Czesne
Płatność miesięczna: 385 zł
Opłata semestralna: 1750 zł
Opłata roczna: 3 500 zł
Program studiów
 • +
  • Wstęp do systemów informatycznych
  • Podstawy baz danych
  • Język zapytań SQL
  • Eksploatacja systemów baz danych
  • Bezpieczeństwo i ochrona danych
  • Projektowanie baz danych
  • Programowanie baz danych w językach wyższego poziomu
  • Zarządzanie projektem – narzędzia CASE
  • Rozproszone systemy baz danych
Aktualne promocje