fbpx
Studia Podyplomowe

CERTYFIKOWANY KIEROWNIK ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 605 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Certyfikowany kierownik zarządzania projektami

Rynek pracy i zadania stawiane współczesnemu kierownikowi projektu stają się niezwykle wymagające. Jest on także „łącznikiem” pomiędzy światem biznesu, klientem oraz programistami. Umiejętność właściwego zrozumienia potrzeb użytkownika (analiza wymagań), a w dalszej kolejności przełożenie ich na architekturę logiczną systemu oraz przekazanie pracy do grup programistów i późniejszy nadzór nad realizacją zadań projektowych jest dzisiaj umiejętnością niezwykle cenną. Niejednokrotnie kierownik projektu jest także odpowiedzialny za przygotowanie wyceny realizacji prac oraz bierze udział w negocjacjach z klientem. Z tych powodów, oprócz umiejętności twardych, duży nacisk kładziony jest na umiejętności miękkie. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom program studiów został wzbogacony o elementy kompetencji behawioralnych, w szczególności trening umiejętności interpersonalnych oraz techniki negocjacyjne wykorzystywane na różnym etapie realizacji prac projektowych.

Oprócz głównego nurtu studiów jakim jest wszechstronne zarządzanie projektami oraz programami i portfelami projektów (agregaty przedsięwzięć projektowych) osadzone w kontekście biznesowym, proponowana tematyka pokaże słuchaczom szerokie horyzonty zarządzania projektami z perspektywy realizacji celów strategicznych organizacji, a także z perspektywy biznesu oraz klienta. Przedstawione zagadnienia dotyczyły będą w szczególności:

 • Metod i standardów zarządzania projektami, programami i portfelami projektów z uwzględnieniem podejścia klasycznego oraz zwinnego (agile).
 • Sposobów i zakresu komunikacji różnych grup interesariuszy z wykorzystaniem notacji BPMN.
 • Umiejętności odczytu oraz stworzenia koncepcji (architektury) systemu informatycznego z wykorzystaniem języka UML.
 • Wyceny systemów informatycznych w kontekście wymiarowania rozmiaru funkcjonalnego (punkty funkcyjne).
 • Pozyskiwania wymagań funkcjonalnych od użytkowników.
 • Zapoznania z narzędziami wspomagającymi zarządzanie projektami.
 • Umiejętności miękkich, w tym interpersonalnych oraz technik negocjacyjnych niezbędnych w pracy menedżera.

Całość przekazywanego materiału osadzona jest w praktyce biznesowej oraz wzbogacona została o gry symulacyjne z zakresu zwinnego zarządzania projektami, co ma za zadanie w możliwie najlepszy sposób przygotować uczestników do egzaminu Professional Scrum Master I (PSM I).

Dla kogo? 
 • osób z kadry zarządzającej,
 • osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów,
 • project managerów, kierowników projektów oraz kierowników zespołów projektowych,
 • osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami,
 • osób, które chcą rozbudować swoje portfolio i pozyskać umiejętności dotyczące zarządzania projektami,
 • analityków systemów informatycznych, architektów, projektantów, programistów oraz konsultantów rozwiązań biznesowych.
Cel studiów: 

Celem studiów podyplomowych Certyfikowany kierownik zarządzania projaktami jest kształcenie profesjonalistów w zakresie zarządzania projektami. Słuchacze zdobędą wiedzę na temat światowych metod zarządzania projektami w oparciu o sprawdzone standardy międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem podejścia zwinnego (agile). 

Jako specjaliści w dziedzinie zarządzania projektami i jednocześnie wykwalifikowani menadżerowie, absolwenci będą mogli m.in.:

 • zarządzać działem organizacji projektowej,
 • implementować dedykowaną metodykę pracy organizacji w oparciu o uznane standardy,
 • wspierać/kierować projektami transformacji organizacji,
 • doradzać w zakresie kierunków rozwoju organizacji i wdrażania podejścia projektowego.

Absolwenci studiów będą posiadali wiedzę na temat różnych podejść i standardów zarządzania projektami, pozwalającą na wybór oraz zarekomendowanie właściwego podejścia zarządczego w zależności od poziomu dojrzałości organizacji, cech konkretnego projektu, sytuacji biznesowej a także wdrożenie nowych rozwiązań.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów, konwersatoriów oraz gier symulacyjnych.
 • forma zajęć: on-line
 • zajęcia odbywają się soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Słuchacze mogą również podejść do wybranych egzaminów i zdobyć certyfikaty z zakresu zarządzania projektami.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Zarządzanie projektami – metody i standardy  – 30 godzin
Komunikacja interesariuszy – modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BMPN – 20 godzin
Zarządzanie zmianą i ryzykiem w przedsięwzięciach projektowych – 20 godzin
Trening umiejętności interpersonalnych – 20 godzin
Metody pomiaru i estymacji rozmiaru funkcjonalnego systemów informatycznych  – 10 godzin
Gry symulacyjne – zwinne zarządzanie projektami – 15 godzin
Zarządzanie programem i portfelem projektów – 15 godzin
Techniki negocjacyjne– 10 godzin
Narzędzie wspomagające zarządzanie projektami – 10 godzin
Pozyskiwanie wymagań, analiza FURPS – 10 godzin
Projekt systemu z wykorzystaniem UML – 20 godzin

Łączna liczba – 180 godzin

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa:  200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 605 zł
Opłata semestralna: 2 750 zł
Opłata roczna: 5 500 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2022/2023 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 3 i więcej pracowników;

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

 

 

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2022 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Poznaj naszych wykładowców

DR INŻ. ŁUKASZ KAŃSKI

Kompetentny menadżer IT, praktyk. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży informatycznej i telekomunikacyjnej zarówno na rynkach komercyjnych jak i w sektorze publicznym. Specjalizuje się w zarządzaniu rozproszoną, wielooddziałową strukturą serwisowo-wdrożeniową oraz w zarządzaniu złożonymi projektami teleinformatycznymi o zasięgu ogólnopolskim i wielomilionowym budżecie.

Posiada praktyczne doświadczenie w konsultingu rozwiązań biznesowych na rynkach komercyjnych i w sektorze publicznym jako architekt zintegrowanych systemów informatycznych. Doświadczenie i wiedzę potwierdzają liczne certyfikaty, m.in. Cosmic, BPMN, UML, Scrum, Prince II, ITIL, Microsoft, HP, IBM i inne. Posiada również doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca uczelni wyższych. Autor książek oraz artykułów naukowych.

Skip to content