Ogłoszenia

DRFS - Ogłoszenia

Terminy płatności- studia wyższe

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do uiszczenia opłaty czesnego w roku akademickim 2021/2022 zgodnie z następującym harmonogramem:

  • w przypadku płatności semestralnej (za semestr zimowy)
  • do dnia 10 września 2021 r.
  • w przypadku płatności ratalnej:
  • do pierwszego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 01 października 2021 r. do dnia 01 września 2022 r. włącznie.

Przypominamy, iż w przypadku regulowania opłat związanych ze studiami, prosimy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko studenta, PESEL studenta oraz kierunek, a także tytuł opłaty (np. czesne/legitymacja/opłata reaktywacyjna/warunek/urlop dziekański).

Wszystkie wpłaty od 9 czerwca 2020 r. powinny być wpłacane na przekazany rachunek indywidualny. W przypadku nieposiadania lub zagubienia rachunku indywidualnego prosimy o kontakt mailowy z Działem Rozliczeń Finansowych ze Studentami (rozliczenia@wspa.pl).

Wszystkie wpłaty dokonywane na rachunek inny niż rachunek indywidualny przypisany
do studenta, w tym na numer rachunku innego studenta, pozostaną niezidentyfikowane,
co może wiązać się z powstaniem zaległości płatniczych z tytułu opłat za studia.

 

Students on a program taught in English pay tuition fees on account

Bank: ING Bank Śląski

Account No: PL86 1050 1953 1000 0090 3066 7001

Tuition fee

In the case of a semester payment:

-till 12nd of February 2021.

 

 

 

 

 

Terminy płatności- studia podyplomowe

Słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani są do uiszczenia opłaty czesnego w roku akademickim 2021/2022 zgodnie z następującym harmonogramem:

  • Czesne semestralne (za semestr zimowy):
  • do dnia 10 września 2021
  • Czesne miesięczne (dla słuchaczy roku akademickiego 2021/2022)
  • w przypadku płatności ratalnej w 10 ratach miesięcznych – każda rata jest płatna do 01 dnia każdego miesiąca, począwszy od 01 października 2021 roku do 01 września 2022 roku włącznie

W przypadku regulowania opłat związanych ze studiami, prosimy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko, PESEL oraz kierunek, a także tytuł opłaty (np. czesne).

Wszystkie wpłaty od 9 czerwca 2020 r. powinny być wpłacane na przekazany rachunek indywidualny. W przypadku nieposiadania lub zagubienia rachunku indywidualnego prosimy o kontakt mailowy z Działem Rozliczeń Finansowych ze Studentami (rozliczenia@wspa.pl).

Wszystkie wpłaty dokonywane na rachunek inny niż rachunek indywidualny przypisany
do studenta, w tym na numer rachunku innego studenta, pozostaną niezidentyfikowane,
co może wiązać się z powstaniem zaległości płatniczych z tytułu opłat za studia.

 

 

 

 

Opłaty związane ze studiami - informacja

Informujemy, iż w przypadku regulowania opłat związanych ze studiami, prosimy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko studenta, PESEL studenta oraz kod kierunku, a także tytuł opłaty (np. czesne/legitymacja/opłata reaktywacyjna/warunek/urlop dziekański).

Wszystkie wpłaty od 9 czerwca 2020 r. powinny być wpłacane na przekazany rachunek indywidualny. W przypadku nieposiadania lub zagubienia rachunku indywidualnego prosimy o kontakt mailowy z Działem Rozliczeń Finansowych ze Studentami (rozliczenia@wspa.pl).

Wszystkie wpłaty dokonywane na rachunek inny niż rachunek indywidualny przypisany do studenta, w tym na numer rachunku innego studenta, pozostaną niezidentyfikowane, co może wiązać się z powstaniem zaległości płatniczych z tytułu opłat za studia.

Nieczynny Dział Rozliczeń

UWAGA STUDENCI!

Informujemy, że Dział Rozliczeń Finansowych i Stypendia będą nieczynne w dniach od 24.12.2020 r. do 03.01.2021 r.

Skip to content