Terminy płatności

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do uiszczenia opłaty czesnego w roku akademickim 2020/2021 zgodnie z następującym harmonogramem:

  • w przypadku płatności jednorazowej:

– do dnia 07 września 2020 r. dla studentów II, III, IV roku pierwszego stopnia oraz dla studentów II roku drugiego stopnia,

– do dnia 28 września 2020 r. dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021.

  • w przypadku płatności semestralnej:

za semestr zimowy:

– do dnia 07 września 2020 r. dla studentów II, III, IV roku pierwszego stopnia oraz dla studentów II roku drugiego stopnia,

– do dnia 28 września 2020 r. dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021.

za semestr letni do dnia 12 lutego 2021 r.

  • w przypadku płatności ratalnej:

– do pierwszego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 01 października 2020 r. do dnia 01 września 2021 r. włącznie.

Skip to content