Plany zajęć

Dziekanat – Plany stacjonarne – semestr zimowy

Szczegółowe plany zajęć będą dostępne na platformie zdalnego nauczania (www.puw.wspa.pl) w „Strefie studenta” (dostępnej od dnia 23 września 2020 r.) nie później niż 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych wskazanym w harmonogramie poniżej.
 
Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 rozpoczną się wg poniższego harmonogramu:
 
  • dla studentów I roku studiów stacjonarnych – od dnia 19 października 2020 r. (poniedziałek)
  • dla studentów II, III oraz IV roku studiów stacjonarnych – od dnia 1 października 2020 r. (czwartek)

Dziekanat – Plany niestacjonarne – semestr zimowy

Szczegółowe plany zajęć będą dostępne na platformie zdalnego nauczania (www.puw.wspa.pl)  w „Strefie studenta” (dostępnej od dnia 23 września 2020 r.)  nie później niż 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych wskazanym w harmonogramie poniżej.

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 rozpoczną się wg poniższego harmonogramu:

  • dla studentów I, II, III oraz IV roku studiów niestacjonarnych od dnia 16 października 2020 r. (piątek).
Skip to content