fbpx

Akty prawne i wzory

Jakość kształcenia WSPA – Akty prawne i wzory

Pliki do pobrania:

Statut WSPA

Regulamin studiów wyższych WSPA

Regulamin studiów podyplomowych WSPA

Regulamin kształcenia specjalistycznego WSPA

Regulamin praktyk zawodowych

Regulamin świadczeń dla Studentów WSPA

Regulamin użytkowania platformy e-learningowej

Regulamin oceny okresowej nauczycieli akademickich

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej

Wzór dyplomu ukończenia studiów WSPA

Zarządzenie Rektora ws. realizacji zajęć dydaktycznych począwszy od 16.10.2020 r.

Zmiana zarządzenia ws. realizacji zajęć począwszy od 16.10.2020 r.

Zarządzenie Rektora ws. realizacji zajęć dydaktycznych w roku 2021-2022

Zarządzenie Rektora ws. zasad weryfikacji efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie Rektora ws. zasad zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Zarządzenie Rektora ws. udostępniania wykładów za pośrednictwem MS Stream

Instrukcja udostępniania wykładów za pośrednictwem Microsoft Stream

Zarządzenie Rektora ws. Standardów ─ PUW.WSPA

Standardy PUW.WSPA

Zał. 1 do Standardów – Wytyczne do tworzenia skryptów

Zał. 2 do Standardów – Szablon prezentacji

Zał. 3 do Standardów – Narzędzia platformy

Zał. 4 do Standardów – Zasoby platformy

Zarządzenie ws. zasad dyplomowania w języku obcym

Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych

Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych na platformie e-learningowej

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Procedura antydyskryminacyjna

Wytyczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Kodeks Etyki WSPA

Wzór karty przedmiotu (sylabusa) 2020

Wzór karty przedmiotu (sylabusa) w j. angielskim 2020

Raport samooceny – Administracja WSPA

Raport samooceny – Transport WSPA

Raport – opinie studentów stacjonarnych 2018-2019

Raport – opinie studentów niestacjonarnych 2018-2019

Raport – opinie studentów nt. dydaktyki 2019-2020

Raport – opinie studentów nt. pracy Uczelni 2019-2020

 

Skip to content