fbpx
Studia Podyplomowe

COACH I SUPERWIZOR W EDUKACJI

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 715 zł miesięcznie
Międzynarodowa certyfikacja coachów w stowarzyszeniu International Association of Coaching Institutes z wpisem na stronie międzynarodowej (nieodpłatnie).

Studia Coaching edukacyjny – Coach i superwizor w edukacji mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w zakresie coachingu w edukacji, wdrażania kompetencji coachingowych oraz superwizorów edukacyjnych we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

Atuty kierunku

Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, wysokiej klasy specjaliści z określonych dziedzin, warsztaty umożliwiające zastosowanie otrzymanej wiedzy w praktyce, możliwość uzyskania specjalizacji w zakresie coachingu edukacyjnego i niszowego, tworzącego się nurtu superwizji dla nauczycieli. Studia prowadzone są we współpracy ze Szkołą Coachingu Edukacyjnego.

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-15
 • forma prowadzenia studiów – blended learning
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  (2- 3 zjazdy w semestrze w siedzibie uczelni) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie

Kwalifikacje

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. ( zawód coacha został umieszczony w klasyfikacji zawodów i specjalności pod nazwą Trener osobisty (coach, mentor, tutor)’, grupa elementarna 2359, Specjaliści nauczania i wychowania, gdzie indziej nieklasyfikowani 235920.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, a głównym celem jest umożliwienie studentom uzyskanie zawodu coacha ze specjalizacją w edukacji.  Cele szczegółowe:  nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu coachingu edukacyjnego w celu profesjonalnego przygotowania do zawodu coacha, który wspiera ucznia, rodzica i nauczyciela w rozwoju na każdym etapie jego edukacji.

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów
 • obecność na zajęciach i aktywność 
 • zaliczenie poszczególnych przedmiotów w ramach studiów
 • sesja superwizowana ewaluująca kompetencje coachingowe i mentoringowe (przeprowadzenie przez słuchacza samodzielnie 20h pracy coachingowej)
 • w toku studiów słuchacze mają obowiązek przeprowadzić między sobą  w czasie pomiędzy zjazdami 10 godzin sesji coachingowych w oparciu o dowolny poznany na studiach model oraz 10 godzin sesji coachingowych w klientem edukacyjnym
Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz: 

 • Certyfikat ukończenia Akademii Coachingu
 • Międzynarodowa certyfikacja coachów w stowarzyszeniu International Association of Coaching Institutes z wpisem na stronie międzynarodowej – Częścią programu studiów jest akredytowana ścieżka Advanced Fundamental Coaching Skills
 • Certyfikat ukończenia Akademii Trenera
Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Czesne
Kadra
Program

Opłaty za studia

Płatność miesięczna: 715 zł
Opłata semestralna: 3 250 zł
Opłata roczna: 6 500 zł

LILIANNA KUPAJ

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU
lkupaj@szkolacoachingu.edu.pl

AUTORKA, COACH, TRENER, WYKŁADOWCA AKADEMICKI

Zapoczątkowała w Polsce nurt coachingu edukacyjnego, przygotowała pierwszych nauczycieli – coachów, wykorzystujących w swojej pracy kompetencje coachingowe. Wdraża metody coachingowe w szkołach publicznych. Jej marzeniem jest wprowadzić do polskich szkół przedmiot kompetencje społeczne. Rozszerzyła na skalę europejską coaching w edukacji dzięki współpracy ze światowym stowarzyszeniem coachów International Assotiation of Coachign Instytutes.

W 2012 roku została nominowana na Ambasadorkę Przedsiębiorczości Kobiet. W 2015 roku została uhonorowana tytułem „Kreatora Kompetencji Społecznych”. Znalazła się w prestiżowym „Leksykonie coachów trenerów mówców polskich” wydanym przez Wydawnictwo GALL w 2015 roku.  W 2016 roku założyła Fundację Świadomego Rozwoju Edukacji, aby móc na szeroką skalę wspierać polską edukację.

Od 2012 roku publikuje książki o tematyce coachingowej. Jest autorką i współautorką podręczników i poradników oraz narzędzi coachingowych.  Jest również współautorką artykułów naukowych we współpracy z Akademią im. L. Koźmińskiego i Wyższą Szkołą Humanitas.

 • Certyfikat ukończenia Akademii Coachingu.
 • Międzynarodowa certyfikacja coachów w stowarzyszeniu International Association of Coaching Institutes z wpisem na stronie międzynarodowej – Częścią programu studiów jest akredytowana ścieżka EDU COACH ICI.
 • Certyfikat ukończenia programu superwizyjnego – Superwizor coachingu w edukacji.

https://szkolacoachingu.edu.pl/

SEMESTR I         

Warsztat wprowadzający oraz integrujący
Filozofia coachingu
Psychologia coachingu
Etyka coachingu
Postawy naukowe coachingu
Coaching w edukacji – czym jest, do kogo jest skierowany, kto w nim uczestniczy. Podstawowe definicje
Kompetencje coachingowe – wprowadzenie.
Komunikacja i budowanie relacji w procesie coachingowym. Procesy psychologiczne w relacjach.
Proces coachingowy: modele coachingowe
Inteligencja emocjonalna w pracy coacha i edukatora.

 

SEMESTR II        

Praca z wartościami i przekonaniami w pracy coacha i edukatora.
Rozwijanie potencjału ucznia i nauczyciela w kulturze coachingowej.
Etyka i standardy w coachingu edukacyjnym.
Coaching w pracy z młodzieżą i zespołami nauczycielskimi. 
Rodzaje superwizji.
Superwizor w coachingu.
Egzamin teoretyczny pisemny.
Sesja superwizowana ewaluująca kompetencje coachingowe i mentoringowe (przeprowadzenie przez słuchacza samodzielnie 20 h pracy coachingowej)

Łączna liczba godzin: 190

Skip to content