fbpx

Dziekani Kierunków

DR MARIA MAZUR

Dziekan kierunku 
Stosunki międzynarodowe

DR INŻ. MICHALINA GRYNIEWICZ-JAWORSKA

Dziekan kierunku
Informatyka

MGR DOMINIKA JANIK-LIS

Dziekan kierunku Socjologia
Prodziekan kierunku Zarządzanie

 MGR MARCIN PASTUSZAK

Dziekan kierunku

Administracja

MGR ANDRZEJ BOROWSKI

Dziekan kierunku
Finanse i rachunkowość

DR GRAŻYNA MICHALSKA,
PROF. WSPA

Dziekan kierunku
Architektura

 DR MARCIN SANAKIEWICZ

Dziekan kierunku
Dziennikarstwo

 DR MONIKA MAJ-GOLIANEK

Dziekan kierunku

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

MGR ANNA BIELAK

Dziekan kierunku
Zarządzanie

DR MAŁGORZATA MICHALSKA-NAKONIECZNA

Dziekan kierunku
Projektowanie wnętrz

 MGR PAWEŁ DZIUBAŁKO

Dziekan kierunku
Transport

DR INŻ. EWELINA WIDELSKA

Dziekan kierunku

Gospodarka przestrzenna

Skip to content