fbpx

Akty prawne i wzory

Jakość kształcenia WSPA – Akty prawne i wzory

Pliki do pobrania:

Statut WSPA

Regulamin studiów wyższych WSPA

Regulamin studiów podyplomowych WSPA

Regulamin kształcenia specjalistycznego WSPA

Regulamin praktyk zawodowych do 30.09.2022 r.

Regulamin praktyk zawodowych obowiązujący od 1.10.2022 r.

Regulamin świadczeń dla Studentów WSPA

Regulamin użytkowania platformy e-learningowej

Regulamin oceny okresowej nauczycieli akademickich

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej

Uchwała nr 507-2022 Senatu WSPA ws. wzoru dyplomu ukończenia studiów

Wzór dyplomu ukończenia studiów I stopnia

Wzór dyplomu ukończenia studiów II stopnia

Wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich

Specyfikacja i opis techniczny zabezpieczeń poddruku dyplomu

Uchwała nr 508-2022 Senatu WSPA ws. wzoru świadectwa dyplomowanego specjalisty i dyplomowanego specjalisty technologa

Wzór świadectwa dyplomowanego specjalisty

Wzór świadectwa dyplomowanego specjalisty technologa

Specyfikacja i opis techniczny zabezpieczeń poddruku świadectwa

Zarządzenie nr 61-R-WSPA-2021-2022 – Realizacja zajęć 2022-2023

Zarządzenie Rektora ws. zasad weryfikacji efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie Rektora ws. zasad zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Zarządzenie Rektora ws. udostępniania wykładów za pośrednictwem MS Stream

Instrukcja udostępniania wykładów za pośrednictwem Microsoft Stream

Zarządzenie Rektora ws. Standardów ─ PUW.WSPA

Standardy PUW.WSPA

Zał. 1 do Standardów – Wytyczne do tworzenia skryptów

Zał. 2 do Standardów – Szablon prezentacji

Zał. 3 do Standardów – Narzędzia platformy

Zał. 4 do Standardów – Zasoby platformy

Zarządzenie ws. zasad dyplomowania w języku obcym

Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych

Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych na platformie e-learningowej

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Procedura antydyskryminacyjna

Wytyczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Kodeks Etyki WSPA

Zarządzenie 47 ws. prac etapowych studentów WSPA

Zał. do zarządzenia 47 – Wzór protokołu z laboratorium

Instrukcja – Prace etapowe na platformie

Raport – badanie opinii studentów 21.22 s. zimowy

Raport – badanie opinii studentów 21.22 s. letni

Raport samooceny – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Raport samooceny – Stosunki międzynarodowe

 

Skip to content