Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 440 zł
Przy płatności semestralnej: 2 400 zł
Przy płatności rocznej: 4 800 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 440 zł
Przy płatności semestralnej: 2 400 zł
Przy płatności rocznej: 4 800 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

Kadra

Kadra na kierunku Architektura to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  • dr Grażyna Michalska  - prodziekan kierunku
  • prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka
  • dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA
  • dr inż. arch. Anna Wieczorek
  • mgr inż. arch. Karol Tymczak
  • mgr inż. Krzysztof Karol Grymuza
  • mgr  Małgorzata Michalska-Nakonieczna
  • mgr inż. Katarzyna Szmygin-Jeżyńska
DLA STUDENTA