fbpx

Wydawnictwo

Biblioteka – Wydawnictwo

Kontakt z Wydawnictwem

Wydawnictwo WSPA 
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin 
tel. 81 452 94 83, fax 81 452 94 13
e-mail: wydawnictwo@wspa.pl

Publikacje

Lista publikacji wydanych przez Wydawnictwo WSPA od 2008 roku.

Poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych

Bezpłatna publikacja Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji
w Lublinie w ramach realizowanego projektu: „WySPA Dostępności”
Lublin 2020

Zespół autorski: Elwira Przybylska, Małgorzata Orzeł, Justyna Orzechowska

Poradnik online po polsku

 

Savoir Vivre Guide For Better Understanding People With Disabilities

Free Publication of the University College of Enterprise and Administration
in Lublin as part of the project: „WySPA Dostępności”

Authors: Elwira Przybylska, Małgorzata Orzeł, Justyna Orzechowska

Poradnik online po angielsku

 

Руководство Savoir vivre по отношению к людям с инвалидностью

Издание Университета Предпринимательства и Администрация
в Люблине в рамках проекта: «WySPA Доступности»

Авторский состав: Эльвира Пшибыльска, Малгожата Ожел, Юстына Ожеховска

Poradnik online po rosyjsku

 

Порадник Savoir Vivre по відношенню до людей з інвалідністю

Видання Університету Підприємництва та Адміністрації
в Любліні в рамках проекту: „WySPA Доступності”

Колектив авторів: Ельвіра Пшибильська, Малгожата Ожел, Юстина Ожеховська

Poradnik UA www

 

 

Tytuł: Senior w akcji – program zajęć dla seniorów.

Autor: Małgorzata Orzeł, Agnieszka Magdziarz-Orłowska

Opieka redakcyjna: Dr Maria Mazur, Elwira Przybylska

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

 

Tytuł: Aeronautica XVII : Proceedings of the International conference. First Edition.

Autor: Stanislav Szabo, Antoni Olak, Maria Mazur, Marta Komorska, Jakub Hospodka

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

 

 

Tytuł: Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Stanowienie, wykładnia i stosowanie.

Redakcja naukowa: Grzegorz Kozieł 

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

 

 

 

Tytuł: Nowe formy wsparcia rozwoju osoby niepełnosprawnej

Pod redakcja: dr Marta Komorska, dr Ewa Miszczak

Pobierz publikację

 

 

 

Tytuł: Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda.

Redakcja naukowa: Grzegorz Kozieł 

W celu uzyskania informacji o dostępności proszę pisać na adres e-mailowy wydawnictwa

 

Tytuł: Instrumenty polityki celnej Unii Europejskiej

Autor: Piotr Witkowski

cena sprzedaży: 50,00 zł

 

 

Tytuł: Rozwój potencjału społecznego w organizacji

Redakcja naukowa: Monika Wawer

cena sprzedaży: 35,00 zł

 

Tytuł: Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Redakcja naukowa:

część I – dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA

część II – dr Renata Maciejewska

 

Tytuł: Procedury celne i transport w handlu zagranicznym

Autor: Piotr Witkowski

cena sprzedaży: 30,00 zł