fbpx
Studia Podyplomowe

CERTYFIKOWANY KIEROWNIK ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 605 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Certyfikowany kierownik zarządzania projektami

Rynek pracy i zadania stawiane współczesnemu kierownikowi projektu stają się niezwykle wymagające. Jest on także „łącznikiem” pomiędzy światem biznesu, klientem oraz programistami. Umiejętność właściwego zrozumienia potrzeb użytkownika (analiza wymagań), a w dalszej kolejności przełożenie ich na architekturę logiczną systemu oraz przekazanie pracy do grup programistów i późniejszy nadzór nad realizacją zadań projektowych jest dzisiaj umiejętnością niezwykle cenną. Niejednokrotnie kierownik projektu jest także odpowiedzialny za przygotowanie wyceny realizacji prac oraz bierze udział w negocjacjach z klientem. Z tych powodów, oprócz umiejętności twardych, duży nacisk kładziony jest na umiejętności miękkie. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom program studiów został wzbogacony o elementy kompetencji behawioralnych, w szczególności trening umiejętności interpersonalnych oraz techniki negocjacyjne wykorzystywane na różnym etapie realizacji prac projektowych.

Oprócz głównego nurtu studiów jakim jest wszechstronne zarządzanie projektami oraz programami i portfelami projektów (agregaty przedsięwzięć projektowych) osadzone w kontekście biznesowym, proponowana tematyka pokaże słuchaczom szerokie horyzonty zarządzania projektami z perspektywy realizacji celów strategicznych organizacji, a także z perspektywy biznesu oraz klienta. Przedstawione zagadnienia dotyczyły będą w szczególności:

 • Metod i standardów zarządzania projektami, programami i portfelami projektów z uwzględnieniem podejścia klasycznego oraz zwinnego (agile).
 • Sposobów i zakresu komunikacji różnych grup interesariuszy z wykorzystaniem notacji BPMN.
 • Umiejętności odczytu oraz stworzenia koncepcji (architektury) systemu informatycznego z wykorzystaniem języka UML.
 • Wyceny systemów informatycznych w kontekście wymiarowania rozmiaru funkcjonalnego (punkty funkcyjne).
 • Pozyskiwania wymagań funkcjonalnych od użytkowników.
 • Zapoznania z narzędziami wspomagającymi zarządzanie projektami.
 • Umiejętności miękkich, w tym interpersonalnych oraz technik negocjacyjnych niezbędnych w pracy menedżera.

Całość przekazywanego materiału osadzona jest w praktyce biznesowej oraz wzbogacona została o gry symulacyjne z zakresu zwinnego zarządzania projektami, co ma za zadanie w możliwie najlepszy sposób przygotować uczestników do egzaminu Professional Scrum Master I (PSM I).

W cenie studiów słuchacze otrzymują opłacony voucher na egzamin Professional Scrum Master I (PSM I), a także dedykowane materiały ułatwiające opanowanie przekazywanej wiedzy z perspektywy praktyki gospodarczej. Oprócz wszechstronnego opisu światowych metod i standardów zarządzania projektami, programami i portfelami projektów, zawierają opis przypadku (case study) ułatwiający zrozumienie praktyczne przekazywanych treści.

Dla kogo? 
 • osób z kadry zarządzającej,
 • osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów,
 • project managerów, kierowników projektów oraz kierowników zespołów projektowych,
 • osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami,
 • osób, które chcą rozbudować swoje portfolio i pozyskać umiejętności dotyczące zarządzania projektami,
 • analityków systemów informatycznych, architektów, projektantów, programistów oraz konsultantów rozwiązań biznesowych.
Cel studiów: 

Celem studiów podyplomowych Certyfikowany kierownik zarządzania projaktami jest kształcenie profesjonalistów w zakresie zarządzania projektami. Słuchacze zdobędą wiedzę na temat światowych metod zarządzania projektami w oparciu o sprawdzone standardy międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem podejścia zwinnego (agile). 

Jako specjaliści w dziedzinie zarządzania projektami i jednocześnie wykwalifikowani menadżerowie, absolwenci będą mogli m.in.:

 • zarządzać działem organizacji projektowej,
 • implementować dedykowaną metodykę pracy organizacji w oparciu o uznane standardy,
 • wspierać/kierować projektami transformacji organizacji,
 • doradzać w zakresie kierunków rozwoju organizacji i wdrażania podejścia projektowego.

Absolwenci studiów będą posiadali wiedzę na temat różnych podejść i standardów zarządzania projektami, pozwalającą na wybór oraz zarekomendowanie właściwego podejścia zarządczego w zależności od poziomu dojrzałości organizacji, cech konkretnego projektu, sytuacji biznesowej a także wdrożenie nowych rozwiązań.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów, konwersatoriów oraz gier symulacyjnych.
 • forma zajęć: online za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl
 • zajęcia odbywają się soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Słuchacze mogą również podejść do wybranych egzaminów i zdobyć certyfikaty z zakresu zarządzania projektami.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Zarządzanie projektami – metody i standardy

30 godz.

Inżynieria wymagań i analiza biznesowa

10 godz.

Komunikacja interesariuszy – modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BMPN

20 godz.

Zarządzanie zmianą i ryzykiem w przedsięwzięciach projektowych

20 godz.

Trening umiejętności interpersonalnych

20 godz.

Gry symulacyjne – zwinne zarządzanie projektami

15 godz.

Zarządzanie programem i portfelem projektów projektów

15 godz.

Techniki negocjacyjne

10 godz.

Narzędzia wspomagające zarządzanie projektami

10 godz.

Regulacje prawne w realizacji projektów

5 godz.

Projekt systemu z wykorzystaniem UML

20 godz.

Metody pomiaru i estymacji rozmiaru funkcjonalnego systemów informatycznych

10 godz.

Łącznie 185 godzin

 

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa:  200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 605 zł
Opłata semestralna: 2 750 zł
Opłata roczna: 5 500 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok Studiów Podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • promocja ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia Podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz  w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2024 r.

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 10% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 15% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 20% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” łączy się ze zniżką „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” nie łączy się ze zniżką „Dodatkowe 5%” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Opiekun kierunku

Poznaj naszych wykładowców

Skip to content