Dziekani Kierunków

DR MARCIN SMOLIRA

Dziekan kierunku
Informatyka

DR GRAŻYNA MICHALSKA, PROF. WSPA

Dziekan kierunku
Architektura

MGR MATEUSZ HAMERA

Dziekan kierunku
Transport

DR EWA MISZCZAK

Dziekan kierunku
Socjologia

MGR MAŁGORZATA MICHALSKA-NAKONIECZNA

Dziekan kierunku
Projektowanie wnętrz

MGR ANNA BIELAK

Dziekan kierunku
Zarządzanie

DR MARIA MAZUR

Dziekan kierunków Administracja
i Stosunki międzynarodowe

MGR MAGDALENA SURMACZ

Dziekan kierunku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

MGR ANDRZEJ BOROWSKI

Dziekan kierunku
Finanse i rachunkowość

Skip to content