właściwego zrozumienia potrzeb użytkownika (analiza wymagań), a w dalszej kolejności przełożenie ich na architekturę logiczną systemu oraz przekazanie pracy do grup programistów i późniejszy nadzór nad realizacją zadań projektowych jest dzisiaj umiejętnością niezwykle cenną. Niejednokrotnie kierownik projektu jest także odpowiedzialny za przygotowanie wyceny realizacji prac oraz bierze udział w negocjacjach z klientem. Z tych powodów, oprócz umiejętności twardych, duży nacisk kładziony jest na umiejętności miękkie. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom program studiów został wzbogacony o elementy kompetencji behawioralnych, w szczególności trening umiejętności interpersonalnych oraz techniki negocjacyjne wykorzystywane na różnym etapie realizacji prac projektowych.

W cenie studiów słuchacze otrzymują opłacony voucher na egzamin Professional Scrum Master I (PSM I), a także dedykowane materiały ułatwiające opanowanie przekazywanej  wiedzy z perspektywy praktyki gospodarczej. Oprócz wszechstronnego opisu światowych metod i standardów zarządzania projektami, programami i portfelami projektów,  zawierają opis przypadku (case study dotyczący operatora gazowej infrastruktury przesyłowej i dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski, gdzie nakłady na zrealizowane zadania inwestycyjne wyniosły około 8 miliardów złotych) ułatwiający zrozumienie praktyczne przekazywanych treści.

Oprócz głównego nurtu studiów jakim jest wszechstronne zarządzanie projektami oraz programami i portfelami projektów (agregaty przedsięwzięć projektowych) osadzone w kontekście biznesowym, proponowana tematyka pokaże słuchaczom szerokie horyzonty zarządzania projektami z perspektywy realizacji celów strategicznych organizacji, a także z perspektywy biznesu oraz klienta. Przedstawione zagadnienia dotyczyły będą w szczególności:

 • Metod i standardów zarządzania projektami, programami i portfelami projektów z uwzględnieniem podejścia klasycznego oraz zwinnego (agile).
 • Sposobów i zakresu komunikacji różnych grup interesariuszy z wykorzystaniem notacji BPMN.
 • Umiejętności odczytu oraz stworzenia koncepcji (architektury) systemu informatycznego z wykorzystaniem języka UML.
 • Wyceny systemów informatycznych w kontekście wymiarowania rozmiaru funkcjonalnego (punkty funkcyjne).
 • Pozyskiwania wymagań funkcjonalnych od użytkowników.
 • Zapoznania z narzędziami wspomagającymi zarządzanie projektami.
 • Umiejętności miękkich, w tym interpersonalnych oraz technik negocjacyjnych niezbędnych w pracy menedżera.

Całość przekazywanego materiału osadzona jest w praktyce biznesowej oraz wzbogacona została o gry symulacyjne z zakresu zwinnego zarządzania projektami, co ma za zadanie w możliwie najlepszy sposób przygotować uczestników do egzaminu Professional Scrum Master I (PSM I).

 

Dla kogo? 

 • osób z kadry zarządzającej,
 • osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów,
 • project managerów, kierowników projektów oraz kierowników zespołów projektowych,
 • osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami,
 • osób, które chcą rozbudować swoje portfolio i pozyskać umiejętności dotyczące zarządzania projektami,
 • analityków systemów informatycznych, architektów, projektantów, programistów oraz konsultantów rozwiązań biznesowych.

Cel studiów: 

Celem studiów podyplomowych Certyfikowany kierownik zarządzania projaktami jest kształcenie profesjonalistów w zakresie zarządzania projektami. Słuchacze zdobędą wiedzę na temat światowych metod zarządzania projektami w oparciu o sprawdzone standardy międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem podejścia zwinnego (agile).

Absolwenci studiów będą posiadali wiedzę na temat różnych podejść i standardów zarządzania projektami, pozwalającą na wybór oraz zarekomendowanie właściwego podejścia zarządczego w zależności od poziomu dojrzałości organizacji, cech konkretnego projektu, sytuacji biznesowej a także wdrożenie nowych rozwiązań.

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów, konwersatoriów oraz gier symulacyjnych.
 • forma zajęć: on-line
 • zajęcia odbywają się soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Słuchacze mogą również podejść do wybranych egzaminów i zdobyć certyfikaty z zakresu zarządzania projektami.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
Kadra
Informacje o kierunku
Program

Płatność miesięczna: 605 zł
Opłata semestralna: 2 750 zł
Opłata roczna: 5 500 zł

DR INŻ. ŁUKASZ KAŃSKI

KOMPETENTNY MENADŻER IT, PRAKTYK.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży informatycznej i telekomunikacyjnej zarówno na rynkach komercyjnych jak i w sektorze publicznym. Specjalizuje się w zarządzaniu rozproszoną, wielooddziałową strukturą serwisowo-wdrożeniową oraz w zarządzaniu złożonymi projektami teleinformatycznymi o zasięgu ogólnopolskim i wielomilionowym budżecie.

Posiada praktyczne doświadczenie w konsultingu rozwiązań biznesowych na rynkach komercyjnych i w sektorze publicznym jako architekt zintegrowanych systemów informatycznych. Doświadczenie i wiedzę potwierdzają liczne certyfikaty, m.in. Cosmic, BPMN, UML, Scrum, Prince II, ITIL, Microsoft, HP, IBM i inne. Posiada również doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca uczelni wyższych. Autor książek oraz artykułów naukowych.

 

Jako specjaliści w dziedzinie zarządzania projektami i jednocześnie wykwalifikowani menadżerowie, absolwenci będą mogli m.in.:

 • zarządzać działem organizacji projektowej,
 • implementować dedykowaną metodykę pracy organizacji w oparciu o uznane standardy,
 • wspierać/kierować projektami transformacji organizacji,
 • doradzać w zakresie kierunków rozwoju organizacji i wdrażania podejścia projektowego.

Zarządzanie projektami – metody i standardy  – 30 godzin

Komunikacja interesariuszy – modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BMPN – 20 godzin

Zarządzanie zmianą i ryzykiem w przedsięwzięciach projektowych – 20 godzin

Trening umiejętności interpersonalnych – 20 godzin

Metody pomiaru i estymacji rozmiaru funkcjonalnego systemów informatycznych  – 10 godzin

Gry symulacyjne – zwinne zarządzanie projektami – 15 godzin

Zarządzanie programem i portfelem projektów – 15 godzin

Techniki negocjacyjne– 10 godzin

Narzędzie wspomagające zarządzanie projektami – 10 godzin

Pozyskiwanie wymagań, analiza FURPS – 10 godzin

Projekt systemu z wykorzystaniem UML – 20 godzin

Łączna liczba – 180 godzin

Skip to content