Akty prawne

DRFS - Akty prawne

Zarządzenie w sprawie zmiany stawek czesnego dla naboru 2017/2018 oraz 2018/2019

Zarządzenie nr 11/K/WSPA/2019-2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany stawek czesnego dla naboru 2017/2018 oraz 2018/2019 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Pobierz PDF

Zarządzenie w sprawie określenia wysokości stawek czesnego dla I roku studiów I i II stopnia (nabór 2020-2021)

Pobierz PDF

Pobierz DOCX

Zarządzenie w sprawie wysokości i terminów opłat wpisowego i czesnego dla studiów I i II stopnia oraz jednolitych mgr w roku akademickim 2020-2021

Zarządzenie nr 26/K/WSPA/2019-2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wysokości i terminów opłat wpisowego i czesnego dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2020-2021

Pobierz PDF

Pobierz DOCX

Zarządzenie dotyczące sposobu rozliczania opłat wpisowego i czesnego na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych w WSPA w roku akademickim 2020-2021

Zarządzenie nr 27/K/WSPA/2019-2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2020 roku dotyczący sposobu rozliczania opłat wpisowego i czesnego na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych WSPA w roku akademickim 2020-2021

Pobierz PDF

Zarządzenie w sprawie określenia wysokości stawek czesnego dla I roku studiów I stopnia oraz jednolitych mgr (nabór 2020-2021) - Wodzisław Śl.

Zarządzenie nr 28/K/WSPA/2019-2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek czesnego dla I roku studiów pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich rozpoczynających studia w roku akademickim 2020-2021 w Wydziale Zamiejscowym w Wodzisławiu Śląskim

Pobierz PDF

Pobierz DOCX

Zarządzenie w sprawie wysokości i terminów opłat wpisowego i czesnego - studia podyplomowe (nabór 2020/2021)

Zarządzenie nr 51/K/WSPA/2019-2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie wysokości i terminów opłat wpisowego i czesnego dla studiów podyplomowych w roku akademickim 2020-2021

Pobierz PDF

Pobierz DOCX

Zarządzenie w sprawie określenia wysokości stawek czesnego oraz terminów płatności czesnego dla kształcenia specjalistycznego (nabór 2020/2021)

Pobierz PDF

Pobierz DOCX

Zarządzenie sprawie opłaty reaktywacyjnej i administracyjnej za rozpatrywanie podań

Pobierz PDF

Pobierz DOCX

Skip to content