Senat

Senat Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie wspomaga Władze Uczelni (czyli Rektora i Kanclerza) w bieżącym zarządzaniu Uczelnią.

W skład Senatu kadencji 2018-2020 wchodzą następujące osoby

Władze WSPA

 • Rektor – dr Marcin Smolira
 • Prorektor – dr Maria Mazur
 • Kanclerz – mgr Elwira Przybylska

Przedstawiciele kadry dydaktycznej

 • dr inż. Bogusław Oleksiejuk
 • dr Ewa Miszczak
 • dr hab. inż. Anna Zarębska,  prof. WSPA
 • mgr Anna Bielak
 • mgr Piotr Skrzypczak

Przedstawiciele kadry administracyjnej

 • mgr Ewa Raczkowska
 • mgr Mariusz Wszoła

Przedstawiciele Samorządu studentów

 • Adrianna Pleskot
 • Марія Гуцкалова
Skip to content