fbpx

Praktyki zawodowe

Dziekanat - Praktyki zawodowe

Osoby odpowiedzialne za organizację studenckich praktyk zawodowych

Asystent ds. praktyk zawodowych

Doradca Edukacyjno-Zawodowy WSPA

Kierunkowi Pełnomocnicy ds. Praktyk Zawodowych:

– Administracja – dr Paweł Rogalski

– Architektura – mgr inż. arch. Karol Tymczak

– Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – mgr Łukasz Borkowski

– Finanse i rachunkowość – mgr Andrzej Borowski

– Gospodarka przestrzenna – mgr inż. Aleksandra Cybul

– Informatyka – dr inż. Michalina Gryniewicz-Jaworska

– Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – dr Monika Maj-Golianek

– Projektowanie wnętrz – dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna

– Socjologia – dr Ewa Miszczak

– Stosunki międzynarodowe – dr Maria Mazur

– Zarządzanie – mgr Anna Bielak

Jak w kilku prostych krokach otrzymać zaliczenie z praktyk?

Jeżeli masz już wybrane miejsce, Doradca Edukacyjno-Zawodowy zweryfikuje je pod kątem możliwości odbycia praktyki zawodowej.

Krok 2 Po odbyciu rozmowy z Doradcą Edukacyjno-Zawodowym i otrzymaniu porady, zgłoś się do Asystenta ds. Praktyk Zawodowych w celu odebrania skierowania i umowy o organizację praktyk:
pokój nr 115; nr tel: 81 45 29 439, e-mail: praktyki@wspa.pl

Jesteś zobowiązany przedłożyć te dokumenty opiekunowi praktyk nie później niż pierwszego dnia odbywania praktyk.

Krok 3 Praktyka

Krok 4 Po zakończeniu praktyk, wystarczy, że dostarczysz do Asystenta ds. Praktyk Zawodowych:

 1. potwierdzenie udzielenia porady
 2. skierowanie na praktykę zawodową
 3. umowę o organizację praktyk
 4. sprawozdanie z przebiegu praktyk
 5. zaświadczenie o odbyciu praktyk
 6. w przypadku kierunku Architektura – dodatkowo dziennik praktyk

Obowiązek ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie NNW

 1. obowiązkowe – dla studentów odbywających praktykę w roku 2022/2023
 2. dobrowolne – dla pozostałych studentów ubezpieczenie NNW jest dobrowolne.
 3. Składka roczna – 50 zł/osoba

Osoby, które chcą się ubezpieczyć proszone są o kontakt na adres e- mail a.czajka@wspa.pl lub nr telefonu 81 -45-29-419

Ostateczny termin wpłaty upływa dnia 15 listopada 2022 r

 

 Chcesz odbyć praktyki za granicą?

Skontaktuj się z Działem Współpracy Międzynarodowej , praktyki możesz zrealizować podczas wyjazdu zorganizowanego przez WSPA:
pok. 115; nr tel: 81 45 29 468, e-mail: internationaloffice@wspa.pl

 

Ważne informacje dotyczące praktyk

Korespondencję elektroniczną dotyczącą praktyk prosimy kierować na: praktyki@wspa.pl

W korespondencji prosimy podawać: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów oraz tel. kontaktowy.

Zgodnie z §24.1 Regulaminu Studiów Wyższych:

„Praktyki studenckie mają charakter obowiązkowy i wynikają z uchwalonych programów studiów i programów kształcenia. Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia i przygotowania do pracy zawodowej.”

Zgodnie z §24.5 Regulaminu Studiów Wyższych:

„Brak zaliczenia praktyki jest równoznaczny z obowiązkiem jej ponownego odbycia i niezaliczeniem semestru, w którym praktyka powinna być realizowana.”

Godziny przyjęć: Asystent ds. praktyk zawodowych (pok. 115)

Asystent ds. praktyk zawodowych (pok. 115)

nr kontaktowy: 81 45 29 439, e-mail: praktyki@wspa.pl

 • Poniedziałek: nieczynne
 • Wtorek: 9:00-13:00
 • Środa: 12:00-15:00
 • Czwartek: 9:00-13:00
 • Piątek: 12:00-15:00

Godziny przyjęć: Doradca Edukacyjno-Zawodowy (pok. 115)

Doradca Edukacyjno-Zawodowy (pok. 115)

nr kontaktowy: 81 45 29 439, e-mail: biurokarier@wspa.pl

 • Poniedziałek: nieczynne
 • Wtorek: 9:00-13:00
 • Środa: 12:00-15:00
 • Czwartek: 9:00-13:00
 • Piątek: 12:00-15:00
Skip to content