Architektura

cc

Informacje o kierunku

Jako absolwent będziesz przygotowany do twórczej pracy w dziedzinie projektowania architektonicznego i urbanistycznego! Zdobędziesz wiedzę z zakresu historii, teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa, technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Zdobyte wiadomości umożliwią Ci planowanie nowych lub ochronę istniejących wartości kulturowych. Studia inżynierskie obejmując zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty kształcenia umożliwią Ci poznanie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących budownictwa, prawa budowlanego, ochrony praw autorskich, etyki zawodowej, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w kraju oraz państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Zdobędziesz wiedzę z zakresu metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego.

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się uzyskaniem tytułu Inżyniera Architekta.

Perspektywy pracy

Studia dadzą Ci możliwość podjęcia działalności zawodowej w branży architektonicznej w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektury wraz z ich otoczeniem oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym.

Warto u nas studiować Architekturę!
Atuty kierunku:

  • Profesjonalna kadra dydaktyczna!
  • Program studiów przygotowuje do twórczej pracy w dziedzinie projektowania architektonicznego i urbanistycznego! Wiedza z zakresu historii, teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego umożliwi im planować w przyszłości nowe lub chronić istniejące wartości kulturowe.
  • Studia inżynierskie obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty kształcenia. Umożliwią absolwentom poznanie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budownictwa, prawa budowlanego, autorskiego i etyki zawodowej, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w kraju oraz państwach członkowskich Unii. Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę z zakresu metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego.
  • Kształcenie przystosowane do Krajowych Ram Kwalifikacji!
  • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus!
  • Realizacja własnych eventów artystycznych na terenie Uczelni.
  • Możliwość aktywnego działania w grupie poprzez koło naukowe Architektów.
  • Chcesz stworzyć na uczelni graffiti, masz pomysł na własne wydarzenie artystyczne – Uczelnia jest do Twojej dyspozycji.