fbpx
Studia Podyplomowe

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 385 zł miesięcznie
Dla kogo?

Studia kierowane są do:

  • kadry zarządczej wszystkich szczebli i funkcji w sektorze prywatnym i publicznym
  • menedżerów i kierowników projektów
  • osób planujących aplikowanie na stanowiska kierownicze
  • pracowników działów personalno-kadrowych, doradców personalnych i psychologów pracy
  • osób zainteresowanych tematyką z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi
Czas trwania i organizacja zajęć
  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia na platformie odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
  • forma prowadzenia studiów – on-line
  • Organizacja roku akademickiego – tutaj
 Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi jest obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
Informacje o kierunku
Program

Płatność miesięczna: 385 zł
Opłata semestralna: 1 750 zł
Opłata roczna: 3 500 zł

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi jest kształcenie profesjonalistów w zakresie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach studiów słuchacze zdobędą teoretyczne i praktyczne przygotowanie do podejmowania wyzwań z zakresu zarządzania ludźmi w firmie. Absolwenci będą mogli czerpać z wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych do tworzenia lub aktualizacji systemów HR, a także opracować założenia dotyczące ich realizacji.

Semestr I

Organizacja i zadania działu personalnego – 12 godzin

Ocena potencjału i rozwój pracowników – 22 godziny

Rekrutacja i selekcja pracowników – 32 godziny

System okresowej oceny pracowników – 12 godzin

Onboarding i Offboarding pracownika w organizacji – 12 godzin

Zarządzanie zmianą w organizacji – 8 godzin

Trening menedżerski – 10 godzin

Semestr II

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi – 8 godzin

Zarządzanie konfliktem w zespole – 12 godzin

Nowoczesne zarządzanie funkcją personalną – 8 godzin

Prawo pracy – 12 godzin

Kultura organizacyjna – 8 godzin

Public relations w organizacji – 8 godzin

Budowanie systemów motywacyjnych pracowników (finansowe i pozafinansowe) – 38 godzin

Employer Branding – Marka pracodawcy – 8 godzin

Łączna liczba – 210 godzin

Skip to content