fbpx

Akty prawne i wzory

Jakość kształcenia WSPA – Akty prawne i wzory

Pliki do pobrania:

Statut WSPA

Regulamin studiów wyższych WSPA

Regulamin studiów podyplomowych WSPA

Regulamin kształcenia specjalistycznego WSPA

Regulamin praktyk zawodowych

Kodeks Etyki WSPA

 

REALIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

Zarządzenie 95-R-WSPA-2022-2023 – Realizacja zajęć dydaktycznych 23-24

Zarządzenie nr 11-R-WSPA-2023-2024 ws. realizacji zajęć ogólnouczelnianych

Wytyczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Regulamin wyrównywania różnic programowych

 

EGZAMINY I ZALICZENIA:

System weryfikacji efektów uczenia się

Zasady weryfikacji efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie 47 ws. prac etapowych studentów WSPA

Zał. do zarządzenia 47 – Wzór protokołu z laboratorium

Instrukcja – Prace etapowe na platformie

 

DYPLOMOWANIE:

Regulamin procesu dyplomowania

Regulamin procesu dyplomowania na kierunku Administracja

Regulamin procesu dyplomowania na kierunku Projektowanie wnętrz

Regulamin procesu dyplomowania na kierunku Stosunki międzynarodowe

Regulamin procesu dyplomowania na kierunku Transport

Regulamin procesu dyplomowania na kierunku Architektura II stopnia

Zał. 1 do Regulaminu – Wytyczne do pracy dyplomowej na kierunku Architektura II stopnia

Zał. 2 do Regulaminu – Katalog zagadnień na egzamin dyplomowy na kierunku Architektura II stopnia

Regulamin funkcjonowania procedury antyplagiatowej

Zarządzenie Rektora ws. zasad zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Zarządzenie ws. zasad dyplomowania w języku obcym

 

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ:

Regulamin użytkowania platformy e-learningowej

Zarządzenie Rektora ws. udostępniania wykładów za pośrednictwem MS Stream

Instrukcja udostępniania wykładów za pośrednictwem Microsoft Stream

Zarządzenie Rektora ws. Standardów ─ PUW.WSPA

Standardy PUW.WSPA

Zał. 1 do Standardów – Wytyczne do tworzenia skryptów

Zał. 2 do Standardów – Szablon prezentacji

Zał. 3 do Standardów – Narzędzia platformy

Zał. 4 do Standardów – Zasoby platformy

 

HOSPITACJE, OCENA OKRESOWA I MONITORING ZAJĘĆ:

Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych

Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych na platformie e-learningowej

Regulamin oceny okresowej nauczycieli akademickich

Monitoring zajęć na platformie

 

WSPARCIE STUDENTÓW:

Regulamin świadczeń dla Studentów WSPA, Rozporządzenie nr 16/R/WSPA/2023-2024

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Procedura antydyskryminacyjna

 

WZORY DYPLOMÓW:

Uchwała nr 507-2022 Senatu WSPA ws. wzoru dyplomu ukończenia studiów

Wzór dyplomu ukończenia studiów I stopnia

Wzór dyplomu ukończenia studiów II stopnia

Wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich

Specyfikacja i opis techniczny zabezpieczeń poddruku dyplomu

Uchwała nr 508-2022 Senatu WSPA ws. wzoru świadectwa dyplomowanego specjalisty i dyplomowanego specjalisty technologa

Wzór świadectwa dyplomowanego specjalisty

Wzór świadectwa dyplomowanego specjalisty technologa

Specyfikacja i opis techniczny zabezpieczeń poddruku świadectwa

 

BADANIE OPINII STUDENTÓW:

Raport – Badanie opinii Studentów 2022-2023

Odpowiedź Rektora na raport z badania opinii Studentów 2022-2023

Skip to content