fbpx
Studia Podyplomowe

NOWOCZESNY MARKETING SPOŁECZNY I KULTUROWY

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 462 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Nowoczesny Marketing społeczny i kulturowy

Studia podyplomowe „Nowoczesny Marketing społeczny i kulturowy” to interdyscyplinarny program, który łączy elementy marketingu, psychologii społecznej, technologii, prawa i zarządzania. Program składa się z dwóch semestrów.

W pierwszym semestrze studenci zapoznają się z podstawami marketingu społecznego i kulturowego, w tym z psychologią społeczną i komunikacją międzykulturową. Poznają metody komunikacji z różnymi grupami docelowymi, teorie i modele zmian społecznych oraz strategie i narzędzia marketingu społecznego. W ramach tego semestru studentom oferowane są również warsztaty z tworzenia strategii marketingowych i projektowania kampanii marketingowej, a także narzędzia do pomiaru skuteczności tych kampanii.

Drugi semestr skupia się na zastosowaniu najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, w marketingu społecznym i kulturowym. Studenci zapoznają się z zastosowaniem sztucznej inteligencji w analizie danych, prognozowaniu, zarządzaniu relacjami z klientami oraz optymalizacji strategii marketingowych. Kursy obejmują również aspekty prawne i regulacje w marketingu społecznym i kulturowym, w tym ochronę danych osobowych, prawa autorskie i własność intelektualną. Ponadto, studenci uczą się zarządzania wizerunkiem marki w kontekście społecznym i kulturowym, zarządzania kryzysowego oraz wykorzystania technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w marketingu.

Program ten ma na celu przygotowanie specjalistów zdolnych do twórczego i efektywnego zarządzania strategiami marketingowymi w kontekście społecznym i kulturowym, z wykorzystaniem najnowszych technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych „Nowoczesny Marketing społeczny i kulturowy” jest wykształcenie specjalistów, którzy będą zdolni skutecznie i etycznie wykorzystywać narzędzia i strategie marketingu w kontekście społecznym i kulturowym.

Absolwenci tego kierunku uzyskają następujące kwalifikacje:

 • Zrozumienie podstaw marketingu społecznego i kulturowego oraz psychologii społecznej.
 • Zdolność efektywnej komunikacji z różnymi grupami docelowymi i zarządzania dziedzictwem kulturowym.
 • Zdolność do planowania i realizacji kampanii marketingowych z uwzględnieniem teorii i modeli zmian społecznych.
 • Umiejętność analizy rynku i badania w kontekście marketingu społecznym i kulturowym.
 • Wiedzę na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w analizie danych, prognozowaniu, zarządzaniu relacjami z klientami oraz optymalizacji strategii marketingowych.
 • Zrozumienie aspektów prawnych i regulacji w marketingu społecznym i kulturowym, w tym ochrony danych osobowych, praw autorskich, własności intelektualnej i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Umiejętność zarządzania wizerunkiem marki w kontekście społecznym i kulturowym, a także zarządzania kryzysowego.
 • Zdolność do innowacyjnego wykorzystania technologii, takich jak sztuczna inteligencja i technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, w strategiach marketingowych.

Te kwalifikacje pozwolą absolwentom na skuteczne prowadzenie działań marketingowych w różnorodnych kontekstach społecznych i kulturowych, z wykorzystaniem najnowszych technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dla kogo?

Studia podyplomowe „Nowoczesny Marketing społeczny i kulturowy” są skierowane do różnych grup osób, które chcą zdobyć lub pogłębić swoje umiejętności w zakresie marketingu społecznego i kulturowego.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów, konwersatoriów oraz gier symulacyjnych.
 • forma zajęć: blended learning
 • zajęcia odbywają się soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  (2-3 zjazdy w semestrze w siedzibie Uczelni WSPA) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. 

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Wprowadzenie do marketingu społecznego i kulturowego

8 godz.

Podstawy psychologii społecznej i komunikacji międzykulturowej

8 godz.

Komunikacja z różnymi grupami docelowymi

8 godz.

Teorie i modele zmian społecznych

6 godz.

Marketing kulturowy i zarządzanie dziedzictwem

8 godz.

Content marketing i storytelling w marketingu społecznym

8 godz.

Analiza i badania rynku w marketingu społecznym i kulturowym

8 godz.

Strategie i narzędzia marketingu społecznego

8 godz.

Media społecznościowe i marketing oddolny

10 godz.

Warsztaty z tworzenia strategii marketingowych

10 godz.

Warsztaty z projektowania kampanii marketingowej

10 godz.

Narzędzia do pomiaru skuteczności kampanii marketingowych

8 godz.

Wprowadzenie do sztucznej inteligencji i jej zastosowania w marketingu

5 godz.

Sztuczna inteligencja w analizie danych i prognozowaniu

10 godz.

Sztuczna inteligencja w zarządzaniu relacjami z klientami

8 godz.

Sztuczna inteligencja w optymalizacji strategii marketingowych

10 godz.

Aspekty prawne i regulacje w marketingu społecznym i kulturowym

8 godz.

Aspekty prawne ochrony danych osobowych w marketingu

8 godz.

Aspekty prawne związane z prawami autorskimi i własnością intelektualną

8 godz.

Aspekty prawne współpracy z organizacjami pozarządowymi

8 godz.

Wykorzystanie technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w marketingu

12 godz.

Zarządzanie wizerunkiem marki w kontekście społecznym i kulturowym

5 godz.

Innowacje w marketingu społecznym i kulturowym

8 godz.

Zarządzanie kryzysowe w marketingu społecznym i kulturowym

8 godz.

Łącznie 198 godzin

 

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa:  200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 462 zł
Opłata semestralna: 2 100 zł
Opłata roczna: 4 200 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok Studiów Podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • promocja ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia Podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz  w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2024 r.

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 10% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 15% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 20% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” łączy się ze zniżką „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” nie łączy się ze zniżką „Dodatkowe 5%” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Skip to content