Ogłoszenia

DRFS - Ogłoszenia

Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego

W okresie od 14 do 31 stycznia 2021 roku, odbędzie się nabór wniosków o przyznanie Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego. Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie lub przesyłać listownie drogą pocztową na adres Urzędu.

Więcej informacji na: https://www.lubelskie.pl/…/studenckie-stypendia…/

Nieczynny Dział Rozliczeń

UWAGA STUDENCI!

Informujemy, że Dział Rozliczeń Finansowych i Stypendia będą nieczynne w dniach od 24.12.2020 r. do 03.01.2021 r.

Opłaty związane ze studiami - informacja

Informujemy, iż w przypadku regulowania opłat związanych ze studiami, prosimy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko studenta, PESEL studenta oraz kod kierunku, a także tytuł opłaty (np. czesne/legitymacja/opłata reaktywacyjna/warunek/urlop dziekański).

Wszystkie wpłaty od 9 czerwca 2020 r. powinny być wpłacane na przekazany rachunek indywidualny. W przypadku nieposiadania lub zagubienia rachunku indywidualnego prosimy o kontakt mailowy z Działem Rozliczeń Finansowych ze Studentami (rozliczenia@wspa.pl).

Wszystkie wpłaty dokonywane na rachunek inny niż rachunek indywidualny przypisany do studenta, w tym na numer rachunku innego studenta, pozostaną niezidentyfikowane, co może wiązać się z powstaniem zaległości płatniczych z tytułu opłat za studia.

Skip to content